Skip to Content Facebook Feature Image

鍾嘉欣三代同堂Staycation爸爸被誤會係老公?囝囝主動做一事獲讚有家教

娛圈事

鍾嘉欣三代同堂Staycation爸爸被誤會係老公?囝囝主動做一事獲讚有家教
娛圈事

娛圈事

鍾嘉欣三代同堂Staycation爸爸被誤會係老公?囝囝主動做一事獲讚有家教

2023年05月10日 19:08 最後更新:09:46

網民讚嘉欣同爸爸好有「夫妻相」?!

現年38歲的鍾嘉欣2015年嫁脊醫老公Jeremy Leung,返回加拿大溫哥華定居,婚後專心相夫教子,先後誕下兩女一子。最近鍾嘉欣湊三個子女返港,先出席楊茜堯(前名楊怡)囡囡的生日會,又湊子女到迪士尼樂園玩,再到胡杏兒家中作客,行程忙碌又充實。5月9日鍾嘉欣再貼新相,見她與父母及子女三代同堂去staycataion,而且更是Baby Shark主題房間,一對子女都顯得相當興奮。

更多相片
鍾嘉欣2015年嫁脊醫老公Jeremy Leung,2016年初才在加拿補擺喜酒。

網民讚嘉欣同爸爸好有「夫妻相」?!

鍾嘉欣去年4月宣佈陀第3胎,10月誕下囡囡紫琳。

鍾嘉欣去年4月宣佈陀第3胎,10月誕下囡囡紫琳。

由一家四口變成一家五口。

由一家四口變成一家五口。

鍾嘉欣去年10月誕下細女Anika。

鍾嘉欣去年10月誕下細女Anika。

鍾嘉欣新年將Ankia扮成兔仔在IG拜年。

鍾嘉欣新年將Ankia扮成兔仔在IG拜年。

鍾嘉欣最近返港頻頻與TVB的好友見面,早前帶住兩個囡囡參加楊茜堯女兒的生日會。

鍾嘉欣最近返港頻頻與TVB的好友見面,早前帶住兩個囡囡參加楊茜堯女兒的生日會。

鍾嘉欣最近返港頻頻與TVB的好友見面,早前帶住兩個囡囡參加楊茜堯女兒的生日會。

鍾嘉欣最近返港頻頻與TVB的好友見面,早前帶住兩個囡囡參加楊茜堯女兒的生日會。

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

之後鍾嘉欣又被網民野生補獲,與李亞男一同湊仔女遊海洋公園。

之後鍾嘉欣又被網民野生補獲,與李亞男一同湊仔女遊海洋公園。

之後鍾嘉欣又被網民野生補獲,與李亞男一同湊仔女遊海洋公園。

之後鍾嘉欣又被網民野生補獲,與李亞男一同湊仔女遊海洋公園。

捕獲到她們的網民於小紅書分享見到兩位女神在她面前非常驚喜,又指她們很貼地。

捕獲到她們的網民於小紅書分享見到兩位女神在她面前非常驚喜,又指她們很貼地。

鍾嘉欣早前到胡杏兒家中作客,兩人子女陣容好龐大!

鍾嘉欣早前到胡杏兒家中作客,兩人子女陣容好龐大!

鍾嘉欣大女Kelly與胡杏兒大仔Brendan。

鍾嘉欣大女Kelly與胡杏兒大仔Brendan。

鍾嘉欣二仔Jared與胡杏兒二仔Ryan。

鍾嘉欣二仔Jared與胡杏兒二仔Ryan。

鍾嘉欣細女Anika與胡杏兒細仔Liam。

鍾嘉欣細女Anika與胡杏兒細仔Liam。

全院滿座,胡杏兒家中的大梳化也坐滿人!

全院滿座,胡杏兒家中的大梳化也坐滿人!

