Skip to Content Facebook Feature Image

鍾嘉欣再曬玩水相 一件泳衣走天涯穿「阿婆底褲」以防走光

娛圈事

鍾嘉欣再曬玩水相  一件泳衣走天涯穿「阿婆底褲」以防走光
娛圈事

娛圈事

鍾嘉欣再曬玩水相 一件泳衣走天涯穿「阿婆底褲」以防走光

2023年05月21日 18:17 最後更新:09:23

現年39歲的鍾嘉欣自嫁脊醫老公Jeremy,誕下三名子女後長居加拿大,最近難得帶小朋友及父母返港,見朋友及陪仔女到處玩都好正常。鍾嘉欣日前帶仔女去水上樂園後,5月21日又在社交網貼出新相,雖然連日來都是穿同一件泳衣,卻沒想到婚後的鍾嘉欣會如此小心又保守,她在泳衣內穿肉色打底以防走光,雖然有點礙眼,但防範措施做到足,好安全。

鍾嘉欣2004年參選華姐奪冠,簽約無綫入行。

鍾嘉欣2004年參選華姐奪冠,簽約無綫入行。

鍾嘉欣當年是不少男士心中的女神級人馬。

鍾嘉欣當年是不少男士心中的女神級人馬。

鍾嘉欣2015年嫁脊醫老公Jeremy Leung,2016年初才在加拿補擺喜酒。

鍾嘉欣2015年嫁脊醫老公Jeremy Leung,2016年初才在加拿補擺喜酒。

鍾嘉欣去年4月宣佈陀第3胎,10月誕下囡囡紫琳。

鍾嘉欣去年4月宣佈陀第3胎,10月誕下囡囡紫琳。

由一家四口變成一家五口。

由一家四口變成一家五口。

鍾嘉欣去年10月誕下細女Anika。

鍾嘉欣去年10月誕下細女Anika。

鍾嘉欣新年將Ankia扮成兔仔在IG拜年。

鍾嘉欣新年將Ankia扮成兔仔在IG拜年。

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣早前到胡杏兒家中作客,兩人子女陣容好龐大!

鍾嘉欣早前到胡杏兒家中作客,兩人子女陣容好龐大!

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

玩得相當盡興。

玩得相當盡興。

網民大讚鍾嘉欣媽媽好靚女,不過卻有人誤以為鍾父是鍾嘉欣老公。

網民大讚鍾嘉欣媽媽好靚女,不過卻有人誤以為鍾父是鍾嘉欣老公。

與王祖藍、李亞男一家一齊玩。

與王祖藍、李亞男一家一齊玩。

鍾嘉欣與好姊妹李亞男一家去主題樂園玩。

鍾嘉欣與好姊妹李亞男一家去主題樂園玩。

鍾嘉欣分享最新一輯泳照及影片,背景似酒店泳池拍攝,已誕下三個小朋友的她,穿上一件頭黑色泳衣,身材Fit爆,不似已為人母。今次她未有攬住仔女合照,反而連派多張水著福利圖,但下身或因衩位太高,擔心郁動時會坎光,鍾嘉欣竟穿上似「阿婆底褲」的肉色打底褲,而且邊位外露,她坐在太陽椅上更見到打底起摺,不過她神態從容不迫,沒理會其他人的眼光,充滿自信美。

更多相片
鍾嘉欣2004年參選華姐奪冠,簽約無綫入行。

現年39歲的鍾嘉欣自嫁脊醫老公Jeremy,誕下三名子女後長居加拿大,最近難得帶小朋友及父母返港,見朋友及陪仔女到處玩都好正常。鍾嘉欣日前帶仔女去水上樂園後,5月21日又在社交網貼出新相,雖然連日來都是穿同一件泳衣,卻沒想到婚後的鍾嘉欣會如此小心又保守,她在泳衣內穿肉色打底以防走光,雖然有點礙眼,但防範措施做到足,好安全。

鍾嘉欣當年是不少男士心中的女神級人馬。

鍾嘉欣當年是不少男士心中的女神級人馬。

鍾嘉欣2015年嫁脊醫老公Jeremy Leung,2016年初才在加拿補擺喜酒。

鍾嘉欣2015年嫁脊醫老公Jeremy Leung,2016年初才在加拿補擺喜酒。

鍾嘉欣去年4月宣佈陀第3胎,10月誕下囡囡紫琳。

鍾嘉欣去年4月宣佈陀第3胎,10月誕下囡囡紫琳。

由一家四口變成一家五口。

由一家四口變成一家五口。

鍾嘉欣去年10月誕下細女Anika。

鍾嘉欣去年10月誕下細女Anika。

鍾嘉欣新年將Ankia扮成兔仔在IG拜年。

鍾嘉欣新年將Ankia扮成兔仔在IG拜年。

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣早前到胡杏兒家中作客,兩人子女陣容好龐大!

鍾嘉欣早前到胡杏兒家中作客,兩人子女陣容好龐大!

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

鍾嘉欣湊住三個子女與父母去staycation。

玩得相當盡興。

玩得相當盡興。

網民大讚鍾嘉欣媽媽好靚女,不過卻有人誤以為鍾父是鍾嘉欣老公。

網民大讚鍾嘉欣媽媽好靚女,不過卻有人誤以為鍾父是鍾嘉欣老公。

與王祖藍、李亞男一家一齊玩。

與王祖藍、李亞男一家一齊玩。

鍾嘉欣與好姊妹李亞男一家去主題樂園玩。

鍾嘉欣與好姊妹李亞男一家去主題樂園玩。

鍾嘉欣帶仔女四圍去。

鍾嘉欣分享最新一輯泳照及影片,背景似酒店泳池拍攝,已誕下三個小朋友的她,穿上一件頭黑色泳衣,身材Fit爆,不似已為人母。今次她未有攬住仔女合照,反而連派多張水著福利圖,但下身或因衩位太高,擔心郁動時會坎光,鍾嘉欣竟穿上似「阿婆底褲」的肉色打底褲,而且邊位外露,她坐在太陽椅上更見到打底起摺,不過她神態從容不迫,沒理會其他人的眼光,充滿自信美。

李亞男(右)之前都有貼與鍾嘉欣的玩水片。

李亞男(右)之前都有貼與鍾嘉欣的玩水片。

身穿一件頭泳裝的鍾嘉欣與子女一齊玩女!

