Skip to Content Facebook Feature Image

周祉君妒忌王君馨初戀成結婚對象 自爆小六已拖女仔

娛圈事

周祉君妒忌王君馨初戀成結婚對象  自爆小六已拖女仔
娛圈事

娛圈事

周祉君妒忌王君馨初戀成結婚對象 自爆小六已拖女仔

2023年06月21日 11:36 最後更新:14:53

周祉君以嘉賓身份出席,由卓韻芝、梁祖堯主持的ViuTV新節目《初戀Action!》。節目每5集邀請一位神秘女嘉賓及4位男嘉賓,透過初戀環節考驗男嘉賓如何奪得到女嘉賓的芳心。由6月19-23日播出的集數日神秘女嘉賓是王君馨(Grace),男嘉賓有周祉君、肥腸、Anson Bean及黃奕晨。

周祉君以嘉賓身份出席,由卓韻芝、梁祖堯主持的ViuTV新節目《初戀Action!》。

周祉君以嘉賓身份出席,由卓韻芝、梁祖堯主持的ViuTV新節目《初戀Action!》。

神秘女嘉賓是王君馨(Grace),男嘉賓有周祉君、肥腸、Anson Bean及黃奕晨。

神秘女嘉賓是王君馨(Grace),男嘉賓有周祉君、肥腸、Anson Bean及黃奕晨。

回想到初戀周祉君笑言,小學6年班同女同學拖手仔,中一同其他學校女仔出去唱K,拖手仔都有,但分不清初戀還是Puppy love。周祉君說:「真正發展嘅第一段最長關係就在中三,一個校外活動認識,因為我讀男校,所以校外認識,呢段關係好特別,同佢認識咗之後就去咗外國,然後long D左一段時間,又分開有一齊,係一段好奇怪嘅初戀,維持咗三、四年,因為long D就冇咗。」

更多相片
周祉君以嘉賓身份出席,由卓韻芝、梁祖堯主持的ViuTV新節目《初戀Action!》。

周祉君以嘉賓身份出席,由卓韻芝、梁祖堯主持的ViuTV新節目《初戀Action!》。

神秘女嘉賓是王君馨(Grace),男嘉賓有周祉君、肥腸、Anson Bean及黃奕晨。

神秘女嘉賓是王君馨(Grace),男嘉賓有周祉君、肥腸、Anson Bean及黃奕晨。

回想到初戀周祉君笑言,小學6年班同女同學拖手仔

回想到初戀周祉君笑言,小學6年班同女同學拖手仔

透過初戀經驗,周祉君認為對自己有正面影響

透過初戀經驗,周祉君認為對自己有正面影響

祉君現在最想搵適合自己嘅人,或者我都適合佢嘅人

祉君現在最想搵適合自己嘅人,或者我都適合佢嘅人

祉君好妒忌Grace人生初戀就成為結婚對象

祉君好妒忌Grace人生初戀就成為結婚對象

回想到初戀周祉君笑言,小學6年班同女同學拖手仔

回想到初戀周祉君笑言,小學6年班同女同學拖手仔

周祉君指這是難忘經歷:「因為初戀又係long D,大家向對方承諾返嚟就會搵對方,好浪漫嘅承諾,但現實就係我哋有時差,大家維持唔到個關係,我哋每次返到嚟個關係又好好,會照常出街,諗返起呢段關係好難忘。」透過初戀經驗,周祉君認為對自己有正面影響,他說:「我會學懂點樣為一個人付出,畀得太多對方都有壓力,學識點樣畀先令對方舒服,係一個好大課題。」

透過初戀經驗,周祉君認為對自己有正面影響

透過初戀經驗,周祉君認為對自己有正面影響

至於初戀應該在幾多歲發生最恰當,祉君說:「我覺得我嘅初戀發生喺中三係幾好,有嗰種衝動,少許青春嘅成熟,好玩,大家會為情感呼天搶地。」而男仔應該拍幾多次拖?周祉君笑言:「男仔應該拍到覺得夠嘅次數,要知道自己要乜,拍拖大前題唔一定要結婚,拍拖要認識自己,自己需要乜嘢伴侶,唔一定要結婚,唔一定要有小朋友,自己是否需要一個人在身邊,定係我可以自己一個。我依然夢寐搵另一半組織家庭及小朋友,不過宜家係最想搵適合自己嘅人,或者我都適合佢嘅人。」對於今次與王君馨首次合作過,祉君說:「我好妒忌Grace人生初戀就成為結婚對象,人生伴侶,呢個係好少有。」

