*

upload_article_image

教洪永城冧妻妙招 王敏奕:返屋企鍚咗老婆先鍚囡囡

Tony笑言不想家變!

洪永城(Tony)、王敏奕、蔡潔、陳曉華及鄭俊弘等到深水埗出席《法證先鋒V》活動,蔡潔在活動中獲選最慘情女角。Tony自言戲份不算多,但每次出場都好重要又有凝聚力,另外亦常跟蔡潔見面,問是否見到厭?他笑言靚女可以日日見當然好:「但其實我們私下都好熟,但反而是第一次合作,我睇過好多她的電影作品。」

法證先鋒V丨王敏奕教洪永城冧妻     返屋企鍚咗老婆先鍚女

洪永城

法證先鋒V丨王敏奕教洪永城冧妻     返屋企鍚咗老婆先鍚女

王敏奕

法證先鋒V丨王敏奕教洪永城冧妻     返屋企鍚咗老婆先鍚女

蔡潔

法證先鋒V丨王敏奕教洪永城冧妻     返屋企鍚咗老婆先鍚女

蔡潔

- 閱讀更多 -

往下看更多文章