Skip to Content Facebook Feature Image

短褲男爬出簷篷整冷氣 網民睇到都驚大呼:嫌命長

社會事

短褲男爬出簷篷整冷氣 網民睇到都驚大呼:嫌命長
社會事

社會事

短褲男爬出簷篷整冷氣 網民睇到都驚大呼:嫌命長

2023年06月04日 11:37 最後更新:12:39

夏日炎炎,窗外冷氣問題往往令人頭痛。樓主3日傍晚在facebook專頁「香港單身狗關注組 (後備群)」以「對面樓咁樣整冷氣,有冇問題?」為題,上載一名男子爬出窗外危站簷篷的短片。

樓主帖文。網上截圖

樓主帖文。網上截圖

影片背景相信是本港的公營房屋,雖然未知地點與樓層,但見短褲男懷疑徒手爬出窗外危站,情況相當驚險。網民也提醒「小心點哦,看到都怕怕呢」;另有人提供不少整冷氣的建議,如「部窗口機去水喉塞咗?拆部機出嚟通返咪得囉」。

更多相片
樓主帖文。網上截圖

夏日炎炎,窗外冷氣問題往往令人頭痛。樓主3日傍晚在facebook專頁「香港單身狗關注組 (後備群)」以「對面樓咁樣整冷氣,有冇問題?」為題,上載一名男子爬出窗外危站簷篷的短片。

網民:部窗口機去水喉塞咗?拆部機出嚟通返咪得囉。網上截圖

影片背景相信是本港的公營房屋,雖然未知地點與樓層,但見短褲男懷疑徒手爬出窗外危站,情況相當驚險。網民也提醒「小心點哦,看到都怕怕呢」;另有人提供不少整冷氣的建議,如「部窗口機去水喉塞咗?拆部機出嚟通返咪得囉」。

短褲男懷疑徒手爬出窗外危站。網上截圖

短片開始時,已見短褲男在窗外整冷氣,未知爬出窗外時如何手忙腳亂。及至短片中段開始回程,由於窗戶打開阻擋去路,需蹲下、低頭避過鋁窗才能返回屋內,短褲男於是扭六壬轉身,但礙於簷篷位置狹窄加上有一定斜度,顯得有點狼狽,甚至需伸直腳撐實腳趾借力。短片就在此時結束,未有拍攝到安全爬回屋內的情況。

網民:其實唔使鎅玻璃膠。網上截圖

對於男子的玩命舉動,網民批評「嫌命長」,指做法「好危險」,並提出不少整冷氣建議,網民回應請瀏覽上圖。

短褲男回程時撐實腳趾。網上截圖

帖文來源:香港單身狗關注組 (後備群)

