Skip to Content Facebook Feature Image

鍾嘉欣湊三個仔女遊迪士尼現倦容 網民大嘆為人母真辛苦

娛圈事

鍾嘉欣湊三個仔女遊迪士尼現倦容 網民大嘆為人母真辛苦
娛圈事

娛圈事

鍾嘉欣湊三個仔女遊迪士尼現倦容 網民大嘆為人母真辛苦

2023年04月29日 11:00 最後更新:11:47

鍾嘉欣早前返港工作及探望親友,出席活動時自爆脊醫老公Jeremy為她返港一事有微言,但為了久未見面的香港Fans都獨自帶子女返港一陣子。

鍾嘉欣2004年參選華姐奪冠,簽約無綫入行。

鍾嘉欣2004年參選華姐奪冠,簽約無綫入行。

不過沒有老公Jeremy幫忙,鍾嘉欣獨自照顧三名子女似乎有些吃力,近日帶子女出席完楊茜堯(楊怡)女兒小珍珠的生日會,又日前更帶小朋友到迪士尼樂園,4月27日鍾嘉欣再被網民於海洋公園內捕獲,有網民看到照片中的鍾嘉欣現倦容,都大嘆為人母真辛苦。

更多相片
鍾嘉欣2004年參選華姐奪冠,簽約無綫入行。

鍾嘉欣早前返港工作及探望親友,出席活動時自爆脊醫老公Jeremy為她返港一事有微言,但為了久未見面的香港Fans都獨自帶子女返港一陣子。

鍾嘉欣當年是不少男士心中的女神級人馬。

不過沒有老公Jeremy幫忙,鍾嘉欣獨自照顧三名子女似乎有些吃力,近日帶子女出席完楊茜堯(楊怡)女兒小珍珠的生日會,又日前更帶小朋友到迪士尼樂園,4月27日鍾嘉欣再被網民於海洋公園內捕獲,有網民看到照片中的鍾嘉欣現倦容,都大嘆為人母真辛苦。

鍾嘉欣2015年嫁脊醫老公Jeremy Leung,2016年初才在加拿補擺喜酒。

鍾嘉欣4月27日與好姊妹李亞男湊一同帶小朋友到海洋公園遊玩,捕獲到她們的網民於小紅書分享見到兩位女神在她面前非常驚喜,又指她們很貼地。這位網民更大爆鍾嘉欣細女的可愛舉動:「嘉欣BB的小女兒也在,助理抱着她在旁邊看,還扯了一下我衣服,她助理還說了句『咪搞住姐姐』太可愛啦!」有網民看到照片都表示羨慕,直言被鍾嘉欣細女的可愛舉動融化。

鍾嘉欣前年曾回港參加台慶頒獎禮,可惜再次失落視后寶座,只獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」。

鍾嘉欣前年曾回港參加台慶頒獎禮,可惜再次失落視后寶座,只獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」。

不過鍾嘉欣有一班忠實粉絲支持,她亦早已被封為「民選視后」。

不過鍾嘉欣有一班忠實粉絲支持,她亦早已被封為「民選視后」。

鍾嘉欣去年4月宣佈陀第3胎,10月誕下囡囡紫琳。

鍾嘉欣去年4月宣佈陀第3胎,10月誕下囡囡紫琳。

由一家四口變成一家五口。

由一家四口變成一家五口。

鍾嘉欣去年10月誕下細女Anika。

鍾嘉欣去年10月誕下細女Anika。

鍾嘉欣新年將Ankia扮成兔仔在IG拜年。

鍾嘉欣新年將Ankia扮成兔仔在IG拜年。

鍾嘉欣貼出Anika照片慶祝兒童節。

鍾嘉欣貼出Anika照片慶祝兒童節。

鍾嘉欣的老公吻賀太太又大一歲。

鍾嘉欣的老公吻賀太太又大一歲。

鍾嘉欣返港立即到楊茜堯家見面。

鍾嘉欣返港立即到楊茜堯家見面。

鍾嘉欣賀小珍珠生日。

鍾嘉欣賀小珍珠生日。

鍾嘉欣仲帶第一次返港的近半歲細女Anika到場。

鍾嘉欣仲帶第一次返港的近半歲細女Anika到場。

楊卓娜也有到賀。

楊卓娜也有到賀。

影了不少相。

影了不少相。

鍾嘉欣獨自照顧三名子女似乎有些吃力,近日帶子女出席完楊茜堯(楊怡)女兒小珍珠的生日會,又日前更帶小朋友到迪士尼樂園。

鍾嘉欣獨自照顧三名子女似乎有些吃力,近日帶子女出席完楊茜堯(楊怡)女兒小珍珠的生日會,又日前更帶小朋友到迪士尼樂園。

親力親為!

