Skip to Content Facebook Feature Image

深水埗牛肉佬「舞空術」震驚網民 卻被眼利之人一語道破

社會事

深水埗牛肉佬「舞空術」震驚網民 卻被眼利之人一語道破
社會事

社會事

深水埗牛肉佬「舞空術」震驚網民 卻被眼利之人一語道破

2023年06月09日 12:21 最後更新:13:20

高手在民間?有網民拍攝到懷疑隱世高人。一名「牛肉佬」在休息期間疑似使出「舞空術」,看得網民雙眼直亮。

一名「牛肉佬」在休息期間疑似使出「舞空術」,看得網民雙眼直亮。

一名「牛肉佬」在休息期間疑似使出「舞空術」,看得網民雙眼直亮。

樓主帖文。網上截圖

樓主帖文。網上截圖

坐著的其實也是「聞西的發明透明摺凳」。網圖

坐著的其實也是「聞西的發明透明摺凳」。網圖

高手在民間?有網民拍攝到懷疑隱世高人。網上截圖

高手在民間?有網民拍攝到懷疑隱世高人。網上截圖

今次「識睇一定要睇留言」,網民豪情壯語誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論,甚至聯想到周星馳經典電影《國產凌凌漆》的情節——將大叔與片中「風度翩翩的豬肉王子」媲美,而坐著的其實也是「聞西的發明透明摺凳」。

更多相片
一名「牛肉佬」在休息期間疑似使出「舞空術」,看得網民雙眼直亮。

高手在民間?有網民拍攝到懷疑隱世高人。一名「牛肉佬」在休息期間疑似使出「舞空術」,看得網民雙眼直亮。

樓主帖文。網上截圖

樓主帖文。網上截圖

坐著的其實也是「聞西的發明透明摺凳」。網圖

坐著的其實也是「聞西的發明透明摺凳」。網圖

高手在民間?有網民拍攝到懷疑隱世高人。網上截圖

高手在民間?有網民拍攝到懷疑隱世高人。網上截圖

將「牛肉佬」與「風度翩翩的豬肉王子」媲美。網圖

今次「識睇一定要睇留言」,網民豪情壯語誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論,甚至聯想到周星馳經典電影《國產凌凌漆》的情節——將大叔與片中「風度翩翩的豬肉王子」媲美,而坐著的其實也是「聞西的發明透明摺凳」。

網民聯想到周星馳經典電影《國產凌凌漆》的情節。網上截圖

網民聯想到周星馳經典電影《國產凌凌漆》的情節。網上截圖

網民:好久沒聽到「舞空術」這個詞了。網上截圖

網民:好久沒聽到「舞空術」這個詞了。網上截圖

網民認得牛肉檔位於深水埗北河街。網圖

網民認得牛肉檔位於深水埗北河街。網圖

識睇一定要睇留言。網上截圖

相中打扮醒目的「牛肉佬」雙腿凌空而坐,左手嫻熟地撐著肉枱,右手放鬆擱於大腿上,一副看透世情的閒暇模樣,感覺如武林高手般深不可測,有危難時隨時出招一劍封喉。

​ Edit media 網民豪情壯語誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論。網上截圖 ​

​ Edit media 網民豪情壯語誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論。網上截圖 ​

有網民抵死地拆穿樓主幻想中的「西洋鏡」。網上截圖

有網民抵死地拆穿樓主幻想中的「西洋鏡」。網上截圖

網民:拆穿「西洋鏡」「就得戴上我的液晶體顯影眼鏡」、「是上個月西德最新產品,價值11萬美金」。網上截圖

網民:拆穿「西洋鏡」「就得戴上我的液晶體顯影眼鏡」、「是上個月西德最新產品,價值11萬美金」。網上截圖

網民:阿叔以前是霍格華茲畢業的。網上截圖

網民認得牛肉檔位於深水埗北河街

網民:太酷。網上截圖

網民:太酷。網上截圖

網民:高手在民間。網上截圖

網民:高手在民間。網上截圖

網民:甚麼「舞空術」,沒看到阿伯只用一隻左手就撐起全身嗎?」。網上截圖

網民:甚麼「舞空術」,沒看到阿伯只用一隻左手就撐起全身嗎?」。網上截圖

網民代言:「賣肉只是我打發時間的小嗜好罷了」。網上截圖

其他網民接著熱烈和應,指「力拔山兮氣蓋世 」,「看看那犀利的眼神就知道此人不簡單」、「看看他那單身一甲子的麒麟臂」,並提醒「不要惹他,他可是拿刀混飯吃的」,有人則指「他是賣肉的街頭藝人」、「阿叔以前是霍格華茲畢業的」、「超級英雄也是要生活的」,並代言「賣肉只是我打發時間的小嗜好罷了」。另有網民突破盲點地指「甚麼『舞空術』,沒看到阿伯只用一隻左手就撐起全身嗎?」。

