Skip to Content Facebook Feature Image

黎耀祥宴請星級嘉賓歎「請客必食18道菜」 陳凱琳揭老公鄭嘉穎請客必備一道菜

娛圈事

黎耀祥宴請星級嘉賓歎「請客必食18道菜」 陳凱琳揭老公鄭嘉穎請客必備一道菜
娛圈事

娛圈事

黎耀祥宴請星級嘉賓歎「請客必食18道菜」 陳凱琳揭老公鄭嘉穎請客必備一道菜

2023年11月06日 12:30 最後更新:16:23

《請客必食18道菜》最後兩集,黎耀祥宴請圈中好友陳凱琳、謝雪心、袁偉豪、龔嘉欣、何廣沛、曹永廉等大歎「地道風味宴」。

《請客必食18道菜》(以下簡稱《18道菜》)由黎耀祥(祥仔)擔任主持,李家鼎(鼎爺)、黃亞保(保哥),及周世韜擔任嘉賓主持。《18道菜》播至第8集,祥仔已帶觀眾食盡18道必食宴客菜,今晚(11月6日)及明晚(11月7日)最後兩集將正式開始宴客,祥仔邀得圈中好友陳凱琳(Grace)、謝雪心(心姐)、袁偉豪、龔嘉欣、何廣沛、曹永廉及中華廚藝學院課程經理劉惠平聚首一堂大歎「地道風味宴」,品嚐點心、燒味、港式小炒等平民美食。

更多相片
祥仔在《18道菜》中試盡港式美食。

《請客必食18道菜》最後兩集,黎耀祥宴請圈中好友陳凱琳、謝雪心、袁偉豪、龔嘉欣、何廣沛、曹永廉等大歎「地道風味宴」。

祥仔帶圈中好友歎地道風味宴。

祥仔帶圈中好友歎地道風味宴。

地道風味宴包括煎釀三寶、燒乳鴿及蜆介鯪魚球等等。

地道風味宴包括煎釀三寶、燒乳鴿及蜆介鯪魚球等等。

陳凱琳公開老公飲食口味。

一眾嘉賓大談飲食喜好,家庭生活美滿的Grace被爆最愛食叉燒,她在鏡頭前大玩「出賣老公」系列:「嗰日先考我老公(鄭嘉穎),人哋問你老婆最鍾意食乜你識唔識答!」究竟嘉穎接招成功還是要跪玻璃?Grace又分享老公在家請客必備的一道菜:「老公請客一定蒸條魚,代表屋企嘅親切感,佢請姐姐(外傭)唯一要求係識蒸魚!」育有3個囝囝的Grace,又提及家中小朋友鍾意食蝦餃及燒賣:「我啲小朋友最鍾意食燒賣,燒賣當正餐咁食!」

陳凱琳望實拖地叉燒,為食樣出晒嚟。

陳凱琳望實拖地叉燒,為食樣出晒嚟。

陳凱琳指家中小朋友鍾意食蝦餃及燒賣,更將燒賣當正餐!

陳凱琳指家中小朋友鍾意食蝦餃及燒賣,更將燒賣當正餐!

左起:何廣沛、龔嘉欣及心姐齊齊「食好西」。

另一位嘉賓心姐則公開了與師傅白雪仙、任劍輝兩大粵劇名伶的小故事:「以前銅鑼灣避風塘有好多艇,又有炒蜆好多嘢食,嗰時好幸福,仙姐、任姐逢星期日就帶我哋坐遊艇出海玩。」她指出完海後會入避風塘的艇家開餐,若碰上有艇掛了三、四個紅燈籠、則代表可即場點唱,邊聽歌邊歎美食,心姐笑言至今回味無窮。

袁偉豪原來學過煮咕嚕肉。

袁偉豪原來學過煮咕嚕肉。

仲會帶訪港友人到大帽山飲早茶。

仲會帶訪港友人到大帽山飲早茶。

心姐懷念昔日避風塘的艇家風味。

心姐懷念昔日避風塘的艇家風味。

那些年的避風塘「夜繽紛」。

那些年的避風塘「夜繽紛」。

何廣沛經常帶朋友回家試其母親廚藝。

何廣沛經常帶朋友回家試其母親廚藝。

何廣沛經常帶朋友回家試其母親廚藝。龔嘉欣最愛大牌檔小炒夠鑊氣。

何廣沛經常帶朋友回家試其母親廚藝。龔嘉欣最愛大牌檔小炒夠鑊氣。

呢個場面係咪好駕勢。

明晚最後一集,18位頂級名廚齊集中華廚藝學院,炮製「請客必食18道菜」。該場「超級盛宴」邀得馬時亨、曾志偉、薛家燕(家燕姐)、顧紀筠(顧老闆)、鄭丹瑞、王英偉、周中等識飲識食貴賓,聯同祥仔、鼎爺及保哥等暢談請客之道。家燕姐少女時代追求者不少,祥仔問她可有裙下之臣請食鮑參翅肚,家燕姐笑謂:「後生時啲人請食西餐,約我就係想Candlelit(燭光晚餐)。」

