Skip to Content Facebook Feature Image

鄭裕玲離巢TVB後首登叱咤頒獎台 叫ViuTV要拍得佢靚啲

娛圈事

鄭裕玲離巢TVB後首登叱咤頒獎台 叫ViuTV要拍得佢靚啲
娛圈事

娛圈事

鄭裕玲離巢TVB後首登叱咤頒獎台 叫ViuTV要拍得佢靚啲

2023年01月01日 23:01 最後更新:23:19

曾被稱為TVB鎮台之寶的鄭裕玲(Do姐),效力TVB長達44年,去年10月底承認約滿TVB後不再續約,去向引起全城關注,而Do姐只表示希望有更多新嘗試,但強調不會再與其他公司簽長約。Do姐主持商台節目《口水多過浪花》多年,過去都曾現身叱咤台上頒發大獎,而1月1日就是她首次以自由身身份現身《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》。

1月1日是Do姐首次以自由身身份現身《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》。

1月1日是Do姐首次以自由身身份現身《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》。

Do姐現身叱咤台上頒發「叱咤樂壇至尊唱片大獎」,她表示已多年沒亮相叱咤頒獎禮。

Do姐現身叱咤台上頒發「叱咤樂壇至尊唱片大獎」,她表示已多年沒亮相叱咤頒獎禮。

Do姐笑問哪個鏡頭拍到她,更說希望ViuTV也能把她拍一樣靚。

Do姐笑問哪個鏡頭拍到她,更說希望ViuTV也能把她拍一樣靚。

Do姐頒獎給憑專輯《MEMENTO》得「至尊唱片大獎」的林家謙。

Do姐頒獎給憑專輯《MEMENTO》得「至尊唱片大獎」的林家謙。

林家謙啲獎多到拎唔到。

林家謙啲獎多到拎唔到。

林家謙已有4獎在手。

林家謙已有4獎在手。

Do姐現身叱咤台上頒發「叱咤樂壇至尊唱片大獎」,她表示已多年沒亮相叱咤頒獎禮,笑問哪個鏡頭拍到她,更說希望ViuTV也能把她拍一樣靚,表示頒獎禮流程好快,大會早已叮囑她不要「口水多過浪花」,並頒獎給憑專輯《MEMENTO》得「至尊唱片大獎」的林家謙。

更多相片
1月1日是Do姐首次以自由身身份現身《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》。

曾被稱為TVB鎮台之寶的鄭裕玲(Do姐),效力TVB長達44年,去年10月底承認約滿TVB後不再續約,去向引起全城關注,而Do姐只表示希望有更多新嘗試,但強調不會再與其他公司簽長約。Do姐主持商台節目《口水多過浪花》多年,過去都曾現身叱咤台上頒發大獎,而1月1日就是她首次以自由身身份現身《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》。

Do姐現身叱咤台上頒發「叱咤樂壇至尊唱片大獎」,她表示已多年沒亮相叱咤頒獎禮。

Do姐現身叱咤台上頒發「叱咤樂壇至尊唱片大獎」,她表示已多年沒亮相叱咤頒獎禮。

Do姐笑問哪個鏡頭拍到她,更說希望ViuTV也能把她拍一樣靚。

Do姐笑問哪個鏡頭拍到她,更說希望ViuTV也能把她拍一樣靚。

Do姐頒獎給憑專輯《MEMENTO》得「至尊唱片大獎」的林家謙。

Do姐頒獎給憑專輯《MEMENTO》得「至尊唱片大獎」的林家謙。

林家謙啲獎多到拎唔到。

林家謙啲獎多到拎唔到。

林家謙已有4獎在手。

林家謙已有4獎在手。

65歲鄭裕玲(Do姐)去年10月離巢TVB。 ​

Do姐現身叱咤台上頒發「叱咤樂壇至尊唱片大獎」,她表示已多年沒亮相叱咤頒獎禮,笑問哪個鏡頭拍到她,更說希望ViuTV也能把她拍一樣靚,表示頒獎禮流程好快,大會早已叮囑她不要「口水多過浪花」,並頒獎給憑專輯《MEMENTO》得「至尊唱片大獎」的林家謙。

