Skip to Content Facebook Feature Image

姜大衛全家齊出席侄女姜麗文婚宴 曹永廉仔女罕有露面獲讚顏值高

娛圈事

姜大衛全家齊出席侄女姜麗文婚宴 曹永廉仔女罕有露面獲讚顏值高
娛圈事

娛圈事

姜大衛全家齊出席侄女姜麗文婚宴 曹永廉仔女罕有露面獲讚顏值高

2024年04月30日 15:30 最後更新:15:50

曹永廉大仔曹保熙有韓系花美男的感覺,獲讚顏值更勝爸爸,而囡囡曹曦文亦獲讚有氣質!

秦沛和姜大衛(John哥)與與同母異父弟弟爾冬陞在圈中是著名演藝世家,秦沛的兩個仔女姜麗文(Lesley)和姜麗文都醉心於娛樂圈發展,而姜大衛二個女兒姜依蘭及姜依文卻都對演藝工作興趣不大,只有孻仔姜卓文跟隨爸爸腳步,而姜氏一家一向感情很好,近日姜大衛一家就總動員出席侄女姜麗文在香港補辦的婚宴,齊齊賀秦沛榮升外父。

更多相片
爾冬陞、秦沛、姜大衛

爾冬陞、秦沛、姜大衛

秦沛兩個仔女姜麗文和姜麗文都醉心於娛樂圈發展。

秦沛兩個仔女姜麗文和姜麗文都醉心於娛樂圈發展。

姜大衛二個女兒姜依蘭及姜依文都對演藝工作興趣不大,只有孻仔姜卓文跟隨爸爸腳步。

姜大衛二個女兒姜依蘭及姜依文都對演藝工作興趣不大,只有孻仔姜卓文跟隨爸爸腳步。

姜氏一家一向感情很好。

姜氏一家一向感情很好。

姜麗文與老公Pakho於2022年已註冊行禮,伸因疫情,家人當時只能透過視像參與婚禮。

姜麗文與老公Pakho於2022年已註冊行禮,伸因疫情,家人當時只能透過視像參與婚禮。

姜麗文近日在香港補辦婚宴。

姜麗文近日在香港補辦婚宴。

秦沛笑到見牙唔見眼。

秦沛笑到見牙唔見眼。

姜大衛與太太李琳琳亦為侄女出嫁感到開心。

姜大衛與太太李琳琳亦為侄女出嫁感到開心。

姜大衛與太太李琳琳非常愛錫侄女。

姜大衛與太太李琳琳非常愛錫侄女。

姜麗文還貼出姜氏一家的大合照。

姜麗文還貼出姜氏一家的大合照。

曹永廉與姜依蘭於2007年結婚後育有一對仔女曹保熙和曹曦文。

曹永廉與姜依蘭於2007年結婚後育有一對仔女曹保熙和曹曦文。

兩兄妹都遺傳媽媽的單眼皮。

兩兄妹都遺傳媽媽的單眼皮。

曹永廉近年鮮少分享一對仔女的照片。

曹永廉近年鮮少分享一對仔女的照片。

曹保熙與堂姨姜麗文同樣在1月生日。

曹保熙與堂姨姜麗文同樣在1月生日。

所以會一起慶祝。

所以會一起慶祝。

姜大衛年輕時。

姜大衛年輕時。

爾冬陞、秦沛、姜大衛

爾冬陞、秦沛、姜大衛

秦沛兩個仔女姜麗文和姜麗文都醉心於娛樂圈發展。

秦沛兩個仔女姜麗文和姜麗文都醉心於娛樂圈發展。

姜大衛二個女兒姜依蘭及姜依文都對演藝工作興趣不大,只有孻仔姜卓文跟隨爸爸腳步。

姜大衛二個女兒姜依蘭及姜依文都對演藝工作興趣不大,只有孻仔姜卓文跟隨爸爸腳步。

姜氏一家一向感情很好。

姜氏一家一向感情很好。

姜麗文在IG分享婚宴的照片,可見榮升外父的秦沛笑到見牙唔見眼,姜大衛與太太李琳琳亦為侄女出嫁感到開心。姜麗文還貼出姜氏一家的大合照,雖然未見爾冬陞及姜大衛二女姜依文的印尼華僑丈夫Tim,但眾人都為姜麗文感到開心,當中姜大衛的一對外孫更獲網民大讚顏值高!