網民:關鍵是左手,看來秘密在他的左手肌肉。網上截圖

網民:關鍵是左手,看來秘密在他的左手肌肉。網上截圖

網民:他是賣肉的街頭藝人。網上截圖

網民:他是賣肉的街頭藝人。網上截圖

網民被「舞空術」震懾。網上截圖

網民被「舞空術」震懾。網上截圖

網民破解「舞空術」。網上截圖

一語道破「舞空術」美好幻想

網民將大叔與片中「風度翩翩的豬肉王子」媲美。網上截圖

網民將大叔與片中「風度翩翩的豬肉王子」媲美。網上截圖

相中打扮醒目的「牛肉佬」雙腿凌空而坐。網上截圖

相中打扮醒目的「牛肉佬」雙腿凌空而坐。網上截圖

網民:臂力驚人。網上截圖

網民:臂力驚人。網上截圖

網民:超級英雄也是要生活的。網上截圖

另有網民抵死地拆穿樓主幻想中的「西洋鏡」,並改圖指,拆穿「西洋鏡」「就得戴上我的液晶體顯影眼鏡」、「是上個月西德最新產品,價值11萬美金」。

網民熱烈回應。網上截圖

網民熱烈回應。網上截圖

網民:力拔山兮氣蓋世 。網上截圖

網民:力拔山兮氣蓋世 。網上截圖

網民:優質啊。網上截圖

網民:優質啊。網上截圖

網民誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論。網上截圖

網民誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論。網上截圖

網民:魔法。網上截圖

網民:魔法。網上截圖

網民:明明就是有椅子。網上截圖

網民:明明就是有椅子。網上截圖

網民破解「舞空術」。網上截圖

網民破解「舞空術」。網上截圖

網民附圖破解「舞空術」。網上截圖

網民附圖破解「舞空術」。網上截圖

網民:是我眼花了吧?。網上截圖

網民:是我眼花了吧?。網上截圖

網民一語道破「舞空術」美好幻想。網上截圖 ​

網民一語道破「舞空術」美好幻想。網上截圖 ​

網民附圖道破「舞空術」美好幻想。網圖

網民附圖道破「舞空術」美好幻想。網圖

網民:看看他那單身一甲子的麒麟臂。網上截圖

網民:看看他那單身一甲子的麒麟臂。網上截圖

網民認得牛肉檔位於深水埗。網上截圖

網民認得牛肉檔位於深水埗。網上截圖

網民:不是有椅子?網上截圖

網民:不是有椅子?網上截圖

將「牛肉佬」與「風度翩翩的豬肉王子」媲美。網圖

將「牛肉佬」與「風度翩翩的豬肉王子」媲美。網圖

網民聯想到周星馳經典電影《國產凌凌漆》的情節。網上截圖

網民聯想到周星馳經典電影《國產凌凌漆》的情節。網上截圖

網民:好久沒聽到「舞空術」這個詞了。網上截圖

網民:好久沒聽到「舞空術」這個詞了。網上截圖

網民認得牛肉檔位於深水埗北河街。網圖

網民認得牛肉檔位於深水埗北河街。網圖

相中打扮醒目的「牛肉佬」雙腿凌空而坐,左手嫻熟地撐著肉枱,右手放鬆擱於大腿上,一副看透世情的閒暇模樣,感覺如武林高手般深不可測,有危難時隨時出招一劍封喉。

識睇一定要睇留言。網上截圖

識睇一定要睇留言。網上截圖

​ Edit media 網民豪情壯語誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論。網上截圖 ​

​ Edit media 網民豪情壯語誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論。網上截圖 ​

