*

upload_article_image

《野外步出2》傅嘉莉晒纖腰 陳約臨踩越野單車好驚險

36歲的Kelly仲Keep到蛇腰。

今晚及明晚十點半,J2台將播出《野外步出2》,方紹聰(奶仔)分別請來傅嘉莉及陳約臨、鍾晴演出。奶仔透露今晚傅嘉莉(Kelly)會大晒美好身材及小蛇腰玩水上電單車,穿越西貢海面不同洞穴,之後去到近期西貢熱點綠蛋島,既有景又有美女睇,而Kelly憶述愛貓去世不禁悲從中來。

傅嘉莉《野外步出2》晒蛇腰   陳約臨踩越野單車跌親好驚險

仲有美腿睇。

傅嘉莉《野外步出2》晒蛇腰   陳約臨踩越野單車跌親好驚險

今晚傅嘉莉喺節目中會大晒Fit爆身材。

傅嘉莉《野外步出2》晒蛇腰   陳約臨踩越野單車跌親好驚險

36歲的Kelly仲Keep到蛇腰。

至於周二晚第十集《野外步出2》由陳約臨及鍾晴去挑戰越野單車,踩住車過山坡、落樓梯,拍攝期間更發生意外,驚險非常,兩人亦有受皮外傷。奶仔表示兩人都不擅踩單車,去踩越野單車落山坡有一定危險性。陳約臨還向他重提對當日採訪奧運節目被鬧爆睇法。

- 閱讀更多 -

Tags:

往下看更多文章