*

upload_article_image

巴士男舉腳過頭晾扶手 網民:難度分10分

真係會舒服?

第四波疫情來勢洶洶,市民都格外提高衛生意識。有網民搭巴士就見到有一名無公德心男子雙腳「飛象過河」,不過網民不怒反笑,皆因男子雙腳高舉過頭晾在窗旁扶手,整個人幾乎對摺,動作之高難度引來網民狂抽水。

Tai Po 大埔FB

網民在「Tai Po 大埔」發帖,指在271巴士上見到一位男子「飛象過河」,「腳太長,好有公德心咁無將對腳放喺對面凳」。只見男子雙腳高高舉起,晾在窗旁的扶手上,一人霸二人位,一手緊捉隔離座位扶手,一手晾在窗旁不失霸氣,好身手令人大開眼界。

Tai Po 大埔FB

大批網民被男子特別的晾腳技巧笑爆,「好快會椎間盤突出」、「難度分10分」、「好想睇司機急剎」、「使唔使咁好身手」、「懷疑佢生痔瘡」。有人則回歸重點批評「隻死人腳擺到咁高,啲菌飄到周圍都係」、「張凳乾淨左,但扶手污糟左,有咩分別?一樣無公德心」。