超級盛宴排場十足。

超級盛宴排場十足。

道宴客菜款款精緻又有特色。

道宴客菜款款精緻又有特色。

顧老闆都係識食之人。

顧老闆都係識食之人。

好想知道顧老闆嘅宮保蝦到底有幾好食。

好想知道顧老闆嘅宮保蝦到底有幾好食。

18道必食宴客菜之一的「吉品鮑魚扣遼參」。

18道必食宴客菜之一的「吉品鮑魚扣遼參」。

家燕姐談起美食眉飛色舞。

家燕姐品嚐「胡椒忌廉汁虎蝦球」時又大搞氣氛謂:「同我一樣,啖啖肉。」可愛又搞笑。另嘉賓們享用「吉品鮑魚扣遼參」期間,顧老闆分享了一件搞笑事:「有朋友嚟我屋企食飯,佢好鍾意食我屋企嘅宮保蝦,有一日佢攞3隻三頭鮑魚嚟,但淨係食宮保蝦畀咗鮑魚我(食)。」嘉賓們聽畢也嘩嘩聲。

家燕姐透露自己特地為盛宴留肚。

家燕姐透露自己特地為盛宴留肚。

18道必食宴客菜之一的「胡椒忌廉汁虎蝦球」。

18道必食宴客菜之一的「胡椒忌廉汁虎蝦球」。

自認為食的祥仔話想再拍飲食節目。

自認為食的祥仔話想再拍飲食節目。

志偉請客一定要飲湯,到底點解?

志偉請客一定要飲湯,到底點解?

祥仔拍完《18道菜》變食家。

祥仔拍完《18道菜》變食家。

名廚周中請客又必食乜嘢餸?

名廚周中請客又必食乜嘢餸?

志偉都要相機食先。

志偉都要相機食先。

左起:保哥、劉惠平、鄭丹瑞、王英偉。

左起:保哥、劉惠平、鄭丹瑞、王英偉。

祥仔在《18道菜》中試盡港式美食。

祥仔在《18道菜》中試盡港式美食。

祥仔帶圈中好友歎地道風味宴。

祥仔帶圈中好友歎地道風味宴。

地道風味宴包括煎釀三寶、燒乳鴿及蜆介鯪魚球等等。

地道風味宴包括煎釀三寶、燒乳鴿及蜆介鯪魚球等等。

一眾嘉賓大談飲食喜好,家庭生活美滿的Grace被爆最愛食叉燒,她在鏡頭前大玩「出賣老公」系列:「嗰日先考我老公(鄭嘉穎),人哋問你老婆最鍾意食乜你識唔識答!」究竟嘉穎接招成功還是要跪玻璃?Grace又分享老公在家請客必備的一道菜:「老公請客一定蒸條魚,代表屋企嘅親切感,佢請姐姐(外傭)唯一要求係識蒸魚!」育有3個囝囝的Grace,又提及家中小朋友鍾意食蝦餃及燒賣:「我啲小朋友最鍾意食燒賣,燒賣當正餐咁食!」

陳凱琳公開老公飲食口味。

陳凱琳公開老公飲食口味。

陳凱琳望實拖地叉燒,為食樣出晒嚟。

陳凱琳望實拖地叉燒,為食樣出晒嚟。

陳凱琳指家中小朋友鍾意食蝦餃及燒賣,更將燒賣當正餐!

陳凱琳指家中小朋友鍾意食蝦餃及燒賣,更將燒賣當正餐!

另一位嘉賓心姐則公開了與師傅白雪仙、任劍輝兩大粵劇名伶的小故事:「以前銅鑼灣避風塘有好多艇,又有炒蜆好多嘢食,嗰時好幸福,仙姐、任姐逢星期日就帶我哋坐遊艇出海玩。」她指出完海後會入避風塘的艇家開餐,若碰上有艇掛了三、四個紅燈籠、則代表可即場點唱,邊聽歌邊歎美食,心姐笑言至今回味無窮。

