Skip to Content Facebook Feature Image

簡淑兒赴泰國修讀藍帶學院 毛舜筠開網上頻道分享「藍帶級」食譜

娛圈事

簡淑兒赴泰國修讀藍帶學院 毛舜筠開網上頻道分享「藍帶級」食譜
娛圈事

娛圈事

簡淑兒赴泰國修讀藍帶學院 毛舜筠開網上頻道分享「藍帶級」食譜

2023年03月21日 21:40 最後更新:03月22日 15:23

現時33歲的簡淑兒自從離開TVB之後實行多方面發展,除了曾為HOYTV(前名:開電視)赴英國主持節目《離鄉別井的故事》之外,亦很積極經營個人IG,不時就會在社交平台大派福利,展現修身成果健康美態。

簡淑兒初出道好清純。

簡淑兒初出道好清純。

當年參加港姐,落敗後加入娛樂圈。 ​

當年參加港姐,落敗後加入娛樂圈。 ​

聲稱不會再回應整容傳聞。

聲稱不會再回應整容傳聞。

簡淑兒活躍於社交平台,成日分享靚相。

簡淑兒活躍於社交平台,成日分享靚相。

簡淑兒離開TVB後多線發展。

簡淑兒離開TVB後多線發展。

簡淑兒離開TVB後多線發展。

簡淑兒離開TVB後多線發展。

簡淑兒早前為香港開電視拍攝節目《離鄉別井的故事》。

簡淑兒早前為香港開電視拍攝節目《離鄉別井的故事》。

簡淑兒積極裝備自己。

簡淑兒積極裝備自己。

簡淑兒練得一身好線條。

簡淑兒練得一身好線條。

簡淑兒練得一身好線條。

簡淑兒練得一身好線條。

簡淑兒更加赴泰國修讀藍帶烘培課程。

簡淑兒更加赴泰國修讀藍帶烘培課程。

簡淑兒更加赴泰國修讀藍帶烘培課程。

簡淑兒更加赴泰國修讀藍帶烘培課程。

大方分享自己的學習成果。

大方分享自己的學習成果。

毛姐毛舜筠於2017年曾到法國藍帶廚藝學院學廚並考獲資格。

毛姐毛舜筠於2017年曾到法國藍帶廚藝學院學廚並考獲資格。

毛姐毛舜筠於2017年曾到法國藍帶廚藝學院學廚並考獲資格。

毛姐毛舜筠於2017年曾到法國藍帶廚藝學院學廚並考獲資格。

但原來簡淑兒最近亦遠赴泰國進修著名廚藝學府「藍帶」的麵包相關課程,更在個人IG分享自己的學習成果!只見簡淑兒製作的麵包每一個都好好賣相,看見到令人垂涎三尺!難怪網民都紛紛透過留言下單,希望可以「預訂」簡淑兒親手製作的麵包。簡淑兒寫道:「你不知道你已經行了多遠,直到你回顧自己走過的路......這不容易,不過是值得的!」

更多相片
簡淑兒初出道好清純。

現時33歲的簡淑兒自從離開TVB之後實行多方面發展,除了曾為HOYTV(前名:開電視)赴英國主持節目《離鄉別井的故事》之外,亦很積極經營個人IG,不時就會在社交平台大派福利,展現修身成果健康美態。

當年參加港姐,落敗後加入娛樂圈。 ​

當年參加港姐,落敗後加入娛樂圈。 ​

聲稱不會再回應整容傳聞。

聲稱不會再回應整容傳聞。

簡淑兒活躍於社交平台,成日分享靚相。

簡淑兒活躍於社交平台,成日分享靚相。

簡淑兒離開TVB後多線發展。

簡淑兒離開TVB後多線發展。

簡淑兒離開TVB後多線發展。

簡淑兒離開TVB後多線發展。

簡淑兒早前為香港開電視拍攝節目《離鄉別井的故事》。

簡淑兒早前為香港開電視拍攝節目《離鄉別井的故事》。

簡淑兒積極裝備自己。

簡淑兒積極裝備自己。

簡淑兒練得一身好線條。

簡淑兒練得一身好線條。

簡淑兒練得一身好線條。

簡淑兒練得一身好線條。

簡淑兒更加赴泰國修讀藍帶烘培課程。

簡淑兒更加赴泰國修讀藍帶烘培課程。

簡淑兒更加赴泰國修讀藍帶烘培課程。

簡淑兒更加赴泰國修讀藍帶烘培課程。

大方分享自己的學習成果。

大方分享自己的學習成果。

毛姐毛舜筠於2017年曾到法國藍帶廚藝學院學廚並考獲資格。

毛姐毛舜筠於2017年曾到法國藍帶廚藝學院學廚並考獲資格。

毛姐毛舜筠於2017年曾到法國藍帶廚藝學院學廚並考獲資格。

毛姐毛舜筠於2017年曾到法國藍帶廚藝學院學廚並考獲資格。

毛舜筠廚藝了得!

