Skip to Content Facebook Feature Image

邱騰華見五大商會 港方可助中國遊說

博客文章

邱騰華見五大商會 港方可助中國遊說
博客文章

博客文章

邱騰華見五大商會 港方可助中國遊說

2018年04月05日 13:59 最後更新:14:55

美國宣佈對500億美元中國貨進行貿易制裁,中國馬上宣佈對500億美元美國貨的反制裁清單,雙方劍拔弩張。

香港政府見到這種形勢,都要做啲嘢。商務及經濟發展局局長邱騰華,邀請5大本地商會負責人商討,觀察事件對本港的影響。

高人提醒,香港可以扮演一定角色,遊說美國不要對中國實施貿易制裁,這樣會間接影響到香港,也對美國不利。想當年中國加入世貿組織之前,美國國會年年都說要取消中國的「最優惠國待遇」。香港政府在回歸之初,也有加入遊說,叫美國不要這樣做。

自1989年六四之後,美國對華最惠國待遇問題,從1989年開始,每年都要對中美關係形成嚴重干擾,困擾兩國關係10多年。到2000年,美國國會審議給予中國永久正常貿易關係法案,在美國引起激烈辯論。當年10月10日,克林頓總統簽署了國會通過的給予中國永久正常貿易關係(PNTR)法案,中國將在加入世貿組織後,得到美國的永久正常貿易關係,消除了中美關係中的一大炸彈。

在2000年這個重大關口前後,董伯伯的特區政府全力遊說美國,要同意給予中國永久正常貿易關係。而李柱銘就一直去美國遊說,要美國取消中國最優惠國待遇,也不要給永久正常貿易地位予中國。
Ariel

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

往下看更多文章

葉太搞「全球繁榮峰會」讓外國人睇睇真實香港 研判23條立法已經軟著陸

2024年04月24日 10:57 最後更新:11:00

匯賢智庫理事會主席葉劉淑儀又有新搞作,計劃在下月中港搞「2024全球繁榮峰會」,邀請全球近300個嘉賓來港,討論影響全球繁榮的議題。

葉劉淑儀計劃在下月中港搞「2024全球繁榮峰會」。

葉劉淑儀計劃在下月中港搞「2024全球繁榮峰會」。

峰會邀請了諾貝爾化學獎得主、國際結構生物學權威羅傑.大衛.科恩伯格教授(Professor Roger D. Kornberg)擔任主題演講嘉賓,主講者甚有份量。

諾貝爾化學獎得主科恩伯格教授將擔任主題演講嘉賓。

諾貝爾化學獎得主科恩伯格教授將擔任主題演講嘉賓。

葉太話希望外國朋友嚟香港睇睇,香港一切冇變,生活如常。佢話香港應有角色,應該是缓沖區而不是戰場,要推動民間交流。

峰會的演講嘉賓,還包括知名經濟學家、霍普金斯應用經濟學教授漢克(Steve Hanke)。

峰會的演講嘉賓,還包括知名經濟學家、霍普金斯應用經濟學教授漢克(Steve Hanke)。

葉太又評估政治形勢,話23條立法已經軟著陸,美國暫時不會太強硬針對香港。她每日收到有關外國對香港的新聞簡報,發覺近日外國已不太關心香港政治,主要關心經濟問題,例如某些外資銀行裁員等等。

她認為,美國宣佈針對香港23條立法的行動,主要是國務卿布林肯話,要限制香港相關官員入境美國。但布林肯的限制名單不會公開,正如香港拒絕外國人入境也不會公開名單一樣。

她判斷美國今次對香港23條立法的回應,比上次2020年針對香港國安法的回應克制。當然仍然要鬧美國干預香港事務。

你 或 有 興 趣 的 文 章