*

upload_article_image

日籍老婆被嘲居港10年不懂廣東話 Youtuber大J發文護妻

在香港居住的非本地人,是否必須學習廣東話?Youtuber 大J在網上發文,指其日籍老婆Mai在影片中分享與香港有關的話題時,總會有網民留言諷刺她居港多年仍然不懂廣東話,並列出太太不懂得說廣東話的7個原因。相關帖文隨即引起熱議,網民反應兩極。

Juicy叮|日籍老婆被嘲居港10年不懂廣東話 Youtuber大J發文護妻列7原因

大J發文並列出她不懂得說廣東話的7個原因。大J FB

大J昨晚在社交媒體發文,提到Mai在最新的影片中談及她居住在香港的10年期間,感到方便的事物。大J表示,每當她分享與香港有關的話題時,總會有網民留言諷刺指「居住香港10年廣東話都唔識講」及「十年香港,都冇心學廣東話」。大J續指,她不懂得說廣東話有7個原因,包括「1.佢同我溝通唔使廣東話;2.佢同朋友溝通唔使講廣東話;3.佢同我屋企人溝通唔使講廣東話;4.佢去街市買餸都唔使廣東話;5.邊個話你知喺香港生活就要識講廣東話?;6.每個人都有語言天份呢樣嘢,佢就係冇乜;7.佢識講英文就夠啦」。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章