Skip to Content Facebook Feature Image

李凱賢最難忘拍《俏郎君》向姜皓文噴口水 周祉君羅浩銘大讚古天樂係好老闆

娛圈事

李凱賢最難忘拍《俏郎君》向姜皓文噴口水  周祉君羅浩銘大讚古天樂係好老闆
娛圈事

娛圈事

李凱賢最難忘拍《俏郎君》向姜皓文噴口水 周祉君羅浩銘大讚古天樂係好老闆

2023年05月03日 09:41 最後更新:10:22

古天樂公司旗下藝人周祉君(Aaron)、羅浩銘(Ken)、李凱賢(Brian)有份演出ViuTV劇《極度俏郎君》,組合廿四味成員Brian最難忘向姜皓文(黑哥)噴口水;Ken唔使晒肌,但要對住黑哥流男兒淚;而Aaron就會有動作鏡頭,仲跟張慧儀有感情戲。

周祉君(左起)、羅浩銘、李凱賢有份拍ViuTV劇《極度俏郎君》。

周祉君(左起)、羅浩銘、李凱賢有份拍ViuTV劇《極度俏郎君》。

周祉君(左起)、羅浩銘、李凱賢好合拍。

周祉君(左起)、羅浩銘、李凱賢好合拍。

劇中Brian激動向黑哥大噴口水。

劇中Brian激動向黑哥大噴口水。

Aaron跟張慧儀有感情戲。

Aaron跟張慧儀有感情戲。

三人好珍惜跟黑哥的合作機會,亦開心從他身上獲益良多,Brian多年前跟黑哥曾合作電影《全力扣殺》,所以都有偈傾:「劇中我以為佢整跛咗我隻腳,有場戲講我搵佢報復,喺條街扯佢件衫大聲鬧佢,火遮眼噴到佢一面口水。呢場戲導演都話好自然流暢,口水花四濺可以接受到,但疫情下難免會令人有啲避忌,不過黑哥好專業,零投訴。」Ken取笑Brian:「你梗ok啦,人哋尷尬啫。」

更多相片
周祉君(左起)、羅浩銘、李凱賢有份拍ViuTV劇《極度俏郎君》。

周祉君(左起)、羅浩銘、李凱賢有份拍ViuTV劇《極度俏郎君》。

周祉君(左起)、羅浩銘、李凱賢好合拍。

周祉君(左起)、羅浩銘、李凱賢好合拍。

劇中Brian激動向黑哥大噴口水。

劇中Brian激動向黑哥大噴口水。

Aaron跟張慧儀有感情戲。

Aaron跟張慧儀有感情戲。

周祉君(左起)、羅浩銘、李凱賢合作愉快。

周祉君(左起)、羅浩銘、李凱賢合作愉快。

周祉君喺新劇有發揮。

周祉君喺新劇有發揮。

李凱賢係型男。

李凱賢係型男。

古天樂支持Brian多創作短片。

古天樂支持Brian多創作短片。

羅浩銘收起肌肉拍喊戲大感困難。

羅浩銘收起肌肉拍喊戲大感困難。

Ken收起六塊腹肌,演男人感情戲更有難度。

Ken收起六塊腹肌,演男人感情戲更有難度。

操到一身腹肌嘅Ken都有做武指。

操到一身腹肌嘅Ken都有做武指。

古天樂係大家公認嘅好老闆。

古天樂係大家公認嘅好老闆。

疫情高峯後,今年古仔舉行公司春茗,要求所有藝人都出席聯誼。

疫情高峯後,今年古仔舉行公司春茗,要求所有藝人都出席聯誼。

周祉君羅浩銘讚古仔係好老闆,李凱賢拍《俏郎君》向黑哥噴口水。

周祉君羅浩銘讚古仔係好老闆,李凱賢拍《俏郎君》向黑哥噴口水。

周祉君(左起)、羅浩銘、李凱賢合作愉快。

周祉君(左起)、羅浩銘、李凱賢合作愉快。

周祉君喺新劇有發揮。

周祉君喺新劇有發揮。

李凱賢係型男。

李凱賢係型男。

古天樂支持Brian多創作短片。

古天樂支持Brian多創作短片。

黑哥身上獲益良多

Ken飾演跟黑哥多年的好兄弟,接黑哥出獄時,要他激動流淚,要平日習武的Ken收起肌肉拍喊戲大感困難:「因為喊唔出,NG咗好多次,最後設法令到自己眼都乾埋流眼水,最慘之後要轉角度拍。我喺黑哥身上學會專業,佢可以Keep住情緒,下一秒就能爆喊,好犀利。」曾做過替身嘅Aaron,有場戲要喺貨車上用槍伏擊黑哥,可大展身手。另外,三人均大讚古天樂係一位好有誠意的好老闆,唔止經常為佢哋爭取工作機會,仲會鼓勵他們作多方面發展,如支持Ken做動作設計及電影策劃,甚至有好劇本可以掟出嚟研究,Aaron說:「古生想我哋有獨立性及自信,咁先有力量幫我哋推出去。」