左起:何廣沛、龔嘉欣及心姐齊齊「食好西」。

左起:何廣沛、龔嘉欣及心姐齊齊「食好西」。

袁偉豪原來學過煮咕嚕肉。

袁偉豪原來學過煮咕嚕肉。

仲會帶訪港友人到大帽山飲早茶。

仲會帶訪港友人到大帽山飲早茶。

心姐懷念昔日避風塘的艇家風味。

心姐懷念昔日避風塘的艇家風味。

那些年的避風塘「夜繽紛」。

那些年的避風塘「夜繽紛」。

何廣沛經常帶朋友回家試其母親廚藝。

何廣沛經常帶朋友回家試其母親廚藝。

何廣沛經常帶朋友回家試其母親廚藝。龔嘉欣最愛大牌檔小炒夠鑊氣。

何廣沛經常帶朋友回家試其母親廚藝。龔嘉欣最愛大牌檔小炒夠鑊氣。

明晚最後一集,18位頂級名廚齊集中華廚藝學院,炮製「請客必食18道菜」。該場「超級盛宴」邀得馬時亨、曾志偉、薛家燕(家燕姐)、顧紀筠(顧老闆)、鄭丹瑞、王英偉、周中等識飲識食貴賓,聯同祥仔、鼎爺及保哥等暢談請客之道。家燕姐少女時代追求者不少,祥仔問她可有裙下之臣請食鮑參翅肚,家燕姐笑謂:「後生時啲人請食西餐,約我就係想Candlelit(燭光晚餐)。」

呢個場面係咪好駕勢。

呢個場面係咪好駕勢。

超級盛宴排場十足。

超級盛宴排場十足。

道宴客菜款款精緻又有特色。

道宴客菜款款精緻又有特色。

顧老闆都係識食之人。

顧老闆都係識食之人。

好想知道顧老闆嘅宮保蝦到底有幾好食。

好想知道顧老闆嘅宮保蝦到底有幾好食。

18道必食宴客菜之一的「吉品鮑魚扣遼參」。

18道必食宴客菜之一的「吉品鮑魚扣遼參」。

家燕姐品嚐「胡椒忌廉汁虎蝦球」時又大搞氣氛謂:「同我一樣,啖啖肉。」可愛又搞笑。另嘉賓們享用「吉品鮑魚扣遼參」期間,顧老闆分享了一件搞笑事:「有朋友嚟我屋企食飯,佢好鍾意食我屋企嘅宮保蝦,有一日佢攞3隻三頭鮑魚嚟,但淨係食宮保蝦畀咗鮑魚我(食)。」嘉賓們聽畢也嘩嘩聲。

家燕姐談起美食眉飛色舞。

家燕姐談起美食眉飛色舞。

家燕姐透露自己特地為盛宴留肚。

家燕姐透露自己特地為盛宴留肚。

18道必食宴客菜之一的「胡椒忌廉汁虎蝦球」。

18道必食宴客菜之一的「胡椒忌廉汁虎蝦球」。

自認為食的祥仔話想再拍飲食節目。

自認為食的祥仔話想再拍飲食節目。

志偉請客一定要飲湯,到底點解?

志偉請客一定要飲湯,到底點解?

祥仔拍完《18道菜》變食家。

祥仔拍完《18道菜》變食家。

名廚周中請客又必食乜嘢餸?

名廚周中請客又必食乜嘢餸?

志偉都要相機食先。

志偉都要相機食先。

左起:保哥、劉惠平、鄭丹瑞、王英偉。

左起:保哥、劉惠平、鄭丹瑞、王英偉。

往下看更多文章

孖鄭嘉穎帶囝囝澳洲度歲 陳凱琳換泳裝晒Fit爆身材

2024年02月18日 16:00 最後更新:17:36

已為三子之母的Grace穿著泳裝依然Fit到爆!

鄭嘉穎與陳凱琳(Grace)近日舉家到澳洲旅遊度歲,身型Fit爆的Grace換上泳裝在陽光與海灘下迎接龍年。

Grace已為三孩之母

Grace已為三孩之母

狀態不錯

狀態不錯

囝囝很開心

囝囝很開心

換上泳裝Fit到漏

換上泳裝Fit到漏

享受陽光與海灘

享受陽光與海灘

囝囝換上兄弟裝

囝囝換上兄弟裝

首次帶小朋友外遊

首次帶小朋友外遊

享受親子樂

享受親子樂

到昆士蘭旅遊

到昆士蘭旅遊

囝囝也喜歡旅行

囝囝也喜歡旅行

Grace連日來於IG貼出旅行照,跟大家分享親子樂。她寫道:「You: 第一次帶小朋友出埠如何?Me: ☄️🌪️⛈️⭐️🌞 JUUUUST KIDDING!今次同小朋友去澳洲玩🇦🇺真係一個好好嘅體驗: mentally, physically and emotionally 🤣其實一早知道冇咁簡單㗎啦。因為兩隻馬騮太太太活躍 🐒 幸好今次嘅旅程安排得好好🥰 超細心,無論係食物🍱 ,住宿,同埋豐富嘅節目都超完美!每晚兩個仔都同我哋講,今日好開心呀!!!😄🥹 做父母嘅都明…就係想小朋友有個難忘嘅回憶🥲 所以再辛苦d都唔介意🫠 不過!都可以唞一唞先再嚟過嘅🤣 Queensland, loveeee you—which city in Australia should we visit next time?(昆士蘭,愛你-我們下次應該到澳洲哪個城市旅行呢?)❤️ @australia @queensland #SeeAustralia #brandedcontent」

你 或 有 興 趣 的 文 章