Skip to Content Facebook Feature Image

砵蘭街現超高質流鶯?身份曝光IG全部係性感相

娛圈事

砵蘭街現超高質流鶯?身份曝光IG全部係性感相
娛圈事

娛圈事

砵蘭街現超高質流鶯?身份曝光IG全部係性感相

2023年04月20日 21:27 最後更新:04月21日 14:19

原來係馬來西亞網紅。

近日討論區有網民分享一條影片,片中女子站在砵蘭街路牌下,身穿背心短裙超低胸示人,網民都指這位美女很高質!其實這位女子名為Kabby,是一名馬來西亞網紅,IG擁有近20萬網民追蹤,看來小有名氣。

更多相片
近日討論區有網民分享一條影片。

原來係馬來西亞網紅。

片中女子站在砵蘭街路牌下,身穿背心短裙超低胸示人。

片中女子站在砵蘭街路牌下,身穿背心短裙超低胸示人。

片中女子站在砵蘭街路牌下,身穿背心短裙超低胸示人。

片中女子站在砵蘭街路牌下,身穿背心短裙超低胸示人。

片中女子站在砵蘭街路牌下,身穿背心短裙超低胸示人。

片中女子站在砵蘭街路牌下,身穿背心短裙超低胸示人。

網民都指這位美女很高質!

網民都指這位美女很高質!

網民都指這位美女很高質!

網民都指這位美女很高質!

網民都指這位美女很高質!

網民都指這位美女很高質!

在香港街頭大晒好身材。

在香港街頭大晒好身材。

在香港街頭大晒好身材。

在香港街頭大晒好身材。

其實她是一名馬來西亞網紅。

其實她是一名馬來西亞網紅。

其實這位女子名為Kabby,是一名馬來西亞網紅。

Kabby早前來港旅遊,專程到砵蘭街遊覽,砵蘭街一向以性工作者集中地而聞名,看來Kabby也是慕名而來。Kabby拍片時更配上《逃學威龍2》中葉德嫻扮周星馳媽媽到學校自我介紹是流鶯的台詞,站在砵蘭街路牌下大擺甫士。

其實這位女子名為Kabby,是一名馬來西亞網紅。

其實這位女子名為Kabby,是一名馬來西亞網紅。

IG擁有近20萬網民追蹤,看來小有名氣。

IG擁有近20萬網民追蹤,看來小有名氣。

IG擁有近20萬網民追蹤,看來小有名氣。

IG擁有近20萬網民追蹤,看來小有名氣。

Kabby早前來港旅遊。

Kabby早前來港旅遊。

專程到砵蘭街遊覽。

專程到砵蘭街遊覽。

Kabby拍片時更配上《逃學威龍2》中葉德嫻扮周星馳媽媽到學校自我介紹是流鶯的台詞,站在砵蘭街路牌下大擺甫士。

Kabby拍片時更配上《逃學威龍2》中葉德嫻扮周星馳媽媽到學校自我介紹是流鶯的台詞,站在砵蘭街路牌下大擺甫士。

Kabby拍片時更配上《逃學威龍2》中葉德嫻扮周星馳媽媽到學校自我介紹是流鶯的台詞,站在砵蘭街路牌下大擺甫士。

Kabby拍片時更配上《逃學威龍2》中葉德嫻扮周星馳媽媽到學校自我介紹是流鶯的台詞,站在砵蘭街路牌下大擺甫士。

Kabby到砵蘭街扮流鶯。

影片被分享至不同討論區後,不少網民都大讚她靚女,更苦尋她的社交帳號,最終有網民找到她是一名馬來西亞網紅,更發現她在IG分享的性感照尺度更大。當中有不少身穿小背心,晒纖腰又晒事業線的照片,同時也找到不少她身穿旗袍大晒曲線美的性感照,網民即時「奉獻」了不少Like數!

影片被分享至不同討論區後,不少網民都大讚Kabby靚女。

影片被分享至不同討論區後,不少網民都大讚Kabby靚女。

網民苦尋Kabby的社交帳號。

網民苦尋Kabby的社交帳號。

網民苦尋Kabby的社交帳號。

網民苦尋Kabby的社交帳號。

最終有網民找到她是一名馬來西亞網紅,更發現她在IG分享的性感照尺度更大。

最終有網民找到她是一名馬來西亞網紅,更發現她在IG分享的性感照尺度更大。

IG有大量性感照。

IG有大量性感照。

IG有大量性感照。

IG有大量性感照。

IG有大量性感照。

IG有大量性感照。

幾乎張張都係咁少布!