身穿一件頭泳裝的鍾嘉欣與子女一齊玩女!

未滿一歲的細女都玩得好開心!

未滿一歲的細女都玩得好開心!

囡囡越來越似媽咪,難怪被網民封為「mini版嘉欣」!

囡囡越來越似媽咪,難怪被網民封為「mini版嘉欣」!

鍾嘉欣連日在社交網分享在港玩樂行程。

鍾嘉欣連日在社交網分享在港玩樂行程。

鍾嘉欣每張相都有設計過。

鍾嘉欣每張相都有設計過。

鍾嘉欣穿上浴袍,令人想入非非。

鍾嘉欣穿上浴袍,令人想入非非。

鍾嘉欣在限時動態貼出影片。

鍾嘉欣在限時動態貼出影片。

鍾嘉欣玩變裝。

鍾嘉欣玩變裝。

鍾嘉欣再穿同一件泳衣。

鍾嘉欣再穿同一件泳衣。

鍾嘉欣轉身擺Pose。

鍾嘉欣轉身擺Pose。

鍾嘉欣仲好活潑。

鍾嘉欣仲好活潑。

鍾嘉欣晒長腿大派福利。

鍾嘉欣晒長腿大派福利。

鍾嘉欣在酒店曬太陽。

鍾嘉欣在酒店曬太陽。

鍾嘉欣坐低時成條打底起晒摺,清晰可見。

鍾嘉欣坐低時成條打底起晒摺,清晰可見。

鍾嘉欣仲有濕身相。

鍾嘉欣仲有濕身相。

鍾嘉欣又晒泳照。

鍾嘉欣又晒泳照。

鍾嘉欣帶仔女四圍去。

鍾嘉欣帶仔女四圍去。

李亞男(右)之前都有貼與鍾嘉欣的玩水片。

李亞男(右)之前都有貼與鍾嘉欣的玩水片。

身穿一件頭泳裝的鍾嘉欣與子女一齊玩女!

身穿一件頭泳裝的鍾嘉欣與子女一齊玩女!

未滿一歲的細女都玩得好開心!

未滿一歲的細女都玩得好開心!

囡囡越來越似媽咪,難怪被網民封為「mini版嘉欣」!

囡囡越來越似媽咪,難怪被網民封為「mini版嘉欣」!

鍾嘉欣連日在社交網分享在港玩樂行程。

鍾嘉欣連日在社交網分享在港玩樂行程。

鍾嘉欣每張相都有設計過。

鍾嘉欣每張相都有設計過。

鍾嘉欣穿上浴袍,令人想入非非。

鍾嘉欣穿上浴袍,令人想入非非。

鍾嘉欣在限時動態貼出影片。

鍾嘉欣在限時動態貼出影片。

鍾嘉欣玩變裝。

鍾嘉欣玩變裝。

鍾嘉欣再穿同一件泳衣。

鍾嘉欣再穿同一件泳衣。

鍾嘉欣轉身擺Pose。

鍾嘉欣轉身擺Pose。

鍾嘉欣仲好活潑。

鍾嘉欣仲好活潑。

鍾嘉欣晒長腿大派福利。

鍾嘉欣晒長腿大派福利。

鍾嘉欣在酒店曬太陽。

鍾嘉欣在酒店曬太陽。

鍾嘉欣坐低時成條打底起晒摺,清晰可見。

鍾嘉欣坐低時成條打底起晒摺,清晰可見。

鍾嘉欣仲有濕身相。

鍾嘉欣仲有濕身相。

鍾嘉欣又晒泳照。

鍾嘉欣又晒泳照。

往下看更多文章

鍾嘉欣一家出海享天倫樂 大囡愈大愈靚五官精緻最搶鏡

2023年09月10日 16:39 最後更新:16:40

鍾嘉欣(Linda)一家五口出海享受天倫樂。Linda玩水上電單車時,白滑長腿甚是吸賄。7歲大囡Kelly遺傳了媽媽優良基因,是個小美人。

Linda於2015年與脊醫老公Jeremy Leung結婚,婚後3年抱兩先後誕下大女Kelly與二仔Jared,去年再誕下孻女Anika。Linda婚後以家庭為氐活重心,偶爾才接Job拍劇登台。日前Linda一家就出海享受天倫樂。

婚後育有三個子女

婚後育有三個子女

之前一拖三買餸湊放學,連網民都說鍾嘉欣好厲害。

之前一拖三買餸湊放學,連網民都說鍾嘉欣好厲害。

Linda於IG分享了多張家庭相。她玩水上電單車時,白滑長腿特別吸睛。7歲大女Kelly十分搶鏡,愈大愈靚的她五官輪廓愈發深邃精緻,似足媽媽Linda。有網民笑言是媽絲媽的基因戰勝了爸爸的基因,甚至指阿囡長大後可以似Linda參加選美有冠軍相。

鍾嘉欣(Linda)一家五口捉緊夏天的尾巴,出海享受天倫樂。

鍾嘉欣(Linda)一家五口捉緊夏天的尾巴,出海享受天倫樂。

Linda對腳好修長

Linda對腳好修長

囡囡生得好出眾

囡囡生得好出眾

你 或 有 興 趣 的 文 章