鄭裕玲1975年考入佳視藝訓班,最初不受重用,至1978年演出《名流情史》及徐克執導的《金刀情俠》才受人注目。

鄭裕玲1975年考入佳視藝訓班,最初不受重用,至1978年演出《名流情史》及徐克執導的《金刀情俠》才受人注目。

佳視倒閉後,鄭裕玲在1978年加入無綫,翌年與周潤發等合作《網中人》爆紅,成為一線花旦。

佳視倒閉後,鄭裕玲在1978年加入無綫,翌年與周潤發等合作《網中人》爆紅,成為一線花旦。

佳視倒閉後,鄭裕玲在1978年加入無綫,翌年與周潤發等合作《網中人》爆紅,成為一線花旦。

佳視倒閉後,鄭裕玲在1978年加入無綫,翌年與周潤發等合作《網中人》爆紅,成為一線花旦。

鄭裕玲與周潤發之後合作過多部經典電視劇、電影,包括《親情》、《火鳳凰》等。

鄭裕玲與周潤發之後合作過多部經典電視劇、電影,包括《親情》、《火鳳凰》等。

鄭裕玲與周潤發之後合作過多部經典電視劇、電影,包括《親情》、《火鳳凰》等。

鄭裕玲與周潤發之後合作過多部經典電視劇、電影,包括《親情》、《火鳳凰》等。

1988年鄭裕玲憑《星星月亮太陽》在台灣金馬獎封后。

1988年鄭裕玲憑《星星月亮太陽》在台灣金馬獎封后。

1991年鄭裕玲憑《表姐,你好嘢!》獲得金像獎影后,更是首位在金像獎憑喜劇封后的女星。

1991年鄭裕玲憑《表姐,你好嘢!》獲得金像獎影后,更是首位在金像獎憑喜劇封后的女星。

鄭裕玲曾短暫移民加拿大,90年代中期回流返港再加度加入無綫,2000年與黃子華拍《男親女愛》,創下收視紀錄。

鄭裕玲曾短暫移民加拿大,90年代中期回流返港再加度加入無綫,2000年與黃子華拍《男親女愛》,創下收視紀錄。

當年《男親女愛》紅到開舞台劇版。

當年《男親女愛》紅到開舞台劇版。

鄭裕玲在2003年宣佈不再拍電影、電視劇,電影《慳錢家族》成為她的最後作品。

鄭裕玲在2003年宣佈不再拍電影、電視劇,電影《慳錢家族》成為她的最後作品。

鄭裕玲是無綫福將,90年代中期主持《城市追擊》打勝仗,2001年主持《一筆OUT銷》再次撼贏亞視的《百萬富翁》。

鄭裕玲是無綫福將,90年代中期主持《城市追擊》打勝仗,2001年主持《一筆OUT銷》再次撼贏亞視的《百萬富翁》。

鄭裕玲宣佈不再拍劇拍戲後,主力做司儀、主持,每年台慶都會見到她站在第一排,又會傍實「六叔」邵逸夫。

鄭裕玲宣佈不再拍劇拍戲後,主力做司儀、主持,每年台慶都會見到她站在第一排,又會傍實「六叔」邵逸夫。

鄭裕玲宣佈不再拍劇拍戲後,主力做司儀、主持,每年台慶都會見到她站在第一排,又會傍實「六叔」邵逸夫。

鄭裕玲宣佈不再拍劇拍戲後,主力做司儀、主持,每年台慶都會見到她站在第一排,又會傍實「六叔」邵逸夫。

2008年北京奧運,身為金牌司儀的鄭裕玲當然有份主持。

2008年北京奧運,身為金牌司儀的鄭裕玲當然有份主持。

鄭裕玲在無綫主持大騷多年,當然包括《香港先生競選》。

鄭裕玲在無綫主持大騷多年,當然包括《香港先生競選》。

鄭裕玲在2010年代中期開始主持多個綜藝節目,大愛歡迎,更數度與農夫一同拎獎。

鄭裕玲在2010年代中期開始主持多個綜藝節目,大愛歡迎,更數度與農夫一同拎獎。

鄭裕玲近年在商台主持《口水多過浪花》。

鄭裕玲近年在商台主持《口水多過浪花》。

離巢後的Do姐,去年底為193客串新歌MV!

離巢後的Do姐,去年底為193客串新歌MV!

