Skip to Content Facebook Feature Image

Lucy與Sucy齊穿「姊妹裝」 互鬥換表情獲網民狂Like

娛圈事

Lucy與Sucy齊穿「姊妹裝」 互鬥換表情獲網民狂Like
娛圈事

Lucy與Sucy齊穿「姊妹裝」 互鬥換表情獲網民狂Like

2023年06月08日 15:43 最後更新:10:37

47歲的李璨琛(Sam)與太太梁志瑩(Sophia)日前為2月出世的細女李斐斐(Sucy)舉行百日宴,一家四口上台切蛋糕,場面好熱鬧。Sucy已經出世3個月,面對Lucy媽的日夜訓練,似乎盡得家姐Lucy的真傳,面對鏡頭唔怕醜,仲要表情多多,要出個表情包套餐毫無難度。6月7日Lucy的社交網分享兩姊妹穿上底衫的「姊妹裝」,而且鬥換表情,未夠1日吸引5.7萬人按讚。

Lucy慶祝5歲生日,一家四口開生日會。

Lucy慶祝5歲生日,一家四口開生日會。

Lucy已經5歲。

Lucy已經5歲。

Lucy與父母合照。

Lucy與父母合照。

Lucy返學look。

Lucy返學look。

Lucy有不少公主衫。

Lucy有不少公主衫。

Lucy瞓覺會穿睡衣。

Lucy瞓覺會穿睡衣。

Lucy好鍾意在家中穿底衫。

Lucy好鍾意在家中穿底衫。

Lucy穿底衫有不同著法。

Lucy穿底衫有不同著法。

Lucy有不同款。

Lucy有不同款。

Lucy的底衫長短袖都有。

Lucy的底衫長短袖都有。

Lucy因為頻密穿底衫,所以有部份好殘舊。

Lucy因為頻密穿底衫,所以有部份好殘舊。

有時會穿兩件。

有時會穿兩件。

底衫一到夏天就出場。

底衫一到夏天就出場。

Lucy媽寫道:「夏天來了,兩姊妹已經加入底衫俱樂部 #呢組相老母想無限點讚 #開頭妹妹未能進入狀態 #到最後家姐笑仲要妹妹都識望鏡頭笑 #實在是太正了」,相中的Lucy與Sucy雖然穿上極為相似的白色吊帶底初,但Lucy的款項多一條花邊,是她近年來所穿的款式。二人穿上的底衫亦相當緊身,將肚腩仔原形畢露,增加可愛度。不少圈中人見到都讚兩姊妹好可愛,而佘詩曼更笑指Sucy似男仔:「好似攬住個細佬」,網民對Sucy變換表情更感驚喜:「第2張妹妹個樣嬲到」、「阿妹完美演繹喜怒哀樂同呆,好正呀」、「妹妹好叻喎!表情十足,同家姐好夾」、「好有戲」等。

更多相片
Lucy慶祝5歲生日,一家四口開生日會。

47歲的李璨琛(Sam)與太太梁志瑩(Sophia)日前為2月出世的細女李斐斐(Sucy)舉行百日宴,一家四口上台切蛋糕,場面好熱鬧。Sucy已經出世3個月,面對Lucy媽的日夜訓練,似乎盡得家姐Lucy的真傳,面對鏡頭唔怕醜,仲要表情多多,要出個表情包套餐毫無難度。6月7日Lucy的社交網分享兩姊妹穿上底衫的「姊妹裝」,而且鬥換表情,未夠1日吸引5.7萬人按讚。