有網民抵死地拆穿樓主幻想中的「西洋鏡」。網上截圖

有網民抵死地拆穿樓主幻想中的「西洋鏡」。網上截圖

網民:拆穿「西洋鏡」「就得戴上我的液晶體顯影眼鏡」、「是上個月西德最新產品,價值11萬美金」。網上截圖

網民:拆穿「西洋鏡」「就得戴上我的液晶體顯影眼鏡」、「是上個月西德最新產品,價值11萬美金」。網上截圖

網民認得牛肉檔位於深水埗北河街

樓主以「發現會『舞空術』的伯伯」為題在facebook上載相片,有好眼的網民認得現場為深水埗北河街一牛肉檔。有人被「舞空術」震懾,指「好久沒聽到『舞空術』這個詞了」,大讚「牛肉佬」「好武功」、「高人」、 「太酷」,形容為 「漂浮阿伯」、 「臂力驚人」,更細心分析指「關鍵是左手,看來秘密在他的左手肌肉」。

網民:阿叔以前是霍格華茲畢業的。網上截圖

網民:阿叔以前是霍格華茲畢業的。網上截圖

網民:太酷。網上截圖

網民:太酷。網上截圖

網民:高手在民間。網上截圖

網民:高手在民間。網上截圖

網民:甚麼「舞空術」,沒看到阿伯只用一隻左手就撐起全身嗎?」。網上截圖

網民:甚麼「舞空術」,沒看到阿伯只用一隻左手就撐起全身嗎?」。網上截圖

其他網民接著熱烈和應,指「力拔山兮氣蓋世 」,「看看那犀利的眼神就知道此人不簡單」、「看看他那單身一甲子的麒麟臂」,並提醒「不要惹他,他可是拿刀混飯吃的」,有人則指「他是賣肉的街頭藝人」、「阿叔以前是霍格華茲畢業的」、「超級英雄也是要生活的」,並代言「賣肉只是我打發時間的小嗜好罷了」。另有網民突破盲點地指「甚麼『舞空術』,沒看到阿伯只用一隻左手就撐起全身嗎?」。

網民代言:「賣肉只是我打發時間的小嗜好罷了」。網上截圖

網民代言:「賣肉只是我打發時間的小嗜好罷了」。網上截圖

網民:關鍵是左手,看來秘密在他的左手肌肉。網上截圖

網民:關鍵是左手,看來秘密在他的左手肌肉。網上截圖

網民:他是賣肉的街頭藝人。網上截圖

網民:他是賣肉的街頭藝人。網上截圖

網民被「舞空術」震懾。網上截圖

網民被「舞空術」震懾。網上截圖

一語道破「舞空術」美好幻想

不過,好眼力的網民再次山場,一語道破樓主一廂情願的「舞空術」美好幻想,說出了真相——「典型的觀點與角度嘅問題」,「下面有座椅拉,張凳係冇腳嘅,可以收入枱底!」、「活動的椅,不坐時可推入枱下」、「長洲飄色裝置」、「明明就是有椅子,只是角度拍不到」。更有街坊做證「下面有一條木條,這店我有光顧開」。

