*

upload_article_image

懶理陳自瑤鬧爆搶人老公 王浩信晒爆肌相賀37歲牛一

生日快樂!

儘管老婆陳自瑤喺IG發文鬧爆搶人老公好賤格,但今日37歲生日嘅王浩信就一於少理,今日凌晨12時過後,壽星王浩信上載一張大晒8嚿腹肌嘅黑白爆肌照,留言:「今年給自己的生日禮物,在忙碌的拍攝進程,盡了全力,知道未是最好,但留下了一個記錄,一個里程碑,人生其中一件想做的事!感恩遇到角色需要的鞭策,繼續努力,繼續成長!」

近年王浩信同老婆好少聚頭。

昨晚陳自瑤喺IG鬧爆麥皓兒搶人老公同時,王浩信就晒爆肌照。

被指為「發電機」嘅蔡思貝上周喺樂易玲生日會上同幾位傳過緋聞男藝人聚頭。

網上圖片

唔少圈中好友朱千雪、陳敏之、楊潮凱、江美儀、陳山聰、黃智雯、姚子羚等送上祝賀,不過老婆陳自瑤就繼續潛水,傳過緋聞的蔡思貝都沒有任何表示,相反無論劇中定劇外同陳自瑤一樣好姊妹嘅連詩雅都有留言「Happy Birthday」!