網民:小心點哦,看到都怕怕呢。網上截圖

網民:小心點哦,看到都怕怕呢。網上截圖

短褲男危站簷篷整冷氣。網上截圖

短褲男危站簷篷整冷氣。網上截圖

網民:嫌命長。網上截圖

網民:嫌命長。網上截圖

夏日炎炎,窗外冷氣問題往往令人頭痛。網上截圖

夏日炎炎,窗外冷氣問題往往令人頭痛。網上截圖

雖然未知地點與樓層,但見短褲男的情況相當驚險。網上截圖

雖然未知地點與樓層,但見短褲男的情況相當驚險。網上截圖

影片背景相信是本港的公營房屋。網上截圖

影片背景相信是本港的公營房屋。網上截圖

影片開始時已見短褲男在窗外整冷氣。網上截圖

影片開始時已見短褲男在窗外整冷氣。網上截圖

影片開始時已見短褲男在窗外整冷氣,未知爬出窗外時如何手忙腳亂。網上截圖

影片開始時已見短褲男在窗外整冷氣,未知爬出窗外時如何手忙腳亂。網上截圖

短褲男拗腰。網上截圖

短褲男拗腰。網上截圖

及至短片中段,短褲男開始回程。網上截圖

及至短片中段,短褲男開始回程。網上截圖

由於窗戶打開阻擋去路,短褲男需蹲下。網上截圖

由於窗戶打開阻擋去路,短褲男需蹲下。網上截圖

短褲男開始回程。網上截圖

短褲男開始回程。網上截圖

窗戶打開阻擋去路。網上截圖

窗戶打開阻擋去路。網上截圖

網民提醒「小心點哦,看到都怕怕呢」。網上截圖

網民提醒「小心點哦,看到都怕怕呢」。網上截圖

情況相當驚險。網上截圖

情況相當驚險。網上截圖

窗戶打開阻擋去路,需蹲下、低頭避過鋁窗才能返回屋內。網上截圖

窗戶打開阻擋去路,需蹲下、低頭避過鋁窗才能返回屋內。網上截圖

窗戶打開阻擋去路,需低頭避過鋁窗才能返回屋內。網上截圖

窗戶打開阻擋去路,需低頭避過鋁窗才能返回屋內。網上截圖

短褲男避過鋁窗。網上截圖

短褲男避過鋁窗。網上截圖

準備借力站起。網上截圖

準備借力站起。網上截圖

準備站起。網上截圖

準備站起。網上截圖

站起成蹲著姿勢。網上截圖

站起成蹲著姿勢。網上截圖

手腳齊發力。網上截圖

手腳齊發力。網上截圖

短褲男扭六壬轉身。網上截圖

短褲男扭六壬轉身。網上截圖

對於短褲男的玩命舉動,網民批評「嫌命長」。網上截圖

對於短褲男的玩命舉動,網民批評「嫌命長」。網上截圖

簷篷位置狹窄。網上截圖

簷篷位置狹窄。網上截圖

礙於簷篷位置狹窄加上有一定斜度,顯得有點狼狽。網上截圖

礙於簷篷位置狹窄加上有一定斜度,顯得有點狼狽。網上截圖

顯得有點狼狽。網上截圖

顯得有點狼狽。網上截圖

需伸直腳撐實腳趾借力。網上截圖

需伸直腳撐實腳趾借力。網上截圖

爬出窗整冷氣 短褲男危站簷篷拗腰轉身 網民怕怕:嫌命長

爬出窗整冷氣 短褲男危站簷篷拗腰轉身 網民怕怕:嫌命長

網民:部窗口機去水喉塞咗?拆部機出嚟通返咪得囉。網上截圖

網民:部窗口機去水喉塞咗?拆部機出嚟通返咪得囉。網上截圖

短片開始時,已見短褲男在窗外整冷氣,未知爬出窗外時如何手忙腳亂。及至短片中段開始回程,由於窗戶打開阻擋去路,需蹲下、低頭避過鋁窗才能返回屋內,短褲男於是扭六壬轉身,但礙於簷篷位置狹窄加上有一定斜度,顯得有點狼狽,甚至需伸直腳撐實腳趾借力。短片就在此時結束,未有拍攝到安全爬回屋內的情況。

短褲男懷疑徒手爬出窗外危站。網上截圖

短褲男懷疑徒手爬出窗外危站。網上截圖

對於男子的玩命舉動,網民批評「嫌命長」,指做法「好危險」,並提出不少整冷氣建議,網民回應請瀏覽上圖。

網民:其實唔使鎅玻璃膠。網上截圖

網民:其實唔使鎅玻璃膠。網上截圖

帖文來源:香港單身狗關注組 (後備群)