Do姐笑說193暗戀自己,193即表示:「我呢啲係明戀啦!做到咁足!」

Do姐笑說193暗戀自己,193即表示:「我呢啲係明戀啦!做到咁足!」

Do姐拍MV過戲癮。

Do姐拍MV過戲癮。

Do姐主持商台節目《口水多過浪花》多年,過去都曾現身叱咤台上頒發大獎。

Do姐主持商台節目《口水多過浪花》多年,過去都曾現身叱咤台上頒發大獎。

Do姐主持商台節目《口水多過浪花》多年,過去都曾現身叱咤台上頒發大獎。

Do姐主持商台節目《口水多過浪花》多年,過去都曾現身叱咤台上頒發大獎。

65歲鄭裕玲(Do姐)去年10月離巢TVB。 ​

65歲鄭裕玲(Do姐)去年10月離巢TVB。 ​

鄭裕玲1975年考入佳視藝訓班,最初不受重用,至1978年演出《名流情史》及徐克執導的《金刀情俠》才受人注目。

鄭裕玲1975年考入佳視藝訓班,最初不受重用,至1978年演出《名流情史》及徐克執導的《金刀情俠》才受人注目。

佳視倒閉後,鄭裕玲在1978年加入無綫,翌年與周潤發等合作《網中人》爆紅,成為一線花旦。

佳視倒閉後,鄭裕玲在1978年加入無綫,翌年與周潤發等合作《網中人》爆紅,成為一線花旦。

佳視倒閉後,鄭裕玲在1978年加入無綫,翌年與周潤發等合作《網中人》爆紅,成為一線花旦。

佳視倒閉後,鄭裕玲在1978年加入無綫,翌年與周潤發等合作《網中人》爆紅,成為一線花旦。

鄭裕玲與周潤發之後合作過多部經典電視劇、電影,包括《親情》、《火鳳凰》等。

鄭裕玲與周潤發之後合作過多部經典電視劇、電影,包括《親情》、《火鳳凰》等。

鄭裕玲與周潤發之後合作過多部經典電視劇、電影,包括《親情》、《火鳳凰》等。

鄭裕玲與周潤發之後合作過多部經典電視劇、電影,包括《親情》、《火鳳凰》等。

1988年鄭裕玲憑《星星月亮太陽》在台灣金馬獎封后。

1988年鄭裕玲憑《星星月亮太陽》在台灣金馬獎封后。

1991年鄭裕玲憑《表姐,你好嘢!》獲得金像獎影后,更是首位在金像獎憑喜劇封后的女星。

1991年鄭裕玲憑《表姐,你好嘢!》獲得金像獎影后,更是首位在金像獎憑喜劇封后的女星。

鄭裕玲曾短暫移民加拿大,90年代中期回流返港再加度加入無綫,2000年與黃子華拍《男親女愛》,創下收視紀錄。

鄭裕玲曾短暫移民加拿大,90年代中期回流返港再加度加入無綫,2000年與黃子華拍《男親女愛》,創下收視紀錄。

當年《男親女愛》紅到開舞台劇版。

當年《男親女愛》紅到開舞台劇版。

鄭裕玲在2003年宣佈不再拍電影、電視劇,電影《慳錢家族》成為她的最後作品。

鄭裕玲在2003年宣佈不再拍電影、電視劇,電影《慳錢家族》成為她的最後作品。

鄭裕玲是無綫福將,90年代中期主持《城市追擊》打勝仗,2001年主持《一筆OUT銷》再次撼贏亞視的《百萬富翁》。

鄭裕玲是無綫福將,90年代中期主持《城市追擊》打勝仗,2001年主持《一筆OUT銷》再次撼贏亞視的《百萬富翁》。

鄭裕玲宣佈不再拍劇拍戲後,主力做司儀、主持,每年台慶都會見到她站在第一排,又會傍實「六叔」邵逸夫。

鄭裕玲宣佈不再拍劇拍戲後,主力做司儀、主持,每年台慶都會見到她站在第一排,又會傍實「六叔」邵逸夫。

鄭裕玲宣佈不再拍劇拍戲後,主力做司儀、主持,每年台慶都會見到她站在第一排,又會傍實「六叔」邵逸夫。

鄭裕玲宣佈不再拍劇拍戲後,主力做司儀、主持,每年台慶都會見到她站在第一排,又會傍實「六叔」邵逸夫。

2008年北京奧運,身為金牌司儀的鄭裕玲當然有份主持。

2008年北京奧運,身為金牌司儀的鄭裕玲當然有份主持。

鄭裕玲在無綫主持大騷多年,當然包括《香港先生競選》。

鄭裕玲在無綫主持大騷多年,當然包括《香港先生競選》。

鄭裕玲在2010年代中期開始主持多個綜藝節目,大愛歡迎,更數度與農夫一同拎獎。

鄭裕玲在2010年代中期開始主持多個綜藝節目,大愛歡迎,更數度與農夫一同拎獎。

鄭裕玲近年在商台主持《口水多過浪花》。

鄭裕玲近年在商台主持《口水多過浪花》。

離巢後的Do姐,去年底為193客串新歌MV!

離巢後的Do姐,去年底為193客串新歌MV!