羅浩銘收起肌肉拍喊戲大感困難。

羅浩銘收起肌肉拍喊戲大感困難。

Ken收起六塊腹肌,演男人感情戲更有難度。

Ken收起六塊腹肌,演男人感情戲更有難度。

操到一身腹肌嘅Ken都有做武指。

操到一身腹肌嘅Ken都有做武指。

古天樂係大家公認嘅好老闆。

古天樂係大家公認嘅好老闆。

疫情高峯後,今年古仔舉行公司春茗,要求所有藝人都出席聯誼。

疫情高峯後,今年古仔舉行公司春茗,要求所有藝人都出席聯誼。

周祉君羅浩銘讚古仔係好老闆,李凱賢拍《俏郎君》向黑哥噴口水。

周祉君羅浩銘讚古仔係好老闆,李凱賢拍《俏郎君》向黑哥噴口水。

《東呃西騙》防騙貼士話你知:世上並沒有「咁大隻蛤乸隨街跳」。

HOY TV全新資訊性節目《東呃西騙》由歐陽偉豪(Ben Sir)及七仙羽師傅主持,聯同林希靈、林泳淘、黃愷怡及一眾演員,包括李文意、黃星叡、馮熙庭、梁寶怡、吳嘉禧、徐頴堃、林嘉宏、鍾曦南、譚偉權、黃僥霖、李賢、李煥林、何求、鍾建威、梁茵等以獨特角度拆解各式各樣的社會騙案。節目由即日起,逢星期一至五晚上8時30分於HOY TV 77台播映。

飾演騙徒的吳嘉禧向飾演苦主的周祉君聲稱中了獎,惟須親身到公司收聽講座才可領獎。

飾演騙徒的吳嘉禧向飾演苦主的周祉君聲稱中了獎,惟須親身到公司收聽講座才可領獎。

周祉君上到公司後,隨即被吳嘉禧疲勞轟炸購買價值十萬的旅遊會藉方可離開。

周祉君上到公司後,隨即被吳嘉禧疲勞轟炸購買價值十萬的旅遊會藉方可離開。

今晚(10月25日)播出第十三集【中獎騙案】。歐陽偉豪(Ben sir)與七師傅為大家拆解兩種騙徒常用的手法,如何令苦主中獎變中招。飾演騙徒的吳嘉禧向飾演苦主的周祉君聲稱中了獎,有免費酒店套票,惟須親身到公司收聽講座才可領獎。不虞有詐的周祉君上到公司後,隨即被騙徒疲勞轟炸購買價值十萬的旅遊會藉方可離開。為榨盡苦主金錢,騙徒再次聲稱有禮品送予苦主周祉君,並再邀約他到公司兼再次推銷旅遊會藉,飾演財務部職員的騙徒徐浩昌(肥腸)更指可幫周祉君做借貸,可幸周祉君堅持離開騙徒才無從入手,但自此卻不停被騙徒的電話滋擾,嚴重影響生活。

吳嘉禧為榨盡苦主金錢,再次聲稱有禮品送予周祉君,邀約他到公司兼再次推銷旅遊會藉。

吳嘉禧為榨盡苦主金錢,再次聲稱有禮品送予周祉君,邀約他到公司兼再次推銷旅遊會藉。

飾演財務部職員的騙徒肥腸更指可幫周祉君做借貸。

飾演財務部職員的騙徒肥腸更指可幫周祉君做借貸。

在另一個【中獎騙案】中,飾演騙徒的徐浩昌(肥腸)及周祉君偽造了假中獎彩票,向飾演苦主的譚天寶指彩票中了二獎,獎金多達50萬,但因自己是旅客需趕飛機而不能及時領取款項,難得與苦主有緣,便提出將偽造出來假中獎彩票用1萬元賣予苦主譚天寶。正所謂「博一博 單車都變摩托」,想以1萬元博取50萬獎金的譚天寶將錢交予騙徒後,到投注中心領錢時才知墮入騙局,惟騙徒已逃之夭夭。

肥腸及周祉君偽造了假中獎彩票。

肥腸及周祉君偽造了假中獎彩票。

根據資料顯示,於2022年,有事主收到抽中120萬大獎的電郵,其後被騙徒要求先付律師費及稅款,最後共損失約82萬。

將偽造出來假中獎彩票用1萬元賣予苦主譚天寶。

將偽造出來假中獎彩票用1萬元賣予苦主譚天寶。

譚天寶將錢交予騙徒後,到投注中心領錢時才知墮入騙局。

譚天寶將錢交予騙徒後,到投注中心領錢時才知墮入騙局。

你 或 有 興 趣 的 文 章