短褲男回程時撐實腳趾。網上截圖

短褲男回程時撐實腳趾。網上截圖

網民:小心點哦,看到都怕怕呢。網上截圖

網民:小心點哦,看到都怕怕呢。網上截圖

短褲男危站簷篷整冷氣。網上截圖

短褲男危站簷篷整冷氣。網上截圖

網民:嫌命長。網上截圖

網民:嫌命長。網上截圖

夏日炎炎,窗外冷氣問題往往令人頭痛。網上截圖

夏日炎炎,窗外冷氣問題往往令人頭痛。網上截圖

雖然未知地點與樓層,但見短褲男的情況相當驚險。網上截圖

雖然未知地點與樓層,但見短褲男的情況相當驚險。網上截圖

影片背景相信是本港的公營房屋。網上截圖

影片背景相信是本港的公營房屋。網上截圖

影片開始時已見短褲男在窗外整冷氣。網上截圖

影片開始時已見短褲男在窗外整冷氣。網上截圖

影片開始時已見短褲男在窗外整冷氣,未知爬出窗外時如何手忙腳亂。網上截圖

影片開始時已見短褲男在窗外整冷氣,未知爬出窗外時如何手忙腳亂。網上截圖

短褲男拗腰。網上截圖

短褲男拗腰。網上截圖

及至短片中段,短褲男開始回程。網上截圖

及至短片中段,短褲男開始回程。網上截圖

由於窗戶打開阻擋去路,短褲男需蹲下。網上截圖

由於窗戶打開阻擋去路,短褲男需蹲下。網上截圖

短褲男開始回程。網上截圖

短褲男開始回程。網上截圖

窗戶打開阻擋去路。網上截圖

窗戶打開阻擋去路。網上截圖

網民提醒「小心點哦,看到都怕怕呢」。網上截圖

網民提醒「小心點哦,看到都怕怕呢」。網上截圖

情況相當驚險。網上截圖

情況相當驚險。網上截圖

窗戶打開阻擋去路,需蹲下、低頭避過鋁窗才能返回屋內。網上截圖

窗戶打開阻擋去路,需蹲下、低頭避過鋁窗才能返回屋內。網上截圖

窗戶打開阻擋去路,需低頭避過鋁窗才能返回屋內。網上截圖

窗戶打開阻擋去路,需低頭避過鋁窗才能返回屋內。網上截圖

短褲男避過鋁窗。網上截圖

短褲男避過鋁窗。網上截圖

準備借力站起。網上截圖

準備借力站起。網上截圖

準備站起。網上截圖

準備站起。網上截圖

站起成蹲著姿勢。網上截圖

站起成蹲著姿勢。網上截圖

手腳齊發力。網上截圖

手腳齊發力。網上截圖

短褲男扭六壬轉身。網上截圖

短褲男扭六壬轉身。網上截圖

對於短褲男的玩命舉動,網民批評「嫌命長」。網上截圖

對於短褲男的玩命舉動,網民批評「嫌命長」。網上截圖

簷篷位置狹窄。網上截圖

簷篷位置狹窄。網上截圖

礙於簷篷位置狹窄加上有一定斜度,顯得有點狼狽。網上截圖

礙於簷篷位置狹窄加上有一定斜度,顯得有點狼狽。網上截圖

顯得有點狼狽。網上截圖

顯得有點狼狽。網上截圖

需伸直腳撐實腳趾借力。網上截圖

需伸直腳撐實腳趾借力。網上截圖

爬出窗整冷氣 短褲男危站簷篷拗腰轉身 網民怕怕:嫌命長

爬出窗整冷氣 短褲男危站簷篷拗腰轉身 網民怕怕:嫌命長

往下看更多文章

救護車響號趕救援 寶馬車主「6手軚」淡定泊車擋去路遭鬧爆

2023年10月01日 11:30 最後更新:12:56

市民拍到一架救護車正響號前往救援,前方寶馬司機卻沒有讓路,淡定以「6手軚」泊低架車被網民鬧爆「自私」。

有網民拍到,有寶馬司機泊車阻礙救護車救援。(FB影片截圖)

有網民拍到,有寶馬司機泊車阻礙救護車救援。(FB影片截圖)

該網民於Facebook群組「車cam L(香港群組)」上載一段30秒影片,事發地點為為佐敦廟街近柯士甸道交界。當時一架正在響號及發出藍色閃燈的救護車,正在前往執行救援任務。但前方的寶馬司機並未立即為救護車讓路,而是繼續慢速泊車,導致救護車被迫停下等待。

更令人困惑的是,寶馬司機的泊車技術看似麻麻,他多次嘗試調整車輛位置,前後移動並扭動方向盤,最後經歷至少「6手軚」才能將私家車泊好,救護車方可離去。

司機完全沒有打算讓路,繼續淡定泊車。( FB影片截圖)

司機完全沒有打算讓路,繼續淡定泊車。( FB影片截圖)

此影片一出即引起網民熱議,網民紛紛大罵司機自私的行為「見到咁嘅情況就唔好再泊啦!直接駛向前、兜個圈再返嚟,總之唔好再阻住救護車啦!什麼思維?」、「比我就走啦,阻住救命」、「其實最緊要比救護車過先,一係揸走,一係車尾隊上膊先都仲得,如冇行人的話」、「見有救護車係後面好心就讓路啦!兜個圈再返去泊唔得咩?」、「好自私,正垃圾,分分鐘害死一條人命」、「等佢泊完車,有救都變冇救」。

電單車上的救護員等不及,決定先行離開,趕去救人。(FB影片截圖)

電單車上的救護員等不及,決定先行離開,趕去救人。(FB影片截圖)

亦有人嘲笑司機的駕駛技術「冇技術唔好揸咁大架啦」、「有錢只可以買靚車,但買唔到技術」、「手車咁屎坐巴士啦」、「泊車屎唔係問題,阻礙救護車好大問題」、「我一個P牌仔睇到都想笑」、「其實唔識泊車唔緊要,明知自己學緊泊車,又或者受唔到壓力,好心就兜多個圈」。

司機經歷至少「6手軚」才能將私家車泊好。(FB影片截圖)

司機經歷至少「6手軚」才能將私家車泊好。(FB影片截圖)

根據香港《道路交通(交通管制)規例》第374G章第46B條規定,道路上駕駛者「須讓路或採取一切可能的行動讓路給任何正在響鐘、發出警報聲響、鳴鑼或發出閃光警標的警車、消防服務車或消防裝置、救護車或海關服務的車輛」,任何人無合理辯解而違反以上條文或規定,即屬犯罪,違者可被罰款2,000港元。

網民紛紛大罵司機自私的行為。( FB影片截圖)

網民紛紛大罵司機自私的行為。( FB影片截圖)

帖文來源:Facebook群組「車cam L(香港群組)」

你 或 有 興 趣 的 文 章