Skip to Content Facebook Feature Image

張紋嘉首次非組合單拖為動畫獻聲 電影訊息有感而發:有勇氣去跳出框框

娛圈事

娛圈事

娛圈事

張紋嘉首次非組合單拖為動畫獻聲 電影訊息有感而發:有勇氣去跳出框框

2024年02月20日 17:00 最後更新:17:05

《鴨仔也移民》中的鴨媽媽彭美一角做粵語配音的張紋嘉(Crystal)就為電影進行謝票

環球影業發行、Illumination 繼《超級瑪利歐兄弟大電影》《壞蛋獎門人》《星夢動物園》《Pet Pet當家》四大皇牌系列後, 炮製全新原創2024賀歲動畫窩心笑片王《鴨仔也移民》(Migration)在2月8日開畫至今,除奪得開畫日新片票房冠軍,大收超過7百萬票房,成為2024荷里活動畫之首! 電影講述鴨家一直過著單調刻板生活,爸爸滿足於與家人安穩地留在新英格蘭的池塘裡,直到永遠;但媽媽渴望改變現狀,帶兒子和女兒見識外面廣闊世界。某天鴨媽終於說服了爸起行,目標是向南方出發,途經紐約前往熱帶牙買加。

更多相片
炮製全新原創2024賀歲動畫窩心笑片王《鴨仔也移民》(Migration)在2月8日開畫至今,除奪得開畫日新片票房冠軍

《鴨仔也移民》中的鴨媽媽彭美一角做粵語配音的張紋嘉(Crystal)就為電影進行謝票

張紋嘉(Crystal)就為電影進行謝票

日前為《鴨仔也移民》中的鴨媽媽彭美一角做粵語配音的張紋嘉(Crystal)就為電影進行謝票,現場更同一班現場觀眾及fans玩小遊戲送禮物! 今次第一次為主要角色配音的Crystal表示:「今次雖然第三次配動畫,但之前都係組合年代嘅事,都係配角,做其中一個主要角色今次都係第一次!最難忘係第一幕,究竟係一個點樣性格、用乜嘢聲音去演繹,頭嗰幾幕就係好緊要。所以第一幕我記得自己都好緊張同搵咗好耐先大概知道應該可以點樣演繹比較好。而家聽返都覺得自己後面越配越輕鬆,捉到個節奏,我都覺得好開心。」

現場更同一班現場觀眾及fans玩小遊戲送禮物!

現場更同一班現場觀眾及fans玩小遊戲送禮物!

現場更同一班現場觀眾及fans玩小遊戲送禮物!

現場更同一班現場觀眾及fans玩小遊戲送禮物!

合照!

合照!

Crystal今次第一次為主要角色配音

Crystal今次第一次為主要角色配音

Crystal直言《鴨仔也移民》除了小朋友,大朋友都好啱睇!

Crystal直言《鴨仔也移民》除了小朋友,大朋友都好啱睇!「真係一家大細都可以入場睇!笑點唔會淨係小朋友識得笑,大朋友都會覺得好有趣同幽默,而鴨仔爸爸由好怕事都變成一個好勇敢又愛冒險嘅爸爸,令我諗起日常生活,如何有勇氣去跳出框框!可能大家現實生活好難,但係睇完之後可能你會得到一啲勇氣去做你想做嘅事,去你想去嘅地方。」 現場有不少一家大細一同入場支持,Crystal 更和小朋友玩小遊,一齊扮戲中主角的可愛表情合影,Crystal說:「啲小朋友真係好得意!亦好多謝特登嚟支持嘅fans!自從上年做多咗一啲個人劇場和演出,大家見面嘅機會都多咗!我嚟緊會有多啲舞台同個人演出,同埋都會出新歌,多啲機會同大家見面!」

