Skip to Content Facebook Feature Image

湯洛雯揀婚紗尊重馬國明保守觀念 想再買樓出口術望婚禮有贊助

娛圈事

湯洛雯揀婚紗尊重馬國明保守觀念 想再買樓出口術望婚禮有贊助
娛圈事

湯洛雯揀婚紗尊重馬國明保守觀念 想再買樓出口術望婚禮有贊助

2023年05月31日 20:15 最後更新:00:26

馬國明與湯洛雯近日到尖沙嘴廣東道為「六福珠寶尖沙咀新港中心全新形象店開幕儀式」揭幕,湯洛雯以一身低胸露肩裙裝現身,與馬國明恩愛預演婚禮,一對準新人更獲六福集團副主席兼副總經理謝滿全送上一對重逾3両的「龍騰鳳舞」黃金龍鳳鐲,預祝二人拉埋天窗,隨後與一眾六福高層一同主持剪綵儀式。

二人隨一眾六福高層主持剪綵儀式。

二人隨一眾六福高層主持剪綵儀式。

二人隨一眾六福高層主持剪綵儀式。 ​

二人隨一眾六福高層主持剪綵儀式。 ​

馬國明與湯洛雯盛裝現身剪綵儀式。

馬國明與湯洛雯盛裝現身剪綵儀式。

二人以情侶檔拍住賺外快。

二人以情侶檔拍住賺外快。

二人恩愛現身,有如預演婚禮。

二人恩愛現身,有如預演婚禮。

馬國明大讚未婚妻湯洛雯好靚。

馬國明大讚未婚妻湯洛雯好靚。

湯洛雯以一身低胸露肩裙裝現身。

湯洛雯以一身低胸露肩裙裝現身。

【馬國明湯洛雯預演婚禮】:

更多相片
二人隨一眾六福高層主持剪綵儀式。

馬國明與湯洛雯近日到尖沙嘴廣東道為「六福珠寶尖沙咀新港中心全新形象店開幕儀式」揭幕,湯洛雯以一身低胸露肩裙裝現身,與馬國明恩愛預演婚禮,一對準新人更獲六福集團副主席兼副總經理謝滿全送上一對重逾3両的「龍騰鳳舞」黃金龍鳳鐲,預祝二人拉埋天窗,隨後與一眾六福高層一同主持剪綵儀式。

二人隨一眾六福高層主持剪綵儀式。 ​

二人隨一眾六福高層主持剪綵儀式。 ​

馬國明與湯洛雯盛裝現身剪綵儀式。

馬國明與湯洛雯盛裝現身剪綵儀式。

二人以情侶檔拍住賺外快。

二人以情侶檔拍住賺外快。

二人恩愛現身,有如預演婚禮。

二人恩愛現身,有如預演婚禮。

馬國明大讚未婚妻湯洛雯好靚。

馬國明大讚未婚妻湯洛雯好靚。

湯洛雯以一身低胸露肩裙裝現身。

湯洛雯以一身低胸露肩裙裝現身。

馬國明對湯洛雯揀婚紗,只批准當日性感,其他日子就最好包到實。

【馬國明湯洛雯預演婚禮】:

湯洛雯透露未揀婚紗。

湯洛雯透露未揀婚紗。

湯洛雯表示會收起最正式的一套婚紗,到婚禮當日才給馬國明看。

湯洛雯表示會收起最正式的一套婚紗,到婚禮當日才給馬國明看。

馬國明坦言想婚禮也有贊助。

二人以未婚夫妻檔出活動,問到酬勞吸引?湯洛雯形容是開心價,馬國明則笑稱是抵用價,又希望婚禮其他環節也可以有代言或贊助,舉例如家居設計及傢俬等。再有計劃置業?二人坦言有,湯洛雯指馬國明有大志想買樓,他則覺得想生小朋友需要更大空間,婚後是否立即造人?二人表示想二人世界先,馬國明直言隨緣沒有壓力。二人又收到龍鳳鐲預祝婚事,湯洛雯開心說:「好開心、好靚,比我父母送得更早,因為我鍾意新形象、見到心心釦覺得好靚。」馬國明覺得新娘子戴金豬好可愛,被問到是否也想送金豬給未婚妻?湯洛雯笑說:「豬旺他,也希望他可以送獨角獸。(不是自認成熟不想要公仔?)不是公仔,可以是鑽石戒指,希望他識做,哈哈!」

