*

upload_article_image

囡囡晒中秋禮物相 張繼聰錯重點網民Like爆

所謂一千個人眼中,有一千個哈姆雷特。

中秋將至,大人小朋友都收到中秋節禮物,張繼聰在社交網發文,留言:「妹妹好開心話,婆婆買咗中秋節禮物俾(畀)佢....仲自己影咗張相俾(畀)我睇...如果你第一個反應同我一樣,請按like 🤣🤣🤣🤣🤣」。

張繼聰。資料圖片

張繼聰

張繼聰。資料圖片

張繼聰這個爸爸太壞了。

阿聰分享了囡囡收到的玩具某個角度照片,及另一角度片段,明明就是囡囡最愛的卡通公主,但未夠10分鐘,貼文已有逾3千個讚,網民就留言,「細細個就同爸爸啲攝影技術一樣,咁識捕捉角度」、「奇怪的反應誕生了」、「真係諗多咗」等。