Do姐笑說193暗戀自己,193即表示:「我呢啲係明戀啦!做到咁足!」

Do姐笑說193暗戀自己,193即表示:「我呢啲係明戀啦!做到咁足!」

Do姐拍MV過戲癮。

Do姐拍MV過戲癮。

Do姐主持商台節目《口水多過浪花》多年,過去都曾現身叱咤台上頒發大獎。

Do姐主持商台節目《口水多過浪花》多年,過去都曾現身叱咤台上頒發大獎。

Do姐主持商台節目《口水多過浪花》多年,過去都曾現身叱咤台上頒發大獎。

Do姐主持商台節目《口水多過浪花》多年,過去都曾現身叱咤台上頒發大獎。

往下看更多文章

Do姐訪問韓國人氣男團AB6IX 細貓即場大展舞技:練習生嘅回憶返晒嚟

2023年09月21日 22:00 最後更新:09:57

Do姐大讚細貓跳得好,能夠在在短時間內練得又齊又好看,細貓亦好開覺得「練習生嘅回憶返晒嚟」!

HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》由鄭裕玲(Do姐)主持,聯同五位人氣男神林家謙、魏浚笙(Jeffrey)、Tyson Yoshi、洪嘉豪及應智越(細貓)玩轉歐亞,由9月4日起,逢星期一至五晚上8時30分於HOY TV 77台播映。

二人到潮流勝地弘大影貼紙相,又即場嘗試四格漫畫。

二人到潮流勝地弘大影貼紙相,又即場嘗試四格漫畫。

畫師只用幾分鐘就完成四格漫畫,Do姐相當滿意!

畫師只用幾分鐘就完成四格漫畫,Do姐相當滿意!

今晚(9月21日)播出第十四集,Do姐、細貓到訪延南洞的「櫻花屋」,這間咖啡店建於1973年,本來是一間民居,但不少居民特意到屋旁盛放的櫻花樹下打卡,屋主索性改建為店舖。櫻花屋保留了韓式洋房舊建築、傢具,別具特色。細貓又帶Do姐到潮流勝地「弘大」,當然少不了影貼紙相,又一試今期流行的「四格漫畫店」,由畫師根據二人的貼紙相,即場描繪出有故事的漫畫。

Do姐、細貓到訪韓國櫻花屋。

Do姐、細貓到訪韓國櫻花屋。

一嚐當地靚咖啡!

一嚐當地靚咖啡!

來到期待已久的環節,Do姐、細貓探訪人氣韓國男團AB6IX,成員包括金東賢、李大輝、田雄、朴佑鎮。AB6IX各成員都表示對香港印象深刻,特別是粉絲們非常熱情投入,會努力練習,期待再與香港粉絲見面。金東賢又向Do姐介紹AB6IX的歌曲《Loser》,成員李大輝有參與填詞,四人更即場清唱一段,Do姐大讚好聽,有如「天使嘅聲音」。AB6IX四位成員又向Do姐介紹自己最愛的韓國零食,金東賢、李大輝最愛分別是朱古力餅乾、藥果餅乾,而田雄、朴佑鎮最愛的分別是薯條、薯片。不過Do姐自爆已經二十多年沒有食零食,表示「無一款想試」,但今天為AB6IX四人亦破戒小嚐幾口,Do姐笑指「今日真係俾足面!」。

Do姐、細貓探訪韓國人氣男團AB6IX。

Do姐、細貓探訪韓國人氣男團AB6IX。

AB6IX向Do姐介紹韓國零食。

AB6IX向Do姐介紹韓國零食。

不過Do姐笑指自己二十多年無食零食! 

不過Do姐笑指自己二十多年無食零食! 

AB6IX又帶二人參觀平日練舞場地,細貓曾經在韓國當練習生,當然要一展實力。細貓與AB6IX四人馬上排練,極速學習一小段就在Do姐面前表演。雖然細貓怕現學現賣跳得差,又指「唔敢睇返自己跳舞」,但Do姐就大讚細貓跳得好,能夠在在短時間內練得又齊又好看。細貓亦好開心,覺得「練習生嘅回憶返晒嚟」。明天晚上播出《去邊啊Do姐》最後一集,繼續有細貓與Do姐遊韓國。

細貓與AB6IX一齊排舞再即場表演。

細貓與AB6IX一齊排舞再即場表演。

細貓跳得非常投入!

細貓跳得非常投入!

細貓與AB6IX一齊跳舞都似模似樣!

細貓與AB6IX一齊跳舞都似模似樣!

細貓與AB6IX跳舞後,表示做練習生回憶返晒嚟!

細貓與AB6IX跳舞後,表示做練習生回憶返晒嚟!

Do姐大讚細貓跳得好,在短時間內學習都跳得齊。

Do姐大讚細貓跳得好,在短時間內學習都跳得齊。

你 或 有 興 趣 的 文 章