*

upload_article_image

周杰倫騷肌曬超跑 預告下星期出新歌

型!

周杰倫被讚「超跑男神」。

愛車的周董不時分享收藏嘅靚車。

半夜都唔瞓嘅周杰倫(周董)今日凌晨喺IG出Po,相中留鬚,Man爆嘅周董一身黑色裝扮同暗黑色超跑齊齊曝光,畫面襯到絕!並預告「下禮拜有新歌聽了!」一眾粉絲即興奮留言話等咗4年,相當期待,簡直感動得想哭,叫他不要食言,又追問新歌同跑車可有關連?

周杰倫參與謝霆鋒的鋒味節目。

周杰倫家庭事業兩得意。

唔少粉絲即大讚他係「超跑男神」、「好帥的車及更帥的人」、「人比車帥」,仲有網民被翹埋雙手嘅周杰倫壯臂及胸肌吸引住,連教練都忍唔住留言話:「我的注意力都集中在哥的手臂!」搞到周董唔好意思謙稱只係燈光關係!最搞笑係Fans見周董半夜都唔瞓覺,說他是不用睡覺夜貓子,亦有好言相向叫他快些去睡,因為黑眼圈要跑出來了。