*

upload_article_image

吳君如劇中被商天娥掌摑未最嬲 《儂本多情》慘變配角後又因一事記恨25年

今年 4 月 1 日是張國榮(哥哥)逝世 20 周年,TVB近日就重播當年紅極一時的話題劇集《儂本多情》(1984)。作品由張國榮及商天娥主演,故事講述商天娥飾演的莫笑儂,在各種原因下嫁了給張國榮飾演的詹時雨,但因為當中夾雜了無數誤會,笑儂誤以為時雨利用她而對各人進行了連串復仇大計,最終二人不但離婚,更悲劇收場。當年只要看過劇集的觀眾,都一定記得商天娥望著酒杯一面死灰的樣子,以及張國榮急趕而來的神態。  ​

儂本多情|吳君如被商天娥掌摑醜態百出  當年曾因一事「記恨」25年

《儂本多情》,相關版本更是經過數碼修復,務求帶給觀眾更佳視聽享受。故事講述商天娥飾演的莫笑儂,在各種原因下嫁了給張國榮飾演的詹時雨,但因為當中夾雜 了無數誤會,笑儂誤以為時雨利用她而對各人進行了連串復仇大計,最終二人不但離婚,更悲劇收場。當年只要看過劇集的觀眾,都一定記得商天娥望著酒杯一 面死灰的樣子,以及張國榮急趕而來的神態。

儂本多情|吳君如被商天娥掌摑醜態百出  當年曾因一事「記恨」25年

哥哥當年飾演嘅角色,係一名花花公子,而佢亦都將嗰種風流倜儻演繹得淋漓盡致,睇到大家心心眼。

儂本多情|吳君如被商天娥掌摑醜態百出  當年曾因一事「記恨」25年

當年嘅娥姐都係顏值爆燈,佢喺劇入面由千金小姐變成交際花。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章