*

upload_article_image

新劇撼《造星III》 龔嘉欣銷賣點:同羅天宇有超過一半係牀戲

嘉欣還大讚新劇是好貼地的愛情小品。

龔嘉欣及羅天宇首做男一的劇集《香港愛情故事》下周一(7曰)晚上10時半首播,有指無綫用該劇來撼ViuTV重頭節目《全民造星III》,被問到用主演劇集來打仗會否有壓力?嘉欣不覺得是打仗,拍完一個作品能這麼快推出,反而好開心。

《香港愛情故事》被指用嚟對撼ViuTV重頭節目《全民造星III》。

龔嘉欣同香港先生冠軍合作,感到有艷福。

首當男一的羅天宇作品用嚟打仗。

嘉欣馬上硬銷頭炮打仗作品,大讚今次題材好新鮮,是好貼地的愛情小品,希望大家會喜歡,她更講出劇中賣點:「喺劇中同羅天宇有超過一半係牀戲,預告片已經唔算係唔激,同香港先生冠軍合作,感到有艷福。」

劇中講小夫妻冇錢買樓,惟有周圍「爆房」。

龔嘉欣喺新劇《香港愛情故事》同羅天宇係咁牀戰。

羅天宇說,該劇喺時鐘酒店及太空艙取景感到好新鮮,大開眼界,但最深刻拍攝親熱戲時會接觸到牆或地下,當時個房間好細,工作人員又多,逼在房中真的好熱,流汗流到黐立立好唔舒服。又因拍牀戲,極速拉近了兩人關係。