*

upload_article_image

傍晚同老婆天台吹風 張繼聰幫謝安琪影高質靚相

夠浪漫!

網上圖片

張繼聰好多嗜好,健身啦玩復古電單車以及同老婆影相。因為疫情社區大爆發,家有小孩嘅張氏夫婦冇工開都無四圍去,成日喺屋企有咩做?屋企大就做乜都得,例如家住比華利山別墅嘅張生張太,尋日傍晚Magic Hour時份, 兩公婆就去咗天台睇靚景,張生更攝影癮起,同老婆影咗張意境有幾層樓咁高嘅相,攝影師仲起咗條題名為「晚風,乘涼星星好靚」。

張繼聰視角下的Kay。

網上圖片

網上圖片

前大埔鄰居陳茵媺留言Soooo romantic!!!!!! ,從句尾嗰六個感歎號可見,呀陳豪要努力練好啲攝影技術嘞。