*

upload_article_image

坦言曾怪責衛詩 衛蘭慨嘆娛樂圈好現實

兩人談及事業上的高低起跌。

衛蘭(Janice)和衛詩(Jill)這對孖生姊妹感情要好,Janice日前在ViuTV音樂訪談節目《歌手.門》上,邀請妹妹衛詩做嘉賓,唱歌之餘,還談及事業上的高低起跌。

歌手.門丨衛蘭被衛詩吸毒案拖累  慨嘆娛樂圈好現實

衛蘭坦言曾怪責妹妹。

Janice在18歲便加入黎明的公司,23歲推出首張大碟,事業原本一帆風順。直至2009年,Jill在日本捲入吸毒事件,除了是Jill的人生低潮,更間接拖累了姐姐Janice的事業。

歌手.門丨衛蘭被衛詩吸毒案拖累  慨嘆娛樂圈好現實

Jill因為信仰,令自己走出人生低潮。

Janice說:「你喺日本,嗰時啲記者走嚟問我你啲嘢。」Jill表示知道姐姐好擔心,Janice坦言當時有怪責妹妹:「當然係有啦,咁多年嚟,事業行得好順利嘅,呢件事發生,一下子冇咗嘅時候。同埋發覺,原來呢一行呢,當你紅嘅時候,啲人喺會想做你朋友;當你跌得好低時,好似唔識你,我第一次經歷呢樣嘢,嘩,覺得呢一行好現實。」

- 閱讀更多 -

往下看更多文章