*

upload_article_image

18歲許恩怡輪廓勁靚 鼻高臉尖同媽媽柏安妮倒模一樣

許恩怡同媽媽年輕時真係好似樣!

56歲的柏安妮是上世紀的超級女神,曾經與梁朝偉因拍《風塵三俠》而傳出緋聞,又曾經與鄭浩南相戀,但這位一代美人最終情歸大學同學,婚後誕下兩女,其中一位許恩怡今年已經18歲,更已經出道做明星。

柏安妮18歲囡囡輪廓勁靚係混血美人 鼻高臉尖同媽媽倒模一樣

柏安妮是一代女神。

柏安妮18歲囡囡輪廓勁靚係混血美人 鼻高臉尖同媽媽倒模一樣

柏安妮今年已經56歲。

柏安妮18歲囡囡輪廓勁靚係混血美人 鼻高臉尖同媽媽倒模一樣

柏安妮今年已經56歲。

柏安妮18歲囡囡輪廓勁靚係混血美人 鼻高臉尖同媽媽倒模一樣

柏安妮與囡囡關係非常好。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章