*

upload_article_image

帶《造星IV》學員出活動 許廷鏗唔敢睇網民留言

同學員齊齊搵錢。

許廷鏗(Alfred)、林欣彤和《全民造星IV》A組學員Win Win(楊安妮)、YoYo(葛綽瑤)、Marf(邱彥筒)及So Ching(蘇芷晴)今日出席開幕活動,Alfred笑言好開心可跟學員們一齊出席,大家稍後都會有不同的合作計劃,更有意和大家一齊開音樂會。

許廷鏗開心帶A組學員出活動搵錢    唔敢睇留言因為改變唔到

林欣彤同老友許廷鏗一齊睇《造星IV》。

林欣彤表示早前與Alfred、鄭欣宜和鄧小巧食飯,Alfred主動提議看《造星IV》,Alfred笑說:「有時都要面對自己的節目,看著她們由比賽到跟我出席活動,見到她們成長都覺得老懷安慰。」

許廷鏗開心帶A組學員出活動搵錢    唔敢睇留言因為改變唔到

Alfred都好喜歡咖喱。

講到咖哩(黃雅慧)在昨晚一集被淘汰,Alfred感嘆指自己都很喜歡咖喱,「很多當下的決定電光火石間完成,而且真人騷節目,很多事沒有拍出來,我們在好多考慮下,做最好的決定,有時都預計不到,其實觀眾不捨得即是代表觀眾都很喜歡她。(另一導師梁祖堯經常被網民罵?)我自己都不敢看留言,因為已經有了結果,再看都不能改變,但是即使是被淘汰的學員,日後大家都會有合作,我知阿祖都有找她們做舞台劇,她們只是完成了拍攝,不代表仕途完結。」

- 閱讀更多 -

Tags:

往下看更多文章