Skip to Content Facebook Feature Image

深水埗牛肉佬「舞空術」震驚網民 卻被眼利之人一語道破

社會事

深水埗牛肉佬「舞空術」震驚網民 卻被眼利之人一語道破
社會事

社會事

深水埗牛肉佬「舞空術」震驚網民 卻被眼利之人一語道破

2023年06月09日 12:21 最後更新:13:20

高手在民間?有網民拍攝到懷疑隱世高人。一名「牛肉佬」在休息期間疑似使出「舞空術」,看得網民雙眼直亮。

一名「牛肉佬」在休息期間疑似使出「舞空術」,看得網民雙眼直亮。

一名「牛肉佬」在休息期間疑似使出「舞空術」,看得網民雙眼直亮。

樓主帖文。網上截圖

樓主帖文。網上截圖

坐著的其實也是「聞西的發明透明摺凳」。網圖

坐著的其實也是「聞西的發明透明摺凳」。網圖

高手在民間?有網民拍攝到懷疑隱世高人。網上截圖

高手在民間?有網民拍攝到懷疑隱世高人。網上截圖

今次「識睇一定要睇留言」,網民豪情壯語誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論,甚至聯想到周星馳經典電影《國產凌凌漆》的情節——將大叔與片中「風度翩翩的豬肉王子」媲美,而坐著的其實也是「聞西的發明透明摺凳」。

更多相片
一名「牛肉佬」在休息期間疑似使出「舞空術」,看得網民雙眼直亮。

高手在民間?有網民拍攝到懷疑隱世高人。一名「牛肉佬」在休息期間疑似使出「舞空術」,看得網民雙眼直亮。

樓主帖文。網上截圖

樓主帖文。網上截圖

坐著的其實也是「聞西的發明透明摺凳」。網圖

坐著的其實也是「聞西的發明透明摺凳」。網圖

高手在民間?有網民拍攝到懷疑隱世高人。網上截圖

高手在民間?有網民拍攝到懷疑隱世高人。網上截圖

將「牛肉佬」與「風度翩翩的豬肉王子」媲美。網圖

今次「識睇一定要睇留言」,網民豪情壯語誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論,甚至聯想到周星馳經典電影《國產凌凌漆》的情節——將大叔與片中「風度翩翩的豬肉王子」媲美,而坐著的其實也是「聞西的發明透明摺凳」。

網民聯想到周星馳經典電影《國產凌凌漆》的情節。網上截圖

網民聯想到周星馳經典電影《國產凌凌漆》的情節。網上截圖

網民:好久沒聽到「舞空術」這個詞了。網上截圖

網民:好久沒聽到「舞空術」這個詞了。網上截圖

網民認得牛肉檔位於深水埗北河街。網圖

網民認得牛肉檔位於深水埗北河街。網圖

識睇一定要睇留言。網上截圖

相中打扮醒目的「牛肉佬」雙腿凌空而坐,左手嫻熟地撐著肉枱,右手放鬆擱於大腿上,一副看透世情的閒暇模樣,感覺如武林高手般深不可測,有危難時隨時出招一劍封喉。

​ Edit media 網民豪情壯語誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論。網上截圖 ​

​ Edit media 網民豪情壯語誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論。網上截圖 ​

