*

upload_article_image

龔嘉欣《新四十二章》獲封「豬肉西施」 李君妍造型獲讚顏值之巔

唔少網民對第一集都好滿意!

《新四十二章》於1月30日起播映,首集劇情雖然只是序章,主力介紹各大主要角色出場,包括定期生鬚、擁有驚人神力的豬肉檔檔主朱螢嬌(龔嘉欣飾),為人縮骨又貪錢的大學中文系教授章經(陳豪飾)、能幹又識撈的章經助理Edith(李君妍飾),及與螢嬌零血緣關係的兄弟朱古力(林景程飾)及朱若望(易宇航飾);但由於節奏明快、劇情抵死,既有不少咬文嚼字、集教育與搞笑於一身的吟詩作對場面,亦有將壞人打飛出去的大快人心場面,難怪網民睇到勁爽:「節奏快、劇本吸引,劇內吟詩既新鮮又新穎」、「個劇本有啲心機,解謎真係好難寫」、「套劇搞鬼喎」、「呢套嘢玩到咁大,有趣」、「好好笑,好過癮,會追睇」、「每個角色都很有趣」、「加插了基層元素,好!」、「陳豪啲戲好睇,而且綽頭多多」。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章