馬國明對代言或贊助無任歡迎。

馬國明對代言或贊助無任歡迎。

二人對活動的酬勞表示是開心價。

二人對活動的酬勞表示是開心價。

二人收到一對重逾3両的「龍騰鳳舞」黃金龍鳳鐲。

二人收到一對重逾3両的「龍騰鳳舞」黃金龍鳳鐲。

湯洛雯大讚一對龍鳳鐲的設計好靚。

湯洛雯大讚一對龍鳳鐲的設計好靚。

馬國明覺得新娘子戴金豬好可愛。

馬國明覺得新娘子戴金豬好可愛。

湯洛雯反而希望收到獨角獸,多過金豬。

湯洛雯反而希望收到獨角獸,多過金豬。

湯洛雯望住未婚夫馬國明個樣好冧。

湯洛雯主演的《隱門》正在播出,馬國明忙拍《新聞女王》未有時間收睇,而7月他將開拍新劇,馬國明坦言有安排但未能公佈,湯洛雯相信不影響拍婚紗相:「他總會畀到期我。」馬國明表示完成拍攝後會參與更多,會主動問有沒有事可以幫忙,而專心準備婚禮的湯洛雯說:「因為他太忙了,沒理由只睡兩、三小時,還要他聽我講planning。(咁錫馬國明?)始終還未註冊呀!哈哈。如果我需要他幫忙,我會主動講,總之他婚禮當日畀期我,出現便可以!」講到未婚妻是賢內助,馬國明冧爆笑說:「好多她都處理好,令我工作無後顧之憂。」

馬國明冧爆讚湯洛雯籌備婚事處理得好好,令他的工作無後顧之憂。

馬國明冧爆讚湯洛雯籌備婚事處理得好好,令他的工作無後顧之憂。

湯洛雯已做馬國明的賢內助。

湯洛雯已做馬國明的賢內助。

湯洛雯首次以未婚夫妻身份與馬國明出席活動,她笑言很緊張,感覺好似進入人生新一章,馬國明被問到未婚妻是否靚?他即笑言睡著也有睡著的靚,被形容求生意識高。講到二人打扮如預演婚禮?湯洛雯稱的確很像婚紗的顏色,因大會提出著淺色,笑言可以參考一下,自己也未揀婚紗。問到可批准湯洛雯的婚紗性感?馬國明笑說:「佢得我便得,結婚當日可以,平時就不用呀!」湯洛雯笑言:「他會覺得性感沒必要,我畀些婚紗他參考,他都會覺得太勁,因為西方有些就是比較sexy。」馬國明則等未婚妻揀好再想,笑言男生只是陪襯,湯洛雯表示會收起最正式的一件,到婚禮當日才給馬國明睇:「相信唔會驚嚇!」

馬國明對湯洛雯揀婚紗,只批准當日性感,其他日子就最好包到實。

馬國明對湯洛雯揀婚紗,只批准當日性感,其他日子就最好包到實。

湯洛雯透露未揀婚紗。

湯洛雯透露未揀婚紗。

湯洛雯表示會收起最正式的一套婚紗,到婚禮當日才給馬國明看。

湯洛雯表示會收起最正式的一套婚紗,到婚禮當日才給馬國明看。

二人以未婚夫妻檔出活動,問到酬勞吸引?湯洛雯形容是開心價,馬國明則笑稱是抵用價,又希望婚禮其他環節也可以有代言或贊助,舉例如家居設計及傢俬等。再有計劃置業?二人坦言有,湯洛雯指馬國明有大志想買樓,他則覺得想生小朋友需要更大空間,婚後是否立即造人?二人表示想二人世界先,馬國明直言隨緣沒有壓力。二人又收到龍鳳鐲預祝婚事,湯洛雯開心說:「好開心、好靚,比我父母送得更早,因為我鍾意新形象、見到心心釦覺得好靚。」馬國明覺得新娘子戴金豬好可愛,被問到是否也想送金豬給未婚妻?湯洛雯笑說:「豬旺他,也希望他可以送獨角獸。(不是自認成熟不想要公仔?)不是公仔,可以是鑽石戒指,希望他識做,哈哈!」

