Skip to Content Facebook Feature Image

黎姿孖富商老公馬廷強赴派對 賀九巴後人雷兆光生日

娛圈事

娛圈事

娛圈事

黎姿孖富商老公馬廷強赴派對 賀九巴後人雷兆光生日

2024年04月18日 14:30 最後更新:04月19日 14:37

黎姿同老公拍拖赴會。

現年52歲的黎姿(現名馬黎珈而)2008年以照顧出車禍重傷的弟弟為由,宣布全面退出娛樂圈,同年嫁予富商馬廷強,先後誕下三名女兒,一家五口幸福溫馨!

更多相片
黎姿與富豪老公馬廷強拍拖赴派對。

黎姿與富豪老公馬廷強拍拖赴派對。

賀九巴後人雷兆光生日。

賀九巴後人雷兆光生日。

馬廷強與雷兆光相識多年。

馬廷強與雷兆光相識多年。

丁子高大開金口!

丁子高大開金口!

何超鳳亦有出席。

何超鳳亦有出席。

黎姿與老公馬廷強攜手走過15年!

黎姿與老公馬廷強攜手走過15年!

身為廿四孝媽咪的Gigi無論平日工作多忙碌,亦不會分薄她照顧女兒。

身為廿四孝媽咪的Gigi無論平日工作多忙碌,亦不會分薄她照顧女兒。

黎姿與富豪老公馬廷強拍拖赴派對。

黎姿與富豪老公馬廷強拍拖赴派對。

賀九巴後人雷兆光生日。

賀九巴後人雷兆光生日。

馬廷強與雷兆光相識多年。

馬廷強與雷兆光相識多年。

丁子高大開金口!

丁子高大開金口!

何超鳳亦有出席。

何超鳳亦有出席。

黎姿不時在社交平台分享生活日常,但與老公馬廷強的合照不算太多,昨日(17日)九巴後人雷兆光太太雷林靜怡在IG分享生日飯聚,並披露馬生馬太拍拖赴會,她還大讚黎姿「超靚女」!

黎姿與老公馬廷強攜手走過15年!

黎姿與老公馬廷強攜手走過15年!

身為廿四孝媽咪的Gigi無論平日工作多忙碌,亦不會分薄她照顧女兒。

身為廿四孝媽咪的Gigi無論平日工作多忙碌,亦不會分薄她照顧女兒。

往下看更多文章

黎姿母女約會慶母親節 囡囡親製心思禮物盡顯藝術天分

2024年05月13日 22:00 最後更新:23:41

黎媽媽很開心!

黎姿(現名馬黎珈而)於母親節約會媽媽聚餐,送上鮮花及由女兒親手製作的心意卡,冧得黎媽媽笑逐顏開。

母女合照

母女合照

黎姿於IG分享與黎媽媽的合照,又貼出女兒畫的畫作,甚有藝術天份的囡囡畫得十分神似,值得貼堂!黎姿寫道:「Mother’s love is strong, beautiful and brave. Happy Mother’s day (母愛是堅強的、美麗的、勇敢的。 母親節快樂)#mothersday #lovemyfamily #母親節快樂」佘詩曼送上祝福:「Happy Mother’s Day」。

黎媽媽心情大悅

黎媽媽心情大悅

隔住個Mon都感愛到那份愛

隔住個Mon都感愛到那份愛

囡囡親手畫的畫作

囡囡親手畫的畫作

甚有心思

甚有心思

那個女人不愛花?

那個女人不愛花?

母女感情甚好

母女感情甚好

你 或 有 興 趣 的 文 章