*

upload_article_image

睇樓王|西沙帝琴灣 廣闊木系廳

西沙大型低密度住宅帝琴灣,位置自成一隅,環境清靜,樓齡約23年。是次介紹4房1套房連工人套房設計,實用面積1285方呎,附有靚裝,外望內園泳池及樓景,現連車位叫租3.4萬,實用呎租26元。

睇樓王|西沙帝琴灣 廣闊木系廳

睇樓王|西沙帝琴灣 廣闊木系廳

睇樓王|西沙帝琴灣 廣闊木系廳

睇樓王|西沙帝琴灣 廣闊木系廳