祉君現在最想搵適合自己嘅人,或者我都適合佢嘅人

祉君現在最想搵適合自己嘅人,或者我都適合佢嘅人

祉君好妒忌Grace人生初戀就成為結婚對象

祉君好妒忌Grace人生初戀就成為結婚對象

《東呃西騙》防騙貼士話你知:世上並沒有「咁大隻蛤乸隨街跳」。

HOY TV全新資訊性節目《東呃西騙》由歐陽偉豪(Ben Sir)及七仙羽師傅主持,聯同林希靈、林泳淘、黃愷怡及一眾演員,包括李文意、黃星叡、馮熙庭、梁寶怡、吳嘉禧、徐頴堃、林嘉宏、鍾曦南、譚偉權、黃僥霖、李賢、李煥林、何求、鍾建威、梁茵等以獨特角度拆解各式各樣的社會騙案。節目由即日起,逢星期一至五晚上8時30分於HOY TV 77台播映。

飾演騙徒的吳嘉禧向飾演苦主的周祉君聲稱中了獎,惟須親身到公司收聽講座才可領獎。

飾演騙徒的吳嘉禧向飾演苦主的周祉君聲稱中了獎,惟須親身到公司收聽講座才可領獎。

周祉君上到公司後,隨即被吳嘉禧疲勞轟炸購買價值十萬的旅遊會藉方可離開。

周祉君上到公司後,隨即被吳嘉禧疲勞轟炸購買價值十萬的旅遊會藉方可離開。

今晚(10月25日)播出第十三集【中獎騙案】。歐陽偉豪(Ben sir)與七師傅為大家拆解兩種騙徒常用的手法,如何令苦主中獎變中招。飾演騙徒的吳嘉禧向飾演苦主的周祉君聲稱中了獎,有免費酒店套票,惟須親身到公司收聽講座才可領獎。不虞有詐的周祉君上到公司後,隨即被騙徒疲勞轟炸購買價值十萬的旅遊會藉方可離開。為榨盡苦主金錢,騙徒再次聲稱有禮品送予苦主周祉君,並再邀約他到公司兼再次推銷旅遊會藉,飾演財務部職員的騙徒徐浩昌(肥腸)更指可幫周祉君做借貸,可幸周祉君堅持離開騙徒才無從入手,但自此卻不停被騙徒的電話滋擾,嚴重影響生活。

吳嘉禧為榨盡苦主金錢,再次聲稱有禮品送予周祉君,邀約他到公司兼再次推銷旅遊會藉。

吳嘉禧為榨盡苦主金錢,再次聲稱有禮品送予周祉君,邀約他到公司兼再次推銷旅遊會藉。

飾演財務部職員的騙徒肥腸更指可幫周祉君做借貸。

飾演財務部職員的騙徒肥腸更指可幫周祉君做借貸。

在另一個【中獎騙案】中,飾演騙徒的徐浩昌(肥腸)及周祉君偽造了假中獎彩票,向飾演苦主的譚天寶指彩票中了二獎,獎金多達50萬,但因自己是旅客需趕飛機而不能及時領取款項,難得與苦主有緣,便提出將偽造出來假中獎彩票用1萬元賣予苦主譚天寶。正所謂「博一博 單車都變摩托」,想以1萬元博取50萬獎金的譚天寶將錢交予騙徒後,到投注中心領錢時才知墮入騙局,惟騙徒已逃之夭夭。

肥腸及周祉君偽造了假中獎彩票。

肥腸及周祉君偽造了假中獎彩票。

根據資料顯示,於2022年,有事主收到抽中120萬大獎的電郵,其後被騙徒要求先付律師費及稅款,最後共損失約82萬。

將偽造出來假中獎彩票用1萬元賣予苦主譚天寶。

將偽造出來假中獎彩票用1萬元賣予苦主譚天寶。

譚天寶將錢交予騙徒後,到投注中心領錢時才知墮入騙局。

譚天寶將錢交予騙徒後,到投注中心領錢時才知墮入騙局。

你 或 有 興 趣 的 文 章