馬國明坦言想婚禮也有贊助。

馬國明坦言想婚禮也有贊助。

馬國明對代言或贊助無任歡迎。

馬國明對代言或贊助無任歡迎。

二人對活動的酬勞表示是開心價。

二人對活動的酬勞表示是開心價。

二人收到一對重逾3両的「龍騰鳳舞」黃金龍鳳鐲。

二人收到一對重逾3両的「龍騰鳳舞」黃金龍鳳鐲。

湯洛雯大讚一對龍鳳鐲的設計好靚。

湯洛雯大讚一對龍鳳鐲的設計好靚。

馬國明覺得新娘子戴金豬好可愛。

馬國明覺得新娘子戴金豬好可愛。

湯洛雯反而希望收到獨角獸,多過金豬。

湯洛雯反而希望收到獨角獸,多過金豬。

湯洛雯主演的《隱門》正在播出,馬國明忙拍《新聞女王》未有時間收睇,而7月他將開拍新劇,馬國明坦言有安排但未能公佈,湯洛雯相信不影響拍婚紗相:「他總會畀到期我。」馬國明表示完成拍攝後會參與更多,會主動問有沒有事可以幫忙,而專心準備婚禮的湯洛雯說:「因為他太忙了,沒理由只睡兩、三小時,還要他聽我講planning。(咁錫馬國明?)始終還未註冊呀!哈哈。如果我需要他幫忙,我會主動講,總之他婚禮當日畀期我,出現便可以!」講到未婚妻是賢內助,馬國明冧爆笑說:「好多她都處理好,令我工作無後顧之憂。」

湯洛雯望住未婚夫馬國明個樣好冧。

湯洛雯望住未婚夫馬國明個樣好冧。

馬國明冧爆讚湯洛雯籌備婚事處理得好好,令他的工作無後顧之憂。

馬國明冧爆讚湯洛雯籌備婚事處理得好好,令他的工作無後顧之憂。

湯洛雯已做馬國明的賢內助。

湯洛雯已做馬國明的賢內助。

往下看更多文章

湯洛雯馬國明社交網打情罵俏閃盲網民 準新人笑容一致越來越有夫妻相

2023年09月19日 13:30 最後更新:13:52

湯洛雯近日在社交平台大呻籌備婚禮有選擇困難,準老公馬國明立即留言𠱁未婚妻,閃到爆!

現年36歲的湯洛雯與49歲的馬國明拍拖三年,今年1月1日元旦日,馬國明向湯洛雯求婚成功,二人還齊齊在社交平台公開喜訊。湯洛雯曾透露婚期定在今年年底舉行,但未必公開,因為二人有意在外地舉行小型婚禮。近日,湯洛雯在社交平台暗示婚禮進入倒數階段,大呻有選擇困難,準老公馬國明立即留言𠱁未婚妻,互動閃盲網民。

湯洛雯與4馬國明拍拖三年。

湯洛雯與4馬國明拍拖三年。

今年終於要拉埋天窗了!

今年終於要拉埋天窗了!

二人在元旦日宣布婚訊。

二人在元旦日宣布婚訊。

湯洛雯在社交網貼出靚靚自拍照,並留言:「最近好多好多好多事情要決定,選擇困難的我,已經練得一身好武功,愉快的忙碌吧 #countingdown」,馬國明即秒速回覆:「幫緊你……幫緊你……」網民見到二人打情罵俏都表示已被閃盲,紛紛笑言:「馬生多D(啲)幫馬太啊」、「要做到先好講」、「哈哈好搞笑又好sweet」,也有人大讚準新娘越來越靚,「靚靚準新娘!期待」、「人逢喜事真係精神靚好多喔」。

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 𝓡𝓸𝔁𝓪𝓷𝓷𝓮 湯 洛 雯 (@roxannetong)

網民都已經習慣二人不時在社交平台打情罵俏。

網民都已經習慣二人不時在社交平台打情罵俏。

網民讚準新娘越來越靚。

網民讚準新娘越來越靚。

此外,雖然忙準備婚禮,但湯洛雯都忙裏偷閒,與馬國明抽空和人氣KOL Sue Chang及其家人提早過中秋,Sue在IG Story貼出合照,可見馬國明雙手攬着湯洛雯膊頭,二人不但齊齊露出幸福的笑容,還越來越有夫妻相!

二人越來越有夫妻相!

二人越來越有夫妻相!

你 或 有 興 趣 的 文 章