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣在IG貼相留言:「We really had a wonderful stay!」照片中鍾嘉欣三代同堂笑得相當燦爛,鍾嘉欣有貼出小朋友入房的一刻,見囝囝6歲大女Kelly、4歲二仔Jared即刻衝入房間,囝囝更跑向梳化彈跳,非常興奮,有網民發現重點大讚鍾嘉欣有家教:「小朋友有家教,冇着埋鞋踩張梳化👍🏼」照片傳到內地小紅書,不少網民都覺得鍾嘉欣的子女跟她越來越像,又大讚鍾嘉欣的媽媽好靚女。不過竟然不唔少人誤以為鍾嘉欣父親是她老公,還大讚鍾嘉欣與爸爸有「夫妻相」:「那是他爸還是老公?」、「她和老公挺有夫妻相的。」

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

玩得相當盡興。

玩得相當盡興。

玩得相當盡興。

玩得相當盡興。

鍾嘉欣大女及大仔都好興奮。

鍾嘉欣大女及大仔都好興奮。

鍾嘉欣大女及大仔都好興奮。

鍾嘉欣大女及大仔都好興奮。

囝囝即刻衝入房。

囝囝即刻衝入房。

囝囝即刻衝入房。

囝囝即刻衝入房。

主動除鞋,網民大讚有家教!

主動除鞋,網民大讚有家教!

主動除鞋,網民大讚有家教!

主動除鞋,網民大讚有家教!

鍾嘉欣都好興奮。

鍾嘉欣都好興奮。

真係除咗鞋先跳。

真係除咗鞋先跳。

真係除咗鞋先跳。

真係除咗鞋先跳。

大女Kelly都一齊玩。

大女Kelly都一齊玩。

大女Kelly都一齊玩。

大女Kelly都一齊玩。

網民大讚鍾嘉欣媽媽好靚女,不過卻有人誤以為鍾父是鍾嘉欣老公。

網民大讚鍾嘉欣媽媽好靚女,不過卻有人誤以為鍾父是鍾嘉欣老公。

網民大讚鍾嘉欣媽媽好靚女。

網民大讚鍾嘉欣媽媽好靚女。

一個搞錯。

一個搞錯。

仲有一個,網民仲大讚鍾嘉欣與爸爸有夫妻相。

仲有一個,網民仲大讚鍾嘉欣與爸爸有夫妻相。

鍾嘉欣2015年嫁脊醫老公Jeremy Leung,2016年初才在加拿補擺喜酒。

鍾嘉欣2015年嫁脊醫老公Jeremy Leung,2016年初才在加拿補擺喜酒。

鍾嘉欣去年4月宣佈陀第3胎,10月誕下囡囡紫琳。

鍾嘉欣去年4月宣佈陀第3胎,10月誕下囡囡紫琳。

由一家四口變成一家五口。

由一家四口變成一家五口。

鍾嘉欣去年10月誕下細女Anika。

鍾嘉欣去年10月誕下細女Anika。

鍾嘉欣新年將Ankia扮成兔仔在IG拜年。

鍾嘉欣新年將Ankia扮成兔仔在IG拜年。

鍾嘉欣最近返港頻頻與TVB的好友見面,早前帶住兩個囡囡參加楊茜堯女兒的生日會。

鍾嘉欣最近返港頻頻與TVB的好友見面,早前帶住兩個囡囡參加楊茜堯女兒的生日會。

鍾嘉欣最近返港頻頻與TVB的好友見面,早前帶住兩個囡囡參加楊茜堯女兒的生日會。

鍾嘉欣最近返港頻頻與TVB的好友見面,早前帶住兩個囡囡參加楊茜堯女兒的生日會。

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

之後鍾嘉欣又被網民野生補獲,與李亞男一同湊仔女遊海洋公園。

之後鍾嘉欣又被網民野生補獲,與李亞男一同湊仔女遊海洋公園。

之後鍾嘉欣又被網民野生補獲,與李亞男一同湊仔女遊海洋公園。

之後鍾嘉欣又被網民野生補獲,與李亞男一同湊仔女遊海洋公園。

捕獲到她們的網民於小紅書分享見到兩位女神在她面前非常驚喜,又指她們很貼地。

捕獲到她們的網民於小紅書分享見到兩位女神在她面前非常驚喜,又指她們很貼地。

鍾嘉欣早前到胡杏兒家中作客,兩人子女陣容好龐大!

鍾嘉欣早前到胡杏兒家中作客,兩人子女陣容好龐大!

鍾嘉欣大女Kelly與胡杏兒大仔Brendan。

鍾嘉欣大女Kelly與胡杏兒大仔Brendan。

鍾嘉欣二仔Jared與胡杏兒二仔Ryan。

鍾嘉欣二仔Jared與胡杏兒二仔Ryan。

鍾嘉欣細女Anika與胡杏兒細仔Liam。

鍾嘉欣細女Anika與胡杏兒細仔Liam。

全院滿座,胡杏兒家中的大梳化也坐滿人!

