*

upload_article_image

LONO Stompers 兒童環保運動鞋

家長們有冇覺得成日要幫小朋友著鞋著襪好麻煩,好多時仲扭計唔肯配合?依家家長們唔洗煩啦,呢對鞋唔著襪都唔會焗臭腳,仲一拉就著到,慳唔少時間啊!LONO Stompers由多樣環保物料編織而成,高速快乾透氣,且不會「焗」臭腳,一雙不含再生物料的環保運動鞋,在小孩子的頭腦中播下環保意識的種子!

LONO Stompers 兒童環保運動鞋

購買詳情請按:https://searchingc.com/collections/lono-stompers/

創意之處 

不焗臭腳

環保物料編織而成

舒適易穿

快乾透氣

可機洗

LONO Stompers 兒童環保運動鞋

購買詳情請按:https://searchingc.com/collections/lono-stompers/

- 閱讀更多 -

往下看更多文章