親力親為!

鍾嘉欣表現親民!

鍾嘉欣表現親民!

齊齊去主題樂園。

齊齊去主題樂園。

好多網民拍片擺上網。

好多網民拍片擺上網。

任影唔嬲。

任影唔嬲。

大女愈大愈靚女。

大女愈大愈靚女。

細女個樣好得意!

細女個樣好得意!

童話小公主!

童話小公主!

似十足媽咪。

似十足媽咪。

鍾嘉欣再被網民於海洋公園內捕獲。

鍾嘉欣再被網民於海洋公園內捕獲。

有網民看到照片中的鍾嘉欣現倦容,都大嘆為人母真辛苦。

有網民看到照片中的鍾嘉欣現倦容,都大嘆為人母真辛苦。

鍾嘉欣好姊妹李亞男都在場。

鍾嘉欣好姊妹李亞男都在場。

鍾嘉欣與好姊妹李亞男湊一同帶小朋友到海洋公園遊玩。

鍾嘉欣與好姊妹李亞男湊一同帶小朋友到海洋公園遊玩。

捕獲到她們的網民於小紅書分享見到兩位女神在她面前非常驚喜,又指她們很貼地。

捕獲到她們的網民於小紅書分享見到兩位女神在她面前非常驚喜,又指她們很貼地。

這位網民更大爆鍾嘉欣細女的可愛舉動。

這位網民更大爆鍾嘉欣細女的可愛舉動。

有網民看到照片都表示羨慕,直言被鍾嘉欣細女的可愛舉動融化。

有網民看到照片都表示羨慕,直言被鍾嘉欣細女的可愛舉動融化。

鍾嘉欣孖好姊妹李亞男湊仔女去海洋公園 連玩多日女神現倦容 細女對網民做一舉動萌爆

鍾嘉欣孖好姊妹李亞男湊仔女去海洋公園 連玩多日女神現倦容 細女對網民做一舉動萌爆

鍾嘉欣當年是不少男士心中的女神級人馬。

鍾嘉欣當年是不少男士心中的女神級人馬。

鍾嘉欣4月27日與好姊妹李亞男湊一同帶小朋友到海洋公園遊玩,捕獲到她們的網民於小紅書分享見到兩位女神在她面前非常驚喜,又指她們很貼地。這位網民更大爆鍾嘉欣細女的可愛舉動:「嘉欣BB的小女兒也在,助理抱着她在旁邊看,還扯了一下我衣服,她助理還說了句『咪搞住姐姐』太可愛啦!」有網民看到照片都表示羨慕,直言被鍾嘉欣細女的可愛舉動融化。

鍾嘉欣2015年嫁脊醫老公Jeremy Leung,2016年初才在加拿補擺喜酒。

鍾嘉欣2015年嫁脊醫老公Jeremy Leung,2016年初才在加拿補擺喜酒。

鍾嘉欣前年曾回港參加台慶頒獎禮,可惜再次失落視后寶座,只獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」。

鍾嘉欣前年曾回港參加台慶頒獎禮,可惜再次失落視后寶座,只獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」。