姜麗文與老公Pakho於2022年已註冊行禮,伸因疫情,家人當時只能透過視像參與婚禮。

姜麗文與老公Pakho於2022年已註冊行禮,伸因疫情,家人當時只能透過視像參與婚禮。

姜麗文近日在香港補辦婚宴。

姜麗文近日在香港補辦婚宴。

秦沛笑到見牙唔見眼。

秦沛笑到見牙唔見眼。

姜大衛與太太李琳琳亦為侄女出嫁感到開心。

姜大衛與太太李琳琳亦為侄女出嫁感到開心。

姜大衛與太太李琳琳非常愛錫侄女。

姜大衛與太太李琳琳非常愛錫侄女。

姜麗文還貼出姜氏一家的大合照。

姜麗文還貼出姜氏一家的大合照。

曹永廉與姜大衛的大女姜依蘭於2007年結婚後育有一對仔女曹保熙和曹曦文,以往曹永廉不時會分享一對仔女的照片,但仔女逐漸長大後就罕有露面,今次出兩兄妹齊齊出席堂姨的婚宴即成為網民的焦點,紛紛留言大讚曹保熙顏值更勝爸爸,雖然是單眼皮,但有韓系花美男的感覺,更似足外公年輕時,而曹曦文亦獲讚充滿卷味,年紀小小已經非常有氣質!

曹永廉與姜依蘭於2007年結婚後育有一對仔女曹保熙和曹曦文。

曹永廉與姜依蘭於2007年結婚後育有一對仔女曹保熙和曹曦文。

兩兄妹都遺傳媽媽的單眼皮。

兩兄妹都遺傳媽媽的單眼皮。

曹永廉近年鮮少分享一對仔女的照片。

曹永廉近年鮮少分享一對仔女的照片。

曹保熙與堂姨姜麗文同樣在1月生日。

曹保熙與堂姨姜麗文同樣在1月生日。

所以會一起慶祝。

所以會一起慶祝。

姜大衛年輕時。

姜大衛年輕時。

往下看更多文章

姜麗文忍淚錄新歌《要說快樂太虛偽》 自爆唔開心時創作靈感特別多

2024年05月29日 15:00 最後更新:15:17

姜麗文接受黎莉《勁爆樂勢力》節目訪問,宣傳全新作品《要說快樂太虛偽》

唱作女歌手姜麗文(Lesley)接受新城黎莉主持的《勁爆樂勢力》節目訪問,宣傳全新作品《要說快樂太虛偽》,Lesley透露只花了20分鐘便完成新歌的英文歌詞,然後交由填詞人Oscar翻譯為中文詞,她表示:「我寫嗰時好唔開心,一邊寫一邊喊,但點解喊就唔講喇!」

Lesley透露只花了20分鐘便完成新歌的英文歌詞

Lesley透露只花了20分鐘便完成新歌的英文歌詞

接受新城黎莉主持的《勁爆樂勢力》節目訪問

接受新城黎莉主持的《勁爆樂勢力》節目訪問

16歲開始寫歌的Lesley,創作了不少出色作品,包括《I AM WOMAN》和《爸爸放心我出嫁》,而新歌《要說快樂太虛偽》雖然只用了鋼琴伴奏,配以Lesley悅耳的歌聲及扣人心弦的歌詞,就連她自己亦被觸動到,Lesley說:「歌詞想帶出唔使強迫自己快樂,唔使迫自己成日咁有活力,有時做人,就算全世界同你講move on,做唔到就係做唔到,要接受自己。大家知我曾經患上抑鬱症,呢個係我經歷,希望呢首咁慘的歌可以治療到大家。」

16歲開始寫歌的Lesley,創作了不少出色作品

16歲開始寫歌的Lesley,創作了不少出色作品

Lesley在最失落的時候,就靠寫歌抒發情緒,有時更要強忍眼淚,Lesley表示:「我錄《要說快樂太虛偽》時就要忍眼淚,一喊就錄唔到,但一完咗我就好似好放鬆咁。」Lesley又透露不開心的時候會寫日記和寫詩,很多時都會將這些文字變成歌詞,而開心時則會繪畫,她稱:「例如今日同老公去約會,我會畫兩個人同心心,但唔會畫得太仔細,寫詞就會寫得長啲,因為唔開心時靈感就會多啲。」

Lesley在最失落的時候,就靠寫歌抒發情緒,有時更要強忍眼淚

Lesley在最失落的時候,就靠寫歌抒發情緒,有時更要強忍眼淚

你 或 有 興 趣 的 文 章