全院滿座,胡杏兒家中的大梳化也坐滿人!

鍾嘉欣在IG貼相留言:「We really had a wonderful stay!」照片中鍾嘉欣三代同堂笑得相當燦爛,鍾嘉欣有貼出小朋友入房的一刻,見囝囝6歲大女Kelly、4歲二仔Jared即刻衝入房間,囝囝更跑向梳化彈跳,非常興奮,有網民發現重點大讚鍾嘉欣有家教:「小朋友有家教,冇着埋鞋踩張梳化👍🏼」照片傳到內地小紅書,不少網民都覺得鍾嘉欣的子女跟她越來越像,又大讚鍾嘉欣的媽媽好靚女。不過竟然不唔少人誤以為鍾嘉欣父親是她老公,還大讚鍾嘉欣與爸爸有「夫妻相」:「那是他爸還是老公?」、「她和老公挺有夫妻相的。」

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

玩得相當盡興。

玩得相當盡興。

玩得相當盡興。

玩得相當盡興。

鍾嘉欣大女及大仔都好興奮。

鍾嘉欣大女及大仔都好興奮。

鍾嘉欣大女及大仔都好興奮。

鍾嘉欣大女及大仔都好興奮。

囝囝即刻衝入房。

囝囝即刻衝入房。

囝囝即刻衝入房。

囝囝即刻衝入房。

主動除鞋,網民大讚有家教!

主動除鞋,網民大讚有家教!

主動除鞋,網民大讚有家教!

主動除鞋,網民大讚有家教!

鍾嘉欣都好興奮。

鍾嘉欣都好興奮。

真係除咗鞋先跳。

真係除咗鞋先跳。

真係除咗鞋先跳。

真係除咗鞋先跳。

大女Kelly都一齊玩。

大女Kelly都一齊玩。

大女Kelly都一齊玩。

大女Kelly都一齊玩。

網民大讚鍾嘉欣媽媽好靚女,不過卻有人誤以為鍾父是鍾嘉欣老公。

網民大讚鍾嘉欣媽媽好靚女,不過卻有人誤以為鍾父是鍾嘉欣老公。

網民大讚鍾嘉欣媽媽好靚女。

網民大讚鍾嘉欣媽媽好靚女。

一個搞錯。

一個搞錯。

仲有一個,網民仲大讚鍾嘉欣與爸爸有夫妻相。

仲有一個,網民仲大讚鍾嘉欣與爸爸有夫妻相。

往下看更多文章

鍾嘉欣一家出海享天倫樂 大囡愈大愈靚五官精緻最搶鏡

2023年09月10日 16:39 最後更新:16:40

鍾嘉欣(Linda)一家五口出海享受天倫樂。Linda玩水上電單車時,白滑長腿甚是吸賄。7歲大囡Kelly遺傳了媽媽優良基因,是個小美人。

Linda於2015年與脊醫老公Jeremy Leung結婚,婚後3年抱兩先後誕下大女Kelly與二仔Jared,去年再誕下孻女Anika。Linda婚後以家庭為氐活重心,偶爾才接Job拍劇登台。日前Linda一家就出海享受天倫樂。

婚後育有三個子女

婚後育有三個子女

之前一拖三買餸湊放學,連網民都說鍾嘉欣好厲害。

之前一拖三買餸湊放學,連網民都說鍾嘉欣好厲害。

Linda於IG分享了多張家庭相。她玩水上電單車時,白滑長腿特別吸睛。7歲大女Kelly十分搶鏡,愈大愈靚的她五官輪廓愈發深邃精緻,似足媽媽Linda。有網民笑言是媽絲媽的基因戰勝了爸爸的基因,甚至指阿囡長大後可以似Linda參加選美有冠軍相。

鍾嘉欣(Linda)一家五口捉緊夏天的尾巴,出海享受天倫樂。

鍾嘉欣(Linda)一家五口捉緊夏天的尾巴,出海享受天倫樂。

Linda對腳好修長

Linda對腳好修長

囡囡生得好出眾

囡囡生得好出眾

你 或 有 興 趣 的 文 章