Skip to Content Facebook Feature Image

周祉君自認一家購物狂 從小培養收藏習慣

娛圈事

周祉君自認一家購物狂 從小培養收藏習慣
娛圈事

娛圈事

周祉君自認一家購物狂 從小培養收藏習慣

2023年06月11日 17:01 最後更新:17:02

周祉君日前為ViuTV節目《晚吹 - 讓我一次買個夠》擔任嘉賓,分享自己最珍貴的收藏,他帶了不少關於動漫《鐵拳浪子》的珍藏品到節目分享。自認有多少購物狂的周祉君笑言,家人不會管他的收藏,他笑說:「因為佢哋本身都係購物狂,爸媽都係有好多收藏,呢樣嘢應該係屋企人遺傳畀我,我哋有時都會分享買咗啲咩,係一個共同興趣。如果另一半唔接受我嘅收藏習慣,咁咪搵嗰第二個囉,如果同得一個人一齊,就要包容對方所有,在對方現有身上建立將來,並不是去改變一個人,如果另一半真係唔接受, sorry你改變唔到我,因為嗰個係我嚟。」

周祉君日前為ViuTV節目《晚吹 - 讓我一次買個夠》擔任嘉賓

周祉君日前為ViuTV節目《晚吹 - 讓我一次買個夠》擔任嘉賓

自認自己係購物狂

自認自己係購物狂

周祉君帶上節目分享的有《鐵拳浪子》crossover 的G-Shock手錶、Converse鞋及啤酒等,亦有《鐵拳浪子》作家的親筆簽名拳套,他說:「對於《鐵拳浪子》嘅嘢,我係一個購物狂,我會願意花錢去買,或者一樣我想要嘅嘢,會諗盡辦法令自己得到。」周祉君強調,現在出街不一定要購物,會應使則使,認為有價值才會花錢去買。

更多相片
周祉君日前為ViuTV節目《晚吹 - 讓我一次買個夠》擔任嘉賓

周祉君日前為ViuTV節目《晚吹 - 讓我一次買個夠》擔任嘉賓

自認自己係購物狂

自認自己係購物狂

周祉君帶上節目分享的有《鐵拳浪子》crossover 的G-Shock手錶、Converse鞋及啤酒等,亦有《鐵拳浪子》作家的親筆簽名拳套

周祉君帶上節目分享的有《鐵拳浪子》crossover 的G-Shock手錶、Converse鞋及啤酒等,亦有《鐵拳浪子》作家的親筆簽名拳套

從少培養收藏習慣的周祉君,最初是收集郵票

從少培養收藏習慣的周祉君,最初是收集郵票

會因應眼緣、美感是否合自己品味去決定,對於投資價值沒想太多

會因應眼緣、美感是否合自己品味去決定,對於投資價值沒想太多

專家分析周祉君性格似《鐵拳浪子》的角色,將自己投射落角色,繼而為自己目標而奮鬥

專家分析周祉君性格似《鐵拳浪子》的角色,將自己投射落角色,繼而為自己目標而奮鬥

周祉君帶上節目分享的有《鐵拳浪子》crossover 的G-Shock手錶、Converse鞋及啤酒等,亦有《鐵拳浪子》作家的親筆簽名拳套

周祉君帶上節目分享的有《鐵拳浪子》crossover 的G-Shock手錶、Converse鞋及啤酒等,亦有《鐵拳浪子》作家的親筆簽名拳套

從少培養收藏習慣的周祉君,最初是收集郵票,他說:「爸爸好鍾意收集郵票,當時佢叫我培養一個興趣,我宜家仲有細個嘅郵票簿喺屋企,養成咗呢個收藏嘅習慣。大學初期鍾意儲港產片VCD同DVD,電影周邊產品都會收藏,亦收藏好多漫畫書,宜家會收藏自己鍾意嘅漫畫周邊產品,令到我心動就會買。」

從少培養收藏習慣的周祉君,最初是收集郵票

從少培養收藏習慣的周祉君,最初是收集郵票

憑感覺去決定自己想收藏甚麼物品的周祉君,會因應眼緣、美感是否合自己品味去決定,對於投資價值沒想太多,他說:「有時收藏品會突然升值,例如我曾經試過買一副動漫啤牌,買返嚟二百幾蚊,最近提升左五六倍,我唔會諗投資行先,因為咁樣會好辛苦,我買返嚟係因為要滿足自己喜好。」