有網民抵死地拆穿樓主幻想中的「西洋鏡」。網上截圖

有網民抵死地拆穿樓主幻想中的「西洋鏡」。網上截圖

網民:拆穿「西洋鏡」「就得戴上我的液晶體顯影眼鏡」、「是上個月西德最新產品,價值11萬美金」。網上截圖

網民:拆穿「西洋鏡」「就得戴上我的液晶體顯影眼鏡」、「是上個月西德最新產品,價值11萬美金」。網上截圖

網民:阿叔以前是霍格華茲畢業的。網上截圖

網民認得牛肉檔位於深水埗北河街

網民:太酷。網上截圖

網民:太酷。網上截圖

網民:高手在民間。網上截圖

網民:高手在民間。網上截圖

網民:甚麼「舞空術」,沒看到阿伯只用一隻左手就撐起全身嗎?」。網上截圖

網民:甚麼「舞空術」,沒看到阿伯只用一隻左手就撐起全身嗎?」。網上截圖

網民代言:「賣肉只是我打發時間的小嗜好罷了」。網上截圖

其他網民接著熱烈和應,指「力拔山兮氣蓋世 」,「看看那犀利的眼神就知道此人不簡單」、「看看他那單身一甲子的麒麟臂」,並提醒「不要惹他,他可是拿刀混飯吃的」,有人則指「他是賣肉的街頭藝人」、「阿叔以前是霍格華茲畢業的」、「超級英雄也是要生活的」,並代言「賣肉只是我打發時間的小嗜好罷了」。另有網民突破盲點地指「甚麼『舞空術』,沒看到阿伯只用一隻左手就撐起全身嗎?」。

網民:關鍵是左手,看來秘密在他的左手肌肉。網上截圖

網民:關鍵是左手,看來秘密在他的左手肌肉。網上截圖

網民:他是賣肉的街頭藝人。網上截圖

網民:他是賣肉的街頭藝人。網上截圖

網民被「舞空術」震懾。網上截圖

網民被「舞空術」震懾。網上截圖

網民破解「舞空術」。網上截圖

一語道破「舞空術」美好幻想

網民將大叔與片中「風度翩翩的豬肉王子」媲美。網上截圖

網民將大叔與片中「風度翩翩的豬肉王子」媲美。網上截圖

相中打扮醒目的「牛肉佬」雙腿凌空而坐。網上截圖

相中打扮醒目的「牛肉佬」雙腿凌空而坐。網上截圖

網民:臂力驚人。網上截圖

網民:臂力驚人。網上截圖

網民:超級英雄也是要生活的。網上截圖

另有網民抵死地拆穿樓主幻想中的「西洋鏡」,並改圖指,拆穿「西洋鏡」「就得戴上我的液晶體顯影眼鏡」、「是上個月西德最新產品,價值11萬美金」。

網民熱烈回應。網上截圖

網民熱烈回應。網上截圖

網民:力拔山兮氣蓋世 。網上截圖

網民:力拔山兮氣蓋世 。網上截圖

網民:優質啊。網上截圖

網民:優質啊。網上截圖

網民誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論。網上截圖

網民誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論。網上截圖

網民:魔法。網上截圖

網民:魔法。網上截圖

網民:明明就是有椅子。網上截圖

網民:明明就是有椅子。網上截圖

網民破解「舞空術」。網上截圖

網民破解「舞空術」。網上截圖

網民附圖破解「舞空術」。網上截圖

網民附圖破解「舞空術」。網上截圖

網民:是我眼花了吧?。網上截圖

網民:是我眼花了吧?。網上截圖

網民一語道破「舞空術」美好幻想。網上截圖 ​

網民一語道破「舞空術」美好幻想。網上截圖 ​

網民附圖道破「舞空術」美好幻想。網圖

網民附圖道破「舞空術」美好幻想。網圖

網民:看看他那單身一甲子的麒麟臂。網上截圖

網民:看看他那單身一甲子的麒麟臂。網上截圖

網民認得牛肉檔位於深水埗。網上截圖

網民認得牛肉檔位於深水埗。網上截圖

網民:不是有椅子?網上截圖

網民:不是有椅子?網上截圖

將「牛肉佬」與「風度翩翩的豬肉王子」媲美。網圖

將「牛肉佬」與「風度翩翩的豬肉王子」媲美。網圖

網民聯想到周星馳經典電影《國產凌凌漆》的情節。網上截圖

網民聯想到周星馳經典電影《國產凌凌漆》的情節。網上截圖

網民:好久沒聽到「舞空術」這個詞了。網上截圖

網民:好久沒聽到「舞空術」這個詞了。網上截圖

網民認得牛肉檔位於深水埗北河街。網圖

網民認得牛肉檔位於深水埗北河街。網圖

相中打扮醒目的「牛肉佬」雙腿凌空而坐,左手嫻熟地撐著肉枱,右手放鬆擱於大腿上,一副看透世情的閒暇模樣,感覺如武林高手般深不可測,有危難時隨時出招一劍封喉。

識睇一定要睇留言。網上截圖

識睇一定要睇留言。網上截圖

​ Edit media 網民豪情壯語誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論。網上截圖 ​

