Skip to Content Facebook Feature Image

伍富橋一家八口齊拜年 毛孩齊賣萌可愛表情逐隻睇

娛圈事

伍富橋一家八口齊拜年 毛孩齊賣萌可愛表情逐隻睇
娛圈事

娛圈事

伍富橋一家八口齊拜年 毛孩齊賣萌可愛表情逐隻睇

2024年02月11日 23:00 最後更新:23:13

毛孩們都很可愛!

伍富橋與太太Shirley連同家中毛孩向大家拜年,毛孩們於鏡頭前擺出可愛甫士賣萌,每隻都惹人喜愛!

更多相片
伍富橋、太太Shirley聯同毛孩一起向大家拜年

毛孩們都很可愛!

毛孩很可愛

毛孩很可愛

表情可愛

表情可愛

惹人喜愛

惹人喜愛

主子被出賣

主子被出賣

萌樣冧爆網民

萌樣冧爆網民

每個表情都很到位

每個表情都很到位

伍富橋與太太Shirley的專屬利是封

伍富橋與太太Shirley的專屬利是封

伍富橋於IG寫道:「伍氏一家八口同大家拜年!🧧🏮㊗️大家身體健康!心想事成!生意興隆!一帆風順!出入平安!恭喜恭喜🎉 #排名係根據佢地嘅年齡」伍富橋於2022年白色情人節(3月14日)於IG宣布向女友Shirley求婚成功,二人於同年5月8日舉行證婚儀式。伍富橋其後一度被外界以「億萬駙馬」稱呼,不過他大方表示不介意任何稱號。

伍富橋、太太Shirley聯同毛孩一起向大家拜年

伍富橋、太太Shirley聯同毛孩一起向大家拜年

毛孩很可愛

毛孩很可愛

表情可愛

表情可愛

惹人喜愛

惹人喜愛

主子被出賣

主子被出賣

萌樣冧爆網民

萌樣冧爆網民

每個表情都很到位

每個表情都很到位

伍富橋與太太Shirley的專屬利是封

伍富橋與太太Shirley的專屬利是封

伍富橋於IG寫道:「伍氏一家八口同大家拜年!🧧🏮㊗️大家身體健康!心想事成!生意興隆!一帆風順!出入平安!恭喜恭喜🎉 #排名係根據佢地嘅年齡」伍富橋於2022年白色情人節(3月14日)於IG宣布向女友Shirley求婚成功,二人於同年5月8日舉行證婚儀式。伍富橋其後一度被外界以「億萬駙馬」稱呼,不過他大方表示不介意任何稱號。

往下看更多文章

伍富橋食物敏感導致雙眼紅腫 遭梁兆楹瘋狂整蠱:我老婆係咪真係愛我

2024年02月12日 22:00 最後更新:22:53

Shirley趁伍富橋休息時,竟搞怪要求對方做面部表情

「億萬駙馬」伍富橋於2022年年與富家女友梁兆楹(Shirley)結婚,婚後經常在社交平台高調放閃,而Shirley熱衷於整蠱老公,還經常拍片上網。早前伍富橋因食物敏感,而導致雙眼紅腫像咸蛋超人,Shirley趁伍富橋休息時,竟搞怪要求對方做面部表情,伍富橋無奈直喊:「我有一刻懷疑我老婆係咪真係愛我?」

2022年與無綫幕後嘅富貴女友梁兆楹(Shirley)結婚

2022年與無綫幕後嘅富貴女友梁兆楹(Shirley)結婚

兩人非常恩愛!(Shirley)結婚

兩人非常恩愛!(Shirley)結婚

早前Shirley分享了伍富橋因食物敏感而導致眼腫的全記錄,一開始伍富橋雙眼通紅兼開始紅腫,Shirley留言:「敏感事件又再一次案件重演,今次記錄得更加完善,嗌第一聲老婆嘅時候都仲見到雙眼皮。」而伍富橋亦無奈:「我有一刻懷疑我老婆係咪真係愛我?」,之後Shirley又分享伍富橋3分鐘後的病情,右眼連同眼皮都紅腫得非常嚴重,伍富橋吐槽指:「佢第一時間又係攞起部手機影咗相先」,之後Shirley報平安地曬出伍富橋食完急救藥的模樣,並留言:「食完急救藥,起碼唞得返氣之後」而Shirley亦趁老公病情好轉,開始叫佢做面部表情,而伍富橋相當聽話乖乖配合,睇得出真係好恩愛。

伍富橋敏感而眼腫

伍富橋敏感而眼腫

之後曬出3分鐘後的病情

之後曬出3分鐘後的病情

伍富橋投訴老婆整蠱佢!

伍富橋投訴老婆整蠱佢!

報平安

報平安

即刻要求做面部表情

即刻要求做面部表情

乖乖聽話!

乖乖聽話!

言聽計從

言聽計從

自己都忍不住笑

自己都忍不住笑

憂怨的眼神

憂怨的眼神

開心的表情

開心的表情

你 或 有 興 趣 的 文 章