幾乎張張都係咁少布!

大晒豐滿上圍。

大晒豐滿上圍。

大晒豐滿上圍。

大晒豐滿上圍。

身材勁好。

身材勁好。

當中有不少身穿小背心,晒纖腰又晒事業線的照片。

當中有不少身穿小背心,晒纖腰又晒事業線的照片。

當中有不少身穿小背心,晒纖腰又晒事業線的照片。

當中有不少身穿小背心,晒纖腰又晒事業線的照片。

當中有不少身穿小背心,晒纖腰又晒事業線的照片。

當中有不少身穿小背心,晒纖腰又晒事業線的照片。

性感打扮參加音樂節。

性感打扮參加音樂節。

身穿旗袍大晒曲線美。

身穿旗袍大晒曲線美。

Kabby是一名馬來西亞網紅。

Kabby是一名馬來西亞網紅。

Kabby是一名馬來西亞網紅。

Kabby是一名馬來西亞網紅。

行性感路線。

行性感路線。

行性感路線。

行性感路線。

行性感路線。

行性感路線。

經常大晒好身材。

經常大晒好身材。

網民即時「奉獻」了不少Like數!

網民即時「奉獻」了不少Like數!

近日討論區有網民分享一條影片。

近日討論區有網民分享一條影片。

片中女子站在砵蘭街路牌下,身穿背心短裙超低胸示人。

片中女子站在砵蘭街路牌下,身穿背心短裙超低胸示人。

片中女子站在砵蘭街路牌下,身穿背心短裙超低胸示人。

片中女子站在砵蘭街路牌下,身穿背心短裙超低胸示人。

片中女子站在砵蘭街路牌下,身穿背心短裙超低胸示人。

片中女子站在砵蘭街路牌下,身穿背心短裙超低胸示人。

網民都指這位美女很高質!

網民都指這位美女很高質!

網民都指這位美女很高質!

網民都指這位美女很高質!

網民都指這位美女很高質!

網民都指這位美女很高質!

在香港街頭大晒好身材。

在香港街頭大晒好身材。

在香港街頭大晒好身材。

在香港街頭大晒好身材。

其實她是一名馬來西亞網紅。

其實她是一名馬來西亞網紅。

Kabby早前來港旅遊,專程到砵蘭街遊覽,砵蘭街一向以性工作者集中地而聞名,看來Kabby也是慕名而來。Kabby拍片時更配上《逃學威龍2》中葉德嫻扮周星馳媽媽到學校自我介紹是流鶯的台詞,站在砵蘭街路牌下大擺甫士。

其實這位女子名為Kabby,是一名馬來西亞網紅。

其實這位女子名為Kabby,是一名馬來西亞網紅。

其實這位女子名為Kabby,是一名馬來西亞網紅。

其實這位女子名為Kabby,是一名馬來西亞網紅。

IG擁有近20萬網民追蹤,看來小有名氣。

IG擁有近20萬網民追蹤,看來小有名氣。

IG擁有近20萬網民追蹤,看來小有名氣。

IG擁有近20萬網民追蹤,看來小有名氣。

Kabby早前來港旅遊。

Kabby早前來港旅遊。

專程到砵蘭街遊覽。

專程到砵蘭街遊覽。

Kabby拍片時更配上《逃學威龍2》中葉德嫻扮周星馳媽媽到學校自我介紹是流鶯的台詞,站在砵蘭街路牌下大擺甫士。

Kabby拍片時更配上《逃學威龍2》中葉德嫻扮周星馳媽媽到學校自我介紹是流鶯的台詞,站在砵蘭街路牌下大擺甫士。

Kabby拍片時更配上《逃學威龍2》中葉德嫻扮周星馳媽媽到學校自我介紹是流鶯的台詞,站在砵蘭街路牌下大擺甫士。

Kabby拍片時更配上《逃學威龍2》中葉德嫻扮周星馳媽媽到學校自我介紹是流鶯的台詞,站在砵蘭街路牌下大擺甫士。

影片被分享至不同討論區後,不少網民都大讚她靚女,更苦尋她的社交帳號,最終有網民找到她是一名馬來西亞網紅,更發現她在IG分享的性感照尺度更大。當中有不少身穿小背心,晒纖腰又晒事業線的照片,同時也找到不少她身穿旗袍大晒曲線美的性感照,網民即時「奉獻」了不少Like數!

