*

upload_article_image

倫永亮自言曾有42吋胸 陳潔靈笑:42吋肚腩咋?

未開唱先開戰!

倫永亮和陳潔靈為《健康快車音樂送光明慈善演唱會2019》獻唱,倫永亮受訪期間,透露體重由133磅增至139磅,現每周游泳兩次希望減掉6磅。笑問達標會否像惠英紅一樣騷fit爆泳照?他笑道:「好容易啫,比兩年時間我....都未必得,哈哈。不過我暫時唔會理會胸肌,因要先治療腰背的骨刺,現每周要睇脊骨醫生和物理治療,加上慢步行做動運,已漸漸好轉。其實我10幾年前都有過42吋胸,但唔好玩,所以反撲歸真。」

倫永亮、陳潔靈未開唱先開戰。

此時,陳潔靈然浴袍look殺入,還笑指謝霆鋒自言衣服7個星期沒有洗,而身上的浴袍已7年沒洗過,嚇得倫永亮說:「我未試過跟著浴袍的女人影相呀!」繼而二人未開唱先開戰,笑爆全場!

當陳潔靈得知倫永亮自言曾有42吋胸肌,即取笑對方說:「係咪42吋肚腩呀?」。

當陳潔靈得知倫永亮自言曾有42吋胸肌,即取笑對方說:「係咪42吋肚腩呀?那段時間我應該同佢絕交咗!」倫永亮指個胸幾大唔重要,最重要是身體健康,陳潔靈反問:「你同我講嗎?語言欺凌呀!我哋真係成日拗交,佢唔比我鬧比邊個鬧喎,因為佢在台上都經常鬧我。」

永亮、陳潔靈。

聽到倫永亮指很懷緬二人合唱、很開心很有火花時,又問他:「點解要懷緬我?」倫永亮說:「睇佢頭腦幾發達呀!」陳潔靈又搞笑謂:「但身材簡單呢!我哋係咪好絕配?哈哈!佢仲話我哋可以一齊搞棟篤笑,但我企上台佢一定無得笑,只可以棟篤企;所以人哋做棟篤笑,我哋做楝篤叫喇!」倫永亮即哈哈笑道:「你叫我唔叫,我叫唔出!」陳潔靈接口說:「不過真係要做,都會有啲壓力,浴袍都出動咗,可能要反串扮男人做摔角手。」倫永亮趁機還擊:「完全不切實際,咪呃鬼人!」陳潔靈再發笑功道:「我哋上台前都係咁『鬆郁朦』,要先輕鬆、郁動、朦朧吓!」接不上口的倫永亮沒好氣說:「我廢事答佢,人到咗某個境界就會咁!」

永亮、陳潔靈。