但原來簡淑兒最近亦遠赴泰國進修著名廚藝學府「藍帶」的麵包相關課程,更在個人IG分享自己的學習成果!只見簡淑兒製作的麵包每一個都好好賣相,看見到令人垂涎三尺!難怪網民都紛紛透過留言下單,希望可以「預訂」簡淑兒親手製作的麵包。簡淑兒寫道:「你不知道你已經行了多遠,直到你回顧自己走過的路......這不容易,不過是值得的!」

毛舜筠廚藝了得!

毛舜筠廚藝了得!

最近亦開設YouTube頻道,分享煮食心得。

最近亦開設YouTube頻道,分享煮食心得。

同時亦提供了不少「藍帶級」的食譜!

同時亦提供了不少「藍帶級」的食譜!

不時請好友來家歎美食。

不時請好友來家歎美食。

還請過阿Jer與Edan!

還請過阿Jer與Edan!

蔣怡2002年與周星馳拍攝啤酒廣告而為人認識。

蔣怡2002年與周星馳拍攝啤酒廣告而為人認識。

江蘇出身的蔣怡初期曾在內地發展,後來來港繼續做model。

江蘇出身的蔣怡初期曾在內地發展,後來來港繼續做model。

與珠寶設計師翁狄森拍拖多年。

與珠寶設計師翁狄森拍拖多年。

兩人2012年在南非結婚。

兩人2012年在南非結婚。

2015年蔣怡赴英入讀法國藍帶廚藝學院,是娛圈的廚藝高手之一。

2015年蔣怡赴英入讀法國藍帶廚藝學院,是娛圈的廚藝高手之一。

蔣怡最近也有在IG分享煮食影片,還貼心列明注意事項。

蔣怡最近也有在IG分享煮食影片,還貼心列明注意事項。

食譜簡單,觀眾可以跟住做。

食譜簡單,觀眾可以跟住做。

望到都覺得好肚餓!

望到都覺得好肚餓!

徐淑敏選美前曾做模特兒。

徐淑敏選美前曾做模特兒。

徐淑敏(中)同屆有陳茵媺。

香港藍帶女星

徐淑敏大熱倒灶,只獲得旅遊大使獎項。

徐淑敏大熱倒灶,只獲得旅遊大使獎項。

徐淑敏於2009年嫁黃浩。

徐淑敏於2009年嫁黃浩。

徐淑敏與黃浩有心有力,連生三個女。

徐淑敏與黃浩有心有力,連生三個女。

徐淑敏曾到日本「藍帶國際學院」進修廚藝,同年畢業獲取資格。

徐淑敏曾到日本「藍帶國際學院」進修廚藝,同年畢業獲取資格。

威靈頓牛扒!相當唔簡單!

威靈頓牛扒!相當唔簡單!

還有香橙雞!

還有香橙雞!

「跳出香港」的前TVB新聞主播黃婉曼。

「跳出香港」的前TVB新聞主播黃婉曼。

黃婉曼和老公馮柏基及兩位千金,​在2015年赴日修讀藍帶麵包課程。

黃婉曼和老公馮柏基及兩位千金,​在2015年赴日修讀藍帶麵包課程。

黃婉曼在2019年投資7位數開烘焙教室及餐廳。

黃婉曼在2019年投資7位數開烘焙教室及餐廳。

不時親到店內打理事務。

不時親到店內打理事務。

不過最後捱不過疫情,餐廳終於在2022年結業。

不過最後捱不過疫情,餐廳終於在2022年結業。

黃婉曼冇做麵包店之後,多咗時間享受生活。

黃婉曼冇做麵包店之後,多咗時間享受生活。

經常在IG大派福利。

經常在IG大派福利。

現時43歲的 Amanda S. 。

現時43歲的 Amanda S. 。

Amanda S.早於十幾年前已經在法國藍帶修讀甜品謂程。

Amanda S.早於十幾年前已經在法國藍帶修讀甜品謂程。

2020年曾開辦半年的期間限定甜品店Flakes & Layers。

2020年曾開辦半年的期間限定甜品店Flakes & Layers。

回港後曾到四季及法國甜品店做甜品學徒。

回港後曾到四季及法國甜品店做甜品學徒。

近日仍然有於個人顏道分享甜品心得和食譜。

近日仍然有於個人顏道分享甜品心得和食譜。

果然是入得廚房!