網民破解「舞空術」。網上截圖

網民破解「舞空術」。網上截圖

網民將大叔與片中「風度翩翩的豬肉王子」媲美。網上截圖

網民將大叔與片中「風度翩翩的豬肉王子」媲美。網上截圖

相中打扮醒目的「牛肉佬」雙腿凌空而坐。網上截圖

相中打扮醒目的「牛肉佬」雙腿凌空而坐。網上截圖

網民:臂力驚人。網上截圖

網民:臂力驚人。網上截圖

另有網民抵死地拆穿樓主幻想中的「西洋鏡」,並改圖指,拆穿「西洋鏡」「就得戴上我的液晶體顯影眼鏡」、「是上個月西德最新產品,價值11萬美金」。

網民:超級英雄也是要生活的。網上截圖

網民:超級英雄也是要生活的。網上截圖

網民熱烈回應。網上截圖

網民熱烈回應。網上截圖

網民:力拔山兮氣蓋世 。網上截圖

網民:力拔山兮氣蓋世 。網上截圖

網民:優質啊。網上截圖

網民:優質啊。網上截圖

網民誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論。網上截圖

網民誇誇其談,給「牛肉佬」大叔作出不少精闢啜核評論。網上截圖

網民:魔法。網上截圖

網民:魔法。網上截圖

網民:明明就是有椅子。網上截圖

網民:明明就是有椅子。網上截圖

網民破解「舞空術」。網上截圖

網民破解「舞空術」。網上截圖

網民附圖破解「舞空術」。網上截圖

網民附圖破解「舞空術」。網上截圖

網民:是我眼花了吧?。網上截圖

網民:是我眼花了吧?。網上截圖

網民一語道破「舞空術」美好幻想。網上截圖 ​

網民一語道破「舞空術」美好幻想。網上截圖 ​

網民附圖道破「舞空術」美好幻想。網圖

網民附圖道破「舞空術」美好幻想。網圖

網民:看看他那單身一甲子的麒麟臂。網上截圖

網民:看看他那單身一甲子的麒麟臂。網上截圖

網民認得牛肉檔位於深水埗。網上截圖

網民認得牛肉檔位於深水埗。網上截圖

網民:不是有椅子?網上截圖

網民:不是有椅子?網上截圖

往下看更多文章

港男食銅鑼灣外賣車仔麵 吐出大大條「蜈蚣」網民:見到都想嘔

2023年09月28日 11:30 最後更新:11:49

食客到銅鑼灣某車仔麵店買外賣,回家後吃到一半時感覺口中有異物,吐出赫然發現是一條百足蟲。

有港男到銅鑼灣某車仔麵店買外賣,回家後吃到一半時感覺口中有異物,吐出竟赫然發現是一條疑似蜈蚣。(FB圖片)

有港男到銅鑼灣某車仔麵店買外賣,回家後吃到一半時感覺口中有異物,吐出竟赫然發現是一條疑似蜈蚣。(FB圖片)

該港男於Facebook群組「香港車仔麵關注組」發文享其中伏經歷,他表示日前五六點左右到銅鑼灣某車仔麵店,買了一碗牛腩墨魚頭粗麵外賣,回家後吃到一半時感覺口中有異物,並一度誤「以為條通菜好多渣」,豈料竟吐出一條大蟲。

從樓主上載的照片可見,蟲子目測3厘米以上,身體呈深褐綠色,體形細長而多節,頭帶觸鬚及有多對足爪,疑似是又名「百足」的「蜈蚣」,非常嚇人。難怪樓主大感嘔心,更爆粗表示「X你老X,原來咁大條蟲!!都唔知蜈蚣定乜嘢,成世人都未X食過!」。由於樓主是叫外賣,他怕報食環也沒用「唔係堂食,報食環都冇用」,所以他沒有報。

從照片可見,蟲子目測3厘米以上,身體呈深褐色,體形細長而多節,頭帶觸鬚及有多對足爪,疑似是又名「百足」的「蜈蚣」。(FB圖)

從照片可見,蟲子目測3厘米以上,身體呈深褐色,體形細長而多節,頭帶觸鬚及有多對足爪,疑似是又名「百足」的「蜈蚣」。(FB圖)

此帖一出即引起網民熱議,不少網民大表震驚「我見到都好想嘔,唔好講你食落肚 」、「真係幾日前既餸都嘔埋出黎」、「好恐怖,真係要粗口啊」、「嘩!以後唔敢再食呢間」、「有無毒架?好得人驚」、「唔好講笑,你攞埋嗰條蜈蚣入咗醫院檢查先」。

有人建議樓主報食環「一樣可報食環,佢D湯一定驗到」、「冇用都要報,似係蜈蚣,你有咩身體不適?」、「可以照報,我係另一間店外賣都有問題有報」、「照報食環,一定派人去做嘢」。

不少網民大感嘔心「我見到都好想嘔,唔好講你食落肚 」。(FB圖片)

不少網民大感嘔心「我見到都好想嘔,唔好講你食落肚 」。(FB圖片)

有人則戲言「放心,好多藥,都會用蜈蚣做藥引,可能佢d 湯底都係咁呢」、「蜈蚣止咳化痰」、「洪七公一定鐘意」、「可以以毒攻毒」、「調味料嚟啫」、「止夜尿」、「好補喎,十全大補湯」、「可以浸酒」。

有網民表示亦曾經在同一車仔麵店的食物中發現昆蟲。(FB圖片)

有網民表示亦曾經在同一車仔麵店的食物中發現昆蟲。(FB圖片)

帖文來源:Facebook群組「香港車仔麵關注組」

你 或 有 興 趣 的 文 章