不過鍾嘉欣有一班忠實粉絲支持,她亦早已被封為「民選視后」。

不過鍾嘉欣有一班忠實粉絲支持,她亦早已被封為「民選視后」。

鍾嘉欣去年4月宣佈陀第3胎,10月誕下囡囡紫琳。

鍾嘉欣去年4月宣佈陀第3胎,10月誕下囡囡紫琳。

由一家四口變成一家五口。

由一家四口變成一家五口。

鍾嘉欣去年10月誕下細女Anika。

鍾嘉欣去年10月誕下細女Anika。

鍾嘉欣新年將Ankia扮成兔仔在IG拜年。

鍾嘉欣新年將Ankia扮成兔仔在IG拜年。

鍾嘉欣貼出Anika照片慶祝兒童節。

鍾嘉欣貼出Anika照片慶祝兒童節。

鍾嘉欣的老公吻賀太太又大一歲。

鍾嘉欣的老公吻賀太太又大一歲。

鍾嘉欣返港立即到楊茜堯家見面。

鍾嘉欣返港立即到楊茜堯家見面。

鍾嘉欣賀小珍珠生日。

鍾嘉欣賀小珍珠生日。

鍾嘉欣仲帶第一次返港的近半歲細女Anika到場。

鍾嘉欣仲帶第一次返港的近半歲細女Anika到場。

楊卓娜也有到賀。

楊卓娜也有到賀。

影了不少相。

影了不少相。

鍾嘉欣獨自照顧三名子女似乎有些吃力,近日帶子女出席完楊茜堯(楊怡)女兒小珍珠的生日會,又日前更帶小朋友到迪士尼樂園。

鍾嘉欣獨自照顧三名子女似乎有些吃力,近日帶子女出席完楊茜堯(楊怡)女兒小珍珠的生日會,又日前更帶小朋友到迪士尼樂園。

親力親為!

親力親為!

鍾嘉欣表現親民!

鍾嘉欣表現親民!

齊齊去主題樂園。

齊齊去主題樂園。

好多網民拍片擺上網。

好多網民拍片擺上網。

任影唔嬲。

任影唔嬲。

大女愈大愈靚女。

大女愈大愈靚女。

細女個樣好得意!

細女個樣好得意!

童話小公主!

童話小公主!

似十足媽咪。

似十足媽咪。

鍾嘉欣再被網民於海洋公園內捕獲。

鍾嘉欣再被網民於海洋公園內捕獲。

有網民看到照片中的鍾嘉欣現倦容,都大嘆為人母真辛苦。

有網民看到照片中的鍾嘉欣現倦容,都大嘆為人母真辛苦。

鍾嘉欣好姊妹李亞男都在場。

鍾嘉欣好姊妹李亞男都在場。

鍾嘉欣與好姊妹李亞男湊一同帶小朋友到海洋公園遊玩。

鍾嘉欣與好姊妹李亞男湊一同帶小朋友到海洋公園遊玩。

捕獲到她們的網民於小紅書分享見到兩位女神在她面前非常驚喜,又指她們很貼地。

捕獲到她們的網民於小紅書分享見到兩位女神在她面前非常驚喜,又指她們很貼地。

這位網民更大爆鍾嘉欣細女的可愛舉動。

這位網民更大爆鍾嘉欣細女的可愛舉動。

有網民看到照片都表示羨慕,直言被鍾嘉欣細女的可愛舉動融化。

有網民看到照片都表示羨慕,直言被鍾嘉欣細女的可愛舉動融化。

鍾嘉欣孖好姊妹李亞男湊仔女去海洋公園 連玩多日女神現倦容 細女對網民做一舉動萌爆

鍾嘉欣孖好姊妹李亞男湊仔女去海洋公園 連玩多日女神現倦容 細女對網民做一舉動萌爆

往下看更多文章

鍾嘉欣一家出海享天倫樂 大囡愈大愈靚五官精緻最搶鏡

2023年09月10日 16:39 最後更新:16:40

鍾嘉欣(Linda)一家五口出海享受天倫樂。Linda玩水上電單車時,白滑長腿甚是吸賄。7歲大囡Kelly遺傳了媽媽優良基因,是個小美人。

Linda於2015年與脊醫老公Jeremy Leung結婚,婚後3年抱兩先後誕下大女Kelly與二仔Jared,去年再誕下孻女Anika。Linda婚後以家庭為氐活重心,偶爾才接Job拍劇登台。日前Linda一家就出海享受天倫樂。

婚後育有三個子女

婚後育有三個子女

之前一拖三買餸湊放學,連網民都說鍾嘉欣好厲害。

之前一拖三買餸湊放學,連網民都說鍾嘉欣好厲害。

Linda於IG分享了多張家庭相。她玩水上電單車時,白滑長腿特別吸睛。7歲大女Kelly十分搶鏡,愈大愈靚的她五官輪廓愈發深邃精緻,似足媽媽Linda。有網民笑言是媽絲媽的基因戰勝了爸爸的基因,甚至指阿囡長大後可以似Linda參加選美有冠軍相。

鍾嘉欣(Linda)一家五口捉緊夏天的尾巴,出海享受天倫樂。

鍾嘉欣(Linda)一家五口捉緊夏天的尾巴,出海享受天倫樂。

Linda對腳好修長

Linda對腳好修長

囡囡生得好出眾

囡囡生得好出眾

你 或 有 興 趣 的 文 章