果然是入得廚房!

又出得廳堂!

又出得廳堂!

簡淑兒晒靚包入讀藍帶麵包課程分享點滴 盤點香港5位「藍帶女神」

簡淑兒晒靚包入讀藍帶麵包課程分享點滴 盤點香港5位「藍帶女神」

毛舜筠廚藝了得!

毛舜筠廚藝了得!

毛舜筠廚藝了得!

毛舜筠廚藝了得!

最近亦開設YouTube頻道,分享煮食心得。

最近亦開設YouTube頻道,分享煮食心得。

同時亦提供了不少「藍帶級」的食譜!

同時亦提供了不少「藍帶級」的食譜!

不時請好友來家歎美食。

不時請好友來家歎美食。

還請過阿Jer與Edan!

還請過阿Jer與Edan!

蔣怡2002年與周星馳拍攝啤酒廣告而為人認識。

蔣怡2002年與周星馳拍攝啤酒廣告而為人認識。

江蘇出身的蔣怡初期曾在內地發展,後來來港繼續做model。

江蘇出身的蔣怡初期曾在內地發展,後來來港繼續做model。

與珠寶設計師翁狄森拍拖多年。

與珠寶設計師翁狄森拍拖多年。

兩人2012年在南非結婚。

兩人2012年在南非結婚。

2015年蔣怡赴英入讀法國藍帶廚藝學院,是娛圈的廚藝高手之一。

2015年蔣怡赴英入讀法國藍帶廚藝學院,是娛圈的廚藝高手之一。

蔣怡最近也有在IG分享煮食影片,還貼心列明注意事項。

蔣怡最近也有在IG分享煮食影片,還貼心列明注意事項。

食譜簡單,觀眾可以跟住做。

食譜簡單,觀眾可以跟住做。

望到都覺得好肚餓!

望到都覺得好肚餓!

徐淑敏選美前曾做模特兒。

徐淑敏選美前曾做模特兒。

香港藍帶女星

其實除了簡淑兒之外,香港娛樂圈原來還有多位「藍帶」代表,例如黃婉曼就早於2015年到日本修讀麵包相關的藍帶課程,回港後亦曾經開設過烘焙教室以及餐廳。令人印象深刻的還有毛姐毛舜筠,她曾經到法國留學鑽研藍帶法菜,學有所成之後更回港開曲奇品牌,獲得不少好評!

徐淑敏(中)同屆有陳茵媺。

徐淑敏(中)同屆有陳茵媺。

徐淑敏大熱倒灶,只獲得旅遊大使獎項。

徐淑敏大熱倒灶,只獲得旅遊大使獎項。

徐淑敏於2009年嫁黃浩。

徐淑敏於2009年嫁黃浩。

徐淑敏與黃浩有心有力,連生三個女。

徐淑敏與黃浩有心有力,連生三個女。

徐淑敏曾到日本「藍帶國際學院」進修廚藝,同年畢業獲取資格。

徐淑敏曾到日本「藍帶國際學院」進修廚藝,同年畢業獲取資格。

威靈頓牛扒!相當唔簡單!

威靈頓牛扒!相當唔簡單!

還有香橙雞!

還有香橙雞!

「跳出香港」的前TVB新聞主播黃婉曼。

「跳出香港」的前TVB新聞主播黃婉曼。

黃婉曼和老公馮柏基及兩位千金,​在2015年赴日修讀藍帶麵包課程。

黃婉曼和老公馮柏基及兩位千金,​在2015年赴日修讀藍帶麵包課程。

黃婉曼在2019年投資7位數開烘焙教室及餐廳。

黃婉曼在2019年投資7位數開烘焙教室及餐廳。

不時親到店內打理事務。

不時親到店內打理事務。

不過最後捱不過疫情,餐廳終於在2022年結業。

不過最後捱不過疫情,餐廳終於在2022年結業。

黃婉曼冇做麵包店之後,多咗時間享受生活。

黃婉曼冇做麵包店之後,多咗時間享受生活。

經常在IG大派福利。

經常在IG大派福利。

現時43歲的 Amanda S. 。

現時43歲的 Amanda S. 。

Amanda S.早於十幾年前已經在法國藍帶修讀甜品謂程。

Amanda S.早於十幾年前已經在法國藍帶修讀甜品謂程。

2020年曾開辦半年的期間限定甜品店Flakes & Layers。

2020年曾開辦半年的期間限定甜品店Flakes & Layers。

回港後曾到四季及法國甜品店做甜品學徒。

回港後曾到四季及法國甜品店做甜品學徒。

近日仍然有於個人顏道分享甜品心得和食譜。

近日仍然有於個人顏道分享甜品心得和食譜。

果然是入得廚房!