Kabby到砵蘭街扮流鶯。

Kabby到砵蘭街扮流鶯。

影片被分享至不同討論區後,不少網民都大讚Kabby靚女。

影片被分享至不同討論區後,不少網民都大讚Kabby靚女。

網民苦尋Kabby的社交帳號。

網民苦尋Kabby的社交帳號。

網民苦尋Kabby的社交帳號。

網民苦尋Kabby的社交帳號。

最終有網民找到她是一名馬來西亞網紅,更發現她在IG分享的性感照尺度更大。

最終有網民找到她是一名馬來西亞網紅,更發現她在IG分享的性感照尺度更大。

IG有大量性感照。

IG有大量性感照。

IG有大量性感照。

IG有大量性感照。

IG有大量性感照。

IG有大量性感照。

幾乎張張都係咁少布!

幾乎張張都係咁少布!

大晒豐滿上圍。

大晒豐滿上圍。

大晒豐滿上圍。

大晒豐滿上圍。

身材勁好。

身材勁好。

當中有不少身穿小背心,晒纖腰又晒事業線的照片。

當中有不少身穿小背心,晒纖腰又晒事業線的照片。

當中有不少身穿小背心,晒纖腰又晒事業線的照片。

當中有不少身穿小背心,晒纖腰又晒事業線的照片。

當中有不少身穿小背心,晒纖腰又晒事業線的照片。

當中有不少身穿小背心,晒纖腰又晒事業線的照片。

性感打扮參加音樂節。

性感打扮參加音樂節。

身穿旗袍大晒曲線美。

身穿旗袍大晒曲線美。

Kabby是一名馬來西亞網紅。

Kabby是一名馬來西亞網紅。

Kabby是一名馬來西亞網紅。

Kabby是一名馬來西亞網紅。

行性感路線。

行性感路線。

行性感路線。

行性感路線。

行性感路線。

行性感路線。

經常大晒好身材。

經常大晒好身材。

網民即時「奉獻」了不少Like數!

網民即時「奉獻」了不少Like數!

往下看更多文章

賬戶突漲586萬!南非女大生狂花30萬竟獲判無罪毋須償還

2023年11月11日 16:30 最後更新:11月18日 12:09

國外一學生意外發現銀行賬戶裡竟多出了586萬,一夜變富婆後她在73天內瘋狂揮霍了33萬,然而結果卻峰迴路轉。

示意圖。設計圖片

示意圖。設計圖片

據外媒報道,南非一名32歲的女大學生瑪妮(Sibongile Mani)在幾年前就讀大學的期間,每月都會收到政府提供的助學金。然而,有一天她突然發現收到的助學金金額竟然從原本的1400南非蘭特(約586港元)變成了1400萬南非蘭特(約586.38萬港元),足足暴增了一萬倍!

示意圖。設計圖片

示意圖。設計圖片

然而,瑪妮在發現後並沒有歸還這筆錢,而是開始瘋狂購物。她不僅為自己和朋友都購買了最新款的iPhone,還經常參加派對和聚會,在73天內瘋狂揮灑了將近80萬南非蘭特(33.50萬港元)。

瑪妮揮霍的行為很快引起周圍人的懷疑,最終有人揭發才讓事件曝光,而瑪妮因被控盜竊罪和欺詐罪被捕,並被判處5年監禁。然而,她對判決不服,認為自己受到了不公平待遇。

示意圖。設計圖片

示意圖。設計圖片

瑪妮辯稱,當她發現那筆錢時,認為這是上帝送給她的禮物,才會直接花掉,「我真的以為這筆錢是個奇跡,如果當時我能意識到後果就好了。」瑪妮的委任律師後來幫她上訴,認為被告對社會沒造成任何危險,且當初也是意外獲得這筆錢,如今監獄已經滿員,沒有必要讓她坐牢。

示意圖。設計圖片

示意圖。設計圖片

近來,瑪妮成功獲得法官同意緩刑,前提是在緩刑期間不能再犯任何盜竊和欺詐罪行,還需進行14周社區服務和接受咨詢。最誇張的是,她還可以繼續保留賬戶中錯誤存入的資金,也不會面臨任何罰款。她通過委任律師低調表示,現在很高興不用坐牢,期待能開啟新的人生。

你 或 有 興 趣 的 文 章