會因應眼緣、美感是否合自己品味去決定,對於投資價值沒想太多

會因應眼緣、美感是否合自己品味去決定,對於投資價值沒想太多

在節目中,專家分析周祉君性格似《鐵拳浪子》的角色,將自己投射落角色,繼而為自己目標而奮鬥,像主角矢吹丈,為一個目標全心去做,成就自己的價值,周祉君說:「最值得收藏的是自己,最重是令自己有良好的感覺。」他透露現在喜歡逛古董舖、跳虱市場,觀賞舊東西。節目將於6月12日播出。

專家分析周祉君性格似《鐵拳浪子》的角色,將自己投射落角色,繼而為自己目標而奮鬥

專家分析周祉君性格似《鐵拳浪子》的角色,將自己投射落角色,繼而為自己目標而奮鬥

《東呃西騙》防騙貼士話你知:世上並沒有「咁大隻蛤乸隨街跳」。

HOY TV全新資訊性節目《東呃西騙》由歐陽偉豪(Ben Sir)及七仙羽師傅主持,聯同林希靈、林泳淘、黃愷怡及一眾演員,包括李文意、黃星叡、馮熙庭、梁寶怡、吳嘉禧、徐頴堃、林嘉宏、鍾曦南、譚偉權、黃僥霖、李賢、李煥林、何求、鍾建威、梁茵等以獨特角度拆解各式各樣的社會騙案。節目由即日起,逢星期一至五晚上8時30分於HOY TV 77台播映。

飾演騙徒的吳嘉禧向飾演苦主的周祉君聲稱中了獎,惟須親身到公司收聽講座才可領獎。

飾演騙徒的吳嘉禧向飾演苦主的周祉君聲稱中了獎,惟須親身到公司收聽講座才可領獎。

周祉君上到公司後,隨即被吳嘉禧疲勞轟炸購買價值十萬的旅遊會藉方可離開。

周祉君上到公司後,隨即被吳嘉禧疲勞轟炸購買價值十萬的旅遊會藉方可離開。

今晚(10月25日)播出第十三集【中獎騙案】。歐陽偉豪(Ben sir)與七師傅為大家拆解兩種騙徒常用的手法,如何令苦主中獎變中招。飾演騙徒的吳嘉禧向飾演苦主的周祉君聲稱中了獎,有免費酒店套票,惟須親身到公司收聽講座才可領獎。不虞有詐的周祉君上到公司後,隨即被騙徒疲勞轟炸購買價值十萬的旅遊會藉方可離開。為榨盡苦主金錢,騙徒再次聲稱有禮品送予苦主周祉君,並再邀約他到公司兼再次推銷旅遊會藉,飾演財務部職員的騙徒徐浩昌(肥腸)更指可幫周祉君做借貸,可幸周祉君堅持離開騙徒才無從入手,但自此卻不停被騙徒的電話滋擾,嚴重影響生活。

吳嘉禧為榨盡苦主金錢,再次聲稱有禮品送予周祉君,邀約他到公司兼再次推銷旅遊會藉。

吳嘉禧為榨盡苦主金錢,再次聲稱有禮品送予周祉君,邀約他到公司兼再次推銷旅遊會藉。

飾演財務部職員的騙徒肥腸更指可幫周祉君做借貸。

飾演財務部職員的騙徒肥腸更指可幫周祉君做借貸。

在另一個【中獎騙案】中,飾演騙徒的徐浩昌(肥腸)及周祉君偽造了假中獎彩票,向飾演苦主的譚天寶指彩票中了二獎,獎金多達50萬,但因自己是旅客需趕飛機而不能及時領取款項,難得與苦主有緣,便提出將偽造出來假中獎彩票用1萬元賣予苦主譚天寶。正所謂「博一博 單車都變摩托」,想以1萬元博取50萬獎金的譚天寶將錢交予騙徒後,到投注中心領錢時才知墮入騙局,惟騙徒已逃之夭夭。

肥腸及周祉君偽造了假中獎彩票。

肥腸及周祉君偽造了假中獎彩票。

根據資料顯示,於2022年,有事主收到抽中120萬大獎的電郵,其後被騙徒要求先付律師費及稅款,最後共損失約82萬。

將偽造出來假中獎彩票用1萬元賣予苦主譚天寶。

將偽造出來假中獎彩票用1萬元賣予苦主譚天寶。

譚天寶將錢交予騙徒後,到投注中心領錢時才知墮入騙局。

譚天寶將錢交予騙徒後,到投注中心領錢時才知墮入騙局。

你 或 有 興 趣 的 文 章