​ Edit media 網民豪情壯語誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論。網上截圖 ​

有網民抵死地拆穿樓主幻想中的「西洋鏡」。網上截圖

有網民抵死地拆穿樓主幻想中的「西洋鏡」。網上截圖

網民:拆穿「西洋鏡」「就得戴上我的液晶體顯影眼鏡」、「是上個月西德最新產品,價值11萬美金」。網上截圖

網民:拆穿「西洋鏡」「就得戴上我的液晶體顯影眼鏡」、「是上個月西德最新產品,價值11萬美金」。網上截圖

網民認得牛肉檔位於深水埗北河街

樓主以「發現會『舞空術』的伯伯」為題在facebook上載相片,有好眼的網民認得現場為深水埗北河街一牛肉檔。有人被「舞空術」震懾,指「好久沒聽到『舞空術』這個詞了」,大讚「牛肉佬」「好武功」、「高人」、 「太酷」,形容為 「漂浮阿伯」、 「臂力驚人」,更細心分析指「關鍵是左手,看來秘密在他的左手肌肉」。

網民:阿叔以前是霍格華茲畢業的。網上截圖

網民:阿叔以前是霍格華茲畢業的。網上截圖

網民:太酷。網上截圖

網民:太酷。網上截圖

網民:高手在民間。網上截圖

網民:高手在民間。網上截圖

網民:甚麼「舞空術」,沒看到阿伯只用一隻左手就撐起全身嗎?」。網上截圖

網民:甚麼「舞空術」,沒看到阿伯只用一隻左手就撐起全身嗎?」。網上截圖

其他網民接著熱烈和應,指「力拔山兮氣蓋世 」,「看看那犀利的眼神就知道此人不簡單」、「看看他那單身一甲子的麒麟臂」,並提醒「不要惹他,他可是拿刀混飯吃的」,有人則指「他是賣肉的街頭藝人」、「阿叔以前是霍格華茲畢業的」、「超級英雄也是要生活的」,並代言「賣肉只是我打發時間的小嗜好罷了」。另有網民突破盲點地指「甚麼『舞空術』,沒看到阿伯只用一隻左手就撐起全身嗎?」。

網民代言:「賣肉只是我打發時間的小嗜好罷了」。網上截圖

網民代言:「賣肉只是我打發時間的小嗜好罷了」。網上截圖

網民:關鍵是左手,看來秘密在他的左手肌肉。網上截圖

網民:關鍵是左手,看來秘密在他的左手肌肉。網上截圖

網民:他是賣肉的街頭藝人。網上截圖

網民:他是賣肉的街頭藝人。網上截圖

網民被「舞空術」震懾。網上截圖

網民被「舞空術」震懾。網上截圖

一語道破「舞空術」美好幻想

不過,好眼力的網民再次山場,一語道破樓主一廂情願的「舞空術」美好幻想,說出了真相——「典型的觀點與角度嘅問題」,「下面有座椅拉,張凳係冇腳嘅,可以收入枱底!」、「活動的椅,不坐時可推入枱下」、「長洲飄色裝置」、「明明就是有椅子,只是角度拍不到」。更有街坊做證「下面有一條木條,這店我有光顧開」。