Lucy已經5歲。

Lucy已經5歲。

Lucy與父母合照。

Lucy與父母合照。

Lucy返學look。

Lucy返學look。

Lucy有不少公主衫。

Lucy有不少公主衫。

Lucy瞓覺會穿睡衣。

Lucy瞓覺會穿睡衣。

Lucy好鍾意在家中穿底衫。

Lucy好鍾意在家中穿底衫。

Lucy穿底衫有不同著法。

Lucy穿底衫有不同著法。

Lucy有不同款。

Lucy有不同款。

Lucy的底衫長短袖都有。

Lucy的底衫長短袖都有。

Lucy因為頻密穿底衫,所以有部份好殘舊。

Lucy因為頻密穿底衫,所以有部份好殘舊。

有時會穿兩件。

有時會穿兩件。

底衫一到夏天就出場。

底衫一到夏天就出場。

Lucy在家中穿的很清涼。

Lucy媽寫道:「夏天來了,兩姊妹已經加入底衫俱樂部 #呢組相老母想無限點讚 #開頭妹妹未能進入狀態 #到最後家姐笑仲要妹妹都識望鏡頭笑 #實在是太正了」,相中的Lucy與Sucy雖然穿上極為相似的白色吊帶底初,但Lucy的款項多一條花邊,是她近年來所穿的款式。二人穿上的底衫亦相當緊身,將肚腩仔原形畢露,增加可愛度。不少圈中人見到都讚兩姊妹好可愛,而佘詩曼更笑指Sucy似男仔:「好似攬住個細佬」,網民對Sucy變換表情更感驚喜:「第2張妹妹個樣嬲到」、「阿妹完美演繹喜怒哀樂同呆,好正呀」、「妹妹好叻喎!表情十足,同家姐好夾」、「好有戲」等。

Lucy有不同穿法。

Lucy有不同穿法。

Lucy有時會穿背心可加長袖。

Lucy有時會穿背心可加長袖。

Lucy妹妹終於出世,取名Sucy。

Lucy妹妹終於出世,取名Sucy。

Lucy媽貼出李璨琛父女相。

Lucy媽貼出李璨琛父女相。

李元元好錫妹妹李斐斐。

李元元好錫妹妹李斐斐。

一家為Sucy搞百日宴,大排筵席。

一家為Sucy搞百日宴,大排筵席。

一家為Sucy搞百日宴,大排筵席。

一家為Sucy搞百日宴,大排筵席。

一家為Sucy搞百日宴,大排筵席。

一家為Sucy搞百日宴,大排筵席。

Sucy表情都非常搞笑。

Sucy表情都非常搞笑。

Sucy表情都非常搞笑。

Sucy表情都非常搞笑。

Sucy表情都非常搞笑。

Sucy表情都非常搞笑。

Sucy身上的服裝,其實是家姐Lucy仍是BB時穿過的舊衫。

Sucy身上的服裝,其實是家姐Lucy仍是BB時穿過的舊衫。

BB衫擺了4年半,Lucy媽原來好慳家。

BB衫擺了4年半,Lucy媽原來好慳家。

Lucy當年穿過。

Lucy當年穿過。

Lucy當年的BB衫,穿得好瘦。

Lucy當年的BB衫,穿得好瘦。

有對比下,Sucy比家姐更好肉地。

有對比下,Sucy比家姐更好肉地。

Lucy抱着妹妹合照。

兩姊妹穿同系列已非第一次,日前Sucy在百日宴上的打扮,正是接手Lucy的舊衫,是Lucy當年在百日宴上穿的同一件,Lucy媽為囡囡打扮後,還發現Sucy比Lucy更大隻,笑言家中有兩個「腫李」:「唔記得咗講妹妹同家姐喺百日宴都係着返同一款衫,嘻嘻!睇返啲相發現妹妹原來仲腫脹過家姐,屋企又多一個腫李,晚晚都真係歡樂滿東華」。

Lucy與媽媽經常有搞笑互動。

Lucy與媽媽經常有搞笑互動。

Lucy是網民的寵兒。

Lucy是網民的寵兒。

Lucy大跳Jisoo新歌《Flower》的開花舞。

Lucy大跳Jisoo新歌《Flower》的開花舞。

Lucy的妝容令人發笑。

Lucy的妝容令人發笑。

兩姊妹穿上底衫好可愛。

兩姊妹穿上底衫好可愛。

Sucy一開始不太願意被Lucy抱抱。

Sucy一開始不太願意被Lucy抱抱。

Lucy有自己轉表情,而Sucy亦有變化。

Lucy有自己轉表情,而Sucy亦有變化。

Lucy對合照好滿意。

Lucy對合照好滿意。

Sucy終於笑。

Sucy終於笑。

Sucy接住換表情。

Sucy接住換表情。

兩姊妹每一張表情都不同。

兩姊妹每一張表情都不同。

細細個已好有戲。

細細個已好有戲。

完美演繹喜怒哀樂。

完美演繹喜怒哀樂。

仲有伸脷。

仲有伸脷。

Lucy姊妹同打扮表現10種表情。

Lucy姊妹同打扮表現10種表情。

Lucy在家中穿的很清涼。

Lucy在家中穿的很清涼。

Lucy有不同穿法。

Lucy有不同穿法。

Lucy有時會穿背心可加長袖。

Lucy有時會穿背心可加長袖。

Lucy妹妹終於出世,取名Sucy。

Lucy妹妹終於出世,取名Sucy。

Lucy媽貼出李璨琛父女相。

Lucy媽貼出李璨琛父女相。

李元元好