現場有不少一家大細一同入場支持,Crystal 更和小朋友玩小遊,一齊扮戲中主角的可愛表情合影

現場有不少一家大細一同入場支持,Crystal 更和小朋友玩小遊,一齊扮戲中主角的可愛表情合影

現場有不少一家大細一同入場支持,Crystal 更和小朋友玩小遊,一齊扮戲中主角的可愛表情合影

現場有不少一家大細一同入場支持,Crystal 更和小朋友玩小遊,一齊扮戲中主角的可愛表情合影

現場有不少一家大細一同入場支持,Crystal 更和小朋友玩小遊,一齊扮戲中主角的可愛表情合影

現場有不少一家大細一同入場支持,Crystal 更和小朋友玩小遊,一齊扮戲中主角的可愛表情合影

多謝特登嚟支持嘅fans

多謝特登嚟支持嘅fans

多謝特登嚟支持嘅fans

多謝特登嚟支持嘅fans

首次非組合單拖為動畫獻聲

首次非組合單拖為動畫獻聲

電影訊息有感而發

電影訊息有感而發

諗起如何有勇氣去跳出框框

諗起如何有勇氣去跳出框框

炮製全新原創2024賀歲動畫窩心笑片王《鴨仔也移民》(Migration)在2月8日開畫至今,除奪得開畫日新片票房冠軍

炮製全新原創2024賀歲動畫窩心笑片王《鴨仔也移民》(Migration)在2月8日開畫至今,除奪得開畫日新片票房冠軍

日前為《鴨仔也移民》中的鴨媽媽彭美一角做粵語配音的張紋嘉(Crystal)就為電影進行謝票,現場更同一班現場觀眾及fans玩小遊戲送禮物! 今次第一次為主要角色配音的Crystal表示:「今次雖然第三次配動畫,但之前都係組合年代嘅事,都係配角,做其中一個主要角色今次都係第一次!最難忘係第一幕,究竟係一個點樣性格、用乜嘢聲音去演繹,頭嗰幾幕就係好緊要。所以第一幕我記得自己都好緊張同搵咗好耐先大概知道應該可以點樣演繹比較好。而家聽返都覺得自己後面越配越輕鬆,捉到個節奏,我都覺得好開心。」

張紋嘉(Crystal)就為電影進行謝票

張紋嘉(Crystal)就為電影進行謝票

現場更同一班現場觀眾及fans玩小遊戲送禮物!

現場更同一班現場觀眾及fans玩小遊戲送禮物!

現場更同一班現場觀眾及fans玩小遊戲送禮物!

現場更同一班現場觀眾及fans玩小遊戲送禮物!

合照!

合照!

Crystal今次第一次為主要角色配音

Crystal今次第一次為主要角色配音

Crystal直言《鴨仔也移民》除了小朋友,大朋友都好啱睇!「真係一家大細都可以入場睇!笑點唔會淨係小朋友識得笑,大朋友都會覺得好有趣同幽默,而鴨仔爸爸由好怕事都變成一個好勇敢又愛冒險嘅爸爸,令我諗起日常生活,如何有勇氣去跳出框框!可能大家現實生活好難,但係睇完之後可能你會得到一啲勇氣去做你想做嘅事,去你想去嘅地方。」 現場有不少一家大細一同入場支持,Crystal 更和小朋友玩小遊,一齊扮戲中主角的可愛表情合影,Crystal說:「啲小朋友真係好得意!亦好多謝特登嚟支持嘅fans!自從上年做多咗一啲個人劇場和演出,大家見面嘅機會都多咗!我嚟緊會有多啲舞台同個人演出,同埋都會出新歌,多啲機會同大家見面!」

Crystal直言《鴨仔也移民》除了小朋友,大朋友都好啱睇!

Crystal直言《鴨仔也移民》除了小朋友,大朋友都好啱睇!

