*

upload_article_image

預告《冲遊8》冬蔭妹露半球 胡慧冲3年冇返港阿媽一攬即喊

有3年幾冇返港的「泰國通」胡慧冲(Roger)趁住開關,月初回港6天探望年老雙親,並提前同家人食團年飯。對於《冲遊》系列拍到第八輯,Roger坦言多咗人認識,在港期間不時有觀眾要求合照,他承諾繼續做好節目,更預告2月8日晚10點半起J2播出的《冲遊8》,冬蔭妹會「露半球」跟他齊齊搶fo。
採訪:方騫平 地場:中華小館

預告《冲遊8》冬蔭妹露半球  胡慧冲3年冇返港阿媽一攬即喊

受疫情影響超過3年冇返香港,Roger形容感覺既親切又陌生,一落機就急不及待去父母屋企食飯,媽媽喺樓下等候時,見到他即刻爆喊:「搞到我個心好唔安樂,攬住掃佢個頭安慰佢話『乖啦,唔好喊啦!』幸好兩老身體都健健康康。」他承諾之後會多回港陪伴。另外,最快4月會帶埋冬蔭妹及冬蔭哥哥出席泰國旅遊局搞嘅泰國節。
回港同Fans聚會

- 閱讀更多 -

往下看更多文章