果然是入得廚房!

又出得廳堂!

又出得廳堂!

簡淑兒晒靚包入讀藍帶麵包課程分享點滴 盤點香港5位「藍帶女神」

簡淑兒晒靚包入讀藍帶麵包課程分享點滴 盤點香港5位「藍帶女神」

堪輿學家麥玲玲帶領吳兆麟、蔡景行主持清談節目《玲玲友情報》,昨晚(4月10日)一集主題為「主播唔係咁易做」,嘉賓為「天氣女神」黃婉曼。

黃婉曼(Icy)身為第一代「天氣女神」,當年她報道天氣時憑活潑跳脫的名句「我哋一齊跳出香港」,頓時成為萬千宅男的女神。她跟老公的邂逅始於馬場,過程非常浪漫。婚後她飼養的一匹馬,以「跳出香港」命名,先後贏過不少獎金及榮譽。

昨晚(10日)一集嘉賓是初代「新聞女王」Icy。

昨晚(10日)一集嘉賓是初代「新聞女王」Icy。

即場票選當年的新聞女神。

即場票選當年的新聞女神。

Icy在節目中自爆當年做天氣主播時的秘聞,因為表現較跳脫,又要講自家名句「我哋一齊跳出香港」,所以好多時都是赤腳上陣錄影,她笑說︰「公司提供嘅高踭鞋太高,所以我會除鞋報天氣,方便行嚟行去。同埋顯示世界各地天氣嘅布告板,其實只有觀眾睇到,我哋係要估個位置,邊度係北京、邊度係香港。」

Icy笑言報天氣地理位置,好多時是「靠估」。

Icy笑言報天氣地理位置,好多時是「靠估」。

Icy笑言報天氣地理位置,好多時是「靠估」。

Icy笑言報天氣地理位置,好多時是「靠估」。

講到跟老公馮柏基的邂逅始於馬場,Icy相信是「命中注定」,她甜蜜表示︰「同老公都係馬場識,都相信緣份。係馬場唔同場合下碰到三次,當時覺得真係有緣。同埋自己鍾意少少肥,肥肥哋幾得意,同老公係由有好感開始。」

Icy在馬場三遇老公,相信緣份天注定。

Icy在馬場三遇老公,相信緣份天注定。

Icy在馬場三遇老公,相信緣份天注定。

Icy在馬場三遇老公,相信緣份天注定。

Icy將復出幕前主持《飲食新聞報道》。

Icy將復出幕前主持《飲食新聞報道》。

傳播學系出身的Icy,任幕前時不時要跟記者打交道,入行時有友人忠告不可以同記者做朋友,但她並不同意︰「藝人同記者關係唇齒相依,到而家我都有啲識咗超過10年嘅記者朋友。」玲玲師傅亦表示認同,部份記者都會講義氣︰「當然好似你咁講,做咗啲好壞嘅事,真係好難幫你寫好。但有時要幫手要宣傳,都會無所謂,重點係你對人要真誠,大家先做到朋友。」她笑言5段新聞有3段寫好,已經當贏,不要太介意報章的報道手法。

玲玲師傅表示同記者交往,前題是要夠真誠。

玲玲師傅表示同記者交往,前題是要夠真誠。

玲玲師傅表示同記者交往,前題是要夠真誠。

玲玲師傅表示同記者交往,前題是要夠真誠。

玲玲師傅直言歌功頌德的娛樂新聞沒有收視,多年前一篇報道卻令她印象深刻︰「好記得有次出去買鞋,緊係彎低身試鞋,點知後來段新聞標題係『麥玲玲倒奶買鞋』。」事後她致電報館相熟記者,笑笑口問︰「點呀,唔通隻腳擺喺個頭咩。其實又無乜傷害性,鬆容啲一笑置之。其實大家咁努力,都係想人寫你啫,今日新聞,聽日就唔記得咗啦,唔使太認真,娛樂圈就係咁。」

玲玲師傅對多年前的「倒奶試鞋」新聞,一笑置之。

玲玲師傅對多年前的「倒奶試鞋」新聞,一笑置之。

玲玲師傅對多年前的「倒奶試鞋」新聞,一笑置之。

玲玲師傅對多年前的「倒奶試鞋」新聞,一笑置之。

你 或 有 興 趣 的 文 章