*

upload_article_image

安達臣道奪命工業意外 死者姨仔:姐夫為家庭任勞任怨

秀茂坪興建中地盤奪命工業意外中身亡的朱二森,遺下妻子及兩名兒子,一家頓失依靠,經濟陷入困境。痛失丈夫的朱太更因未能接受摯愛猝逝,22日晚竟萌輕生之念,情緒激動「撼頭埋牆」表示要陪伴黃泉下的丈夫,幸得家人勸止及支持,繼續與兩名愛兒走下去,惟因一家經濟及兒子的教育費費煞思量,盼各界有心人士能伸出援手。

安達臣道奪命工傷│姨仔細訴姐夫點滴 愛錫妻兒 為家庭任勞任怨

朱二森家人今早到殮房認屍後傷感離去。

安達臣道奪命工傷│姨仔細訴姐夫點滴 愛錫妻兒 為家庭任勞任怨

朱二森妻子(中)認屍後哀傷哭泣,要親友攙扶安慰。

安達臣道奪命工傷│姨仔細訴姐夫點滴 愛錫妻兒 為家庭任勞任怨

朱妻偕親友一行十多人到殮房認屍。

死者朱二森人稱「森哥」,與妻子育有分別17歲及12歲的兒子,朱太胞妹馮女士接受《星島頭條》網訪問時坦言,一家現時頓失經濟支柱,「疫情呢幾年,收入唔高,所謂賺咁多,就洗咁多,有乜積蓄,兩個仔讀緊書,大仔今年考DSE,好緊張,爸爸突然過身,當然影響心情,但佢會繼續考試,唔會放棄,佢知呢個係佢人生轉捩點,有機會升讀大學,細仔得12歲,今年9月升中一,佢讀書好叻,老師話佢有機會考到band 1學校。」兩兄弟一夜間失去好爸爸,與爸爸陰陽相隔,兄弟倆22日晚「攬住一齊喊」。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章