*

upload_article_image

意外墮海撞斷肋 余安安開始慢動作人生

祝早日康復!

60歲余安安日前由家傭姐姐傍實出席新片《失蹤》首映禮,原來之前她曾意外墮海,「墮海後翻咗幾個筋斗兼撞斷咗幾條肋骨。」但問到詳情,安安姐話斷了片忘記了,因為受傷後暈了,過了一段短時間才醒,有知覺時已被送院。經此一役,安安姐和戲裏戲外仔女關係更緊扣,兩個親生囡囡多了回家陪她食飯,「阿囝」凌文龍及「阿囡」鍾欣潼(阿嬌)就送上溫暖的問候。

因為受咗傷,安安姐要開始慢動作人生。

安安姐受訪期間要墊住個背嚟坐。

處於康復期的「索媽」余安安精神爽利,但因為受傷無得做運動令她「籮籮攣」!安安姐話最初劇痛:「唔可以大笑,咁會chok親肋骨,尤其咳嗽,嗰啲痛足以令到人喊。家行路都變得生硬,要搵個咕○臣頂住個背坐,其實我係個好心急嘅人,平時動作好快,家成日畀人鬧我要放慢啲,但好怕變咗慢動作咁,好彩兩個女好生性,多咗返嚟陪我,家傭姐姐多年嚟係我生活上好拍擋,好知我有乜需要,有佢哋就唔怕冇人照顧。」

安安姐喺60歲生日派對翌日受傷,當晚派對上同兩女玩得好開心。

平日做開運動的安安姐身形體格都好Fit,因此,康復進度理想。

而戲中仔女凌文龍及鍾欣潼都好關心安安姐,相距16年再同阿嬌合作,安安姐大讚變成人妻的阿嬌無咗當日份稚氣,反而添上成熟,好識得照顧人:「有乜靚嘢佢會介紹畀我,好sweet。我哋會傾吓套戲,交流得幾好,好有火花,今次見到佢有內心戲。反而同阿囝小龍得一分鐘對手戲,但兩人好珍惜呢分鐘演出。」她又指跟戲中一眾「囡囡」如阿嬌、文詠珊及薛凱琪關係不太好,但戲外卻好親蜜,而且她腳頭好,阿嬌、JM同樣嫁得好,只等緊Fiona的好消息。

片中安安姐同阿嬌有好多嘈交戲,好有火花。

安安姐見證JM嫁得好。

安安姐等緊Fiona的好消息,但唔會畀壓力催促她。