現場有不少一家大細一同入場支持,Crystal 更和小朋友玩小遊,一齊扮戲中主角的可愛表情合影

現場有不少一家大細一同入場支持,Crystal 更和小朋友玩小遊,一齊扮戲中主角的可愛表情合影

現場有不少一家大細一同入場支持,Crystal 更和小朋友玩小遊,一齊扮戲中主角的可愛表情合影

現場有不少一家大細一同入場支持,Crystal 更和小朋友玩小遊,一齊扮戲中主角的可愛表情合影

現場有不少一家大細一同入場支持,Crystal 更和小朋友玩小遊,一齊扮戲中主角的可愛表情合影

現場有不少一家大細一同入場支持,Crystal 更和小朋友玩小遊,一齊扮戲中主角的可愛表情合影

多謝特登嚟支持嘅fans

多謝特登嚟支持嘅fans

多謝特登嚟支持嘅fans

多謝特登嚟支持嘅fans

首次非組合單拖為動畫獻聲

首次非組合單拖為動畫獻聲

電影訊息有感而發

電影訊息有感而發

諗起如何有勇氣去跳出框框

諗起如何有勇氣去跳出框框

往下看更多文章

《鴨仔也移民》從鴨仔角度重新認識熟悉地方 真實描繪趣怪綠頭鴨

2024年02月09日 10:00 最後更新:10:03

《鴨仔也移民》的製作團隊還將真的鴨子帶到動畫工作室,供動畫師研究——從牠們如何游泳和移動,到如何跳入和跳出水面。

移居外國開拓生活新一頁,成為這些年大家最貼身熱話,想不到在動物大世界中,也會為應否移民而著緊!環球影業發行、Illumination繼《超級瑪利歐兄弟大電影》《壞蛋獎門人》《星夢動物園》《Pet Pet當家》四大皇牌系列後,炮製全新原創2024賀歲動畫窩心笑片王《鴨仔也移民》(Migration),邀請閣下帶埋一家大細跟著「鴨仔團」飛一轉,經歷一趟刺激、好玩、爆笑冒險之旅,衝出納悶的舒適圈!

《鴨仔也移民》海報

《鴨仔也移民》海報

觀看相關影片按連結:https://youtu.be/vf39PoFTBOc?si=r8jiKk9kyplCt_Hp

鴨家一直過著單調刻板生活,爸爸滿足於與家人安穩地留在新英格蘭的池塘裡,直到永遠;但媽媽渴望改變現狀,帶兒子和女兒見識外面廣闊世界。某天牠們碰著另一家遷徙鴨,並興奮地分享在世界各地的驚險故事,在怪叔叔推波助瀾下,鴨媽終於說服了爸起行,目標是向南方出發,途經紐約前往熱帶牙買加。

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

鴨家的計劃很快便出錯,令行程途中多番碰釘,有驚心動魄,也有意外收穫;誤打誤撞下牠們認識了很多五湖四海的動物新朋友,讓大家重新了解彼此、認識自我!

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

鴨家經過很多意想不到的歷程,終於從新英格蘭飛到牙買加。一家人在旅程中建立了更深的聯繫,同時被每一次新的冒險重新塑造。隨著他們對外面的世界瞭解更多,他們就更團結和更瞭解自己的家庭。

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

導演班傑明維拿說(Benjamin Renner):「我們的目標是在電影的佈景和地點創造新鮮感和驚喜感,我們想從全新的角度呈現這些地點,讓觀眾透過角色的眼睛看它們,目的是讓觀眾仿如親歷其境,與角色一起旅行,體驗新事物,以不同的眼光看待熟悉的地方。秋天的新英格蘭盡是令人歎為觀止的紅、黃、綠色,我們想捕捉它的美麗。紐約市是毛一家前往牙買加的第二站,這座城市令人望而生畏,在那裡我們看到了人類對自然界構成的威脅——從可怕的天際線到瘋狂的鴨子廚師,透過在城市中穿梭,他們遇到了新朋友 懵姐和多萊。當一家人前往牙買加時,風景變得越來越有活力,象徵著他們逃離冬天,迎來夏日,我們以牙買加生機勃勃、色彩繽紛的風景來反映這種轉變,每走一步,環境都會變得更加陽光明媚,更加誘人。」

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》完全是從鴨仔的角度出發,所以人類被當作是「其他動物」來對待,我們無法理解他們的語言。這個決定使電影製作人能夠創造一種更加身臨其境的體驗,讓觀眾能夠感受到鴨仔來到紐約時的驚訝和困惑。製作團隊甚至把真的鴨子帶到動畫工作室,供動畫師研究——從牠們如何游泳和移動,到如何跳入和跳出水面。

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

導演班傑明維拿說:「把真正的鴨子帶到工作室是一次非常有趣的經歷,我們在停車場圍成一圈,鴨子被放在中間,那是一種超現實的感覺,就像鴨子是人們關注的焦點,我們所有人都默默地觀察著牠們。綠頭鴨是常見的鳥類,我發現牠們很有親和力,很有趣,尤其是當牠們發脾氣和嘎嘎叫的時候。」

《鴨仔也移民》劇照

《鴨仔也移民》劇照

你 或 有 興 趣 的 文 章