*

upload_article_image

餅印大仔IQ150係資優生 楊天命神秘細仔靚仔又大隻

有網民向楊天命取經,問:「師傅有咩風水陣,擺咗可以生個咁正嘅囝囝呀?」

今年58歲的堪輿學家楊天命,太太與一對囝囝都在加拿大溫哥華定居,而他則在香港工作,家庭生活一直相當低調。楊天命日前到台灣旅行,大仔Walter亦有同行,他早前在社交網貼出與27歲大仔的照片,兩人如餅印一樣,眼耳口鼻都似到十足。之後楊天命再貼出細仔的照片,又靚仔又大隻,震驚網民。

楊天命神秘細仔曝光!高大靚仔擁成排朱古力腹肌 餅印大仔IQ有150係資優生

楊天命在90年代移民加拿大,在千禧年代回流返港,活躍於玄學界,當時他已留着標誌長髮。

楊天命神秘細仔曝光!高大靚仔擁成排朱古力腹肌 餅印大仔IQ有150係資優生

楊天命多年來為不同電視台拍攝玄學節目,而為觀眾熟悉。

楊天命前日貼出與大仔在台灣食天婦羅丼的照片後,之後再「出賣」25歲細仔Martin,他貼出細仔的靚仔相留言說:「出賣二仔系列,如果有1萬個like,會出終極沙灘六舊朱古力玉照。(好怕阿仔鬧爆我,但係真係好正㗎!)」網民驚見楊天命細仔即使着衫亦看到肌肉爆棚,轉眼間就集齊1萬個like,楊天命亦找數貼細仔爆肌相!

- 閱讀更多 -

Tags:

往下看更多文章