網民破解「舞空術」。網上截圖

網民破解「舞空術」。網上截圖

網民將大叔與片中「風度翩翩的豬肉王子」媲美。網上截圖

網民將大叔與片中「風度翩翩的豬肉王子」媲美。網上截圖

相中打扮醒目的「牛肉佬」雙腿凌空而坐。網上截圖

相中打扮醒目的「牛肉佬」雙腿凌空而坐。網上截圖

網民:臂力驚人。網上截圖

網民:臂力驚人。網上截圖

另有網民抵死地拆穿樓主幻想中的「西洋鏡」,並改圖指,拆穿「西洋鏡」「就得戴上我的液晶體顯影眼鏡」、「是上個月西德最新產品,價值11萬美金」。

網民:超級英雄也是要生活的。網上截圖

網民:超級英雄也是要生活的。網上截圖

網民熱烈回應。網上截圖

網民熱烈回應。網上截圖

網民:力拔山兮氣蓋世 。網上截圖

網民:力拔山兮氣蓋世 。網上截圖

網民:優質啊。網上截圖

網民:優質啊。網上截圖

網民誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論。網上截圖

網民誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論。網上截圖

網民:魔法。網上截圖

網民:魔法。網上截圖

網民:明明就是有椅子。網上截圖

網民:明明就是有椅子。網上截圖

網民破解「舞空術」。網上截圖

網民破解「舞空術」。網上截圖

網民附圖破解「舞空術」。網上截圖

網民附圖破解「舞空術」。網上截圖

網民:是我眼花了吧?。網上截圖

網民:是我眼花了吧?。網上截圖

網民一語道破「舞空術」美好幻想。網上截圖 ​

網民一語道破「舞空術」美好幻想。網上截圖 ​

網民附圖道破「舞空術」美好幻想。網圖

網民附圖道破「舞空術」美好幻想。網圖

網民:看看他那單身一甲子的麒麟臂。網上截圖

網民:看看他那單身一甲子的麒麟臂。網上截圖

網民認得牛肉檔位於深水埗。網上截圖

網民認得牛肉檔位於深水埗。網上截圖

網民:不是有椅子?網上截圖

網民:不是有椅子?網上截圖

往下看更多文章

老婦搭九巴除鞋晾腳上櫈遭乘客大整蠱 有人稱大快人心有人盼體諒

2023年10月03日 12:00 最後更新:12:54

老婦於巴士公然除鞋,並將雙腳晾在對面座位上,有乘客看不過眼,決定要大整蠱她,引來網民兩極熱議。

有老婦於巴士公然除鞋,並將雙腳晾在對面座位上,有乘客看不過眼,決定要大整蠱她。(FB圖片)

有老婦於巴士公然除鞋,並將雙腳晾在對面座位上,有乘客看不過眼,決定要大整蠱她。(FB圖片)

有網民於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」轉載一段影片段及圖片,一名頭戴厚帽、身披長袖夾棉褸的婦人公然在巴士上除鞋,並將雙腳直接伸向對面無人的座位晾腳,她將鞋子放在地上一旁,然後呼呼大睡。有乘客看不過眼,於是趁婦人不為意時,偷偷將她的鞋子藏起,婦人醒來後驚慌失措,不斷東張西望尋找鞋子蹤影,可惜亦遍尋不果。而影片沒有交代婦人最終有否尋回鞋子。

乘客看不過眼,於是趁婦人不為意時,偷偷將她的鞋子藏起。(FB影片截圖)

乘客看不過眼,於是趁婦人不為意時,偷偷將她的鞋子藏起。(FB影片截圖)

此帖一出即引起網民熱議,不少網民表示大快人心,認為這樣缺乏公德心的人應該受到教訓「做得好,好過齋影放上網,乜都唔做」、「做得好!呢啲人無公德心,應受懲罰」、「重點係佢唔除鞋咪冇事囉,但的而且確係大快人心」、「收埋對鞋我覺得系一個好教訓。不過建議你落車個時同車長交待一下對鞋喺邊」、「做得好,自私行為,為老不尊,教壞後生」、「做左我一直想試既野」。

婦人醒來後驚慌失措,不斷東張西望尋找鞋子蹤影。(FB影片截圖)

婦人醒來後驚慌失措,不斷東張西望尋找鞋子蹤影。(FB影片截圖)

也有部分網民留意到婦人的穿著,猜測她可能是長期病患者,因身體不適而脫鞋休息「夏天著成咁,好多是癌症中後期或末期,戴冷帽頸巾及穿羽絨,可能佢真係好唔舒服要放平對腳,所以除咗對鞋先放平對脚,反而好多人冇除鞋就放對腳上去」、「看來是病人,由頭包到腳,或是這樣她會舒服點,除鞋免弄污椅」、「阿婆着晒羽絨咁樣,其實佢係咪有重病?」、「大熱天時著羽絨,又帶帽,可能身體上出現問題。咁樣收埋啊婆對鞋,真係好心寒」。

帖文來源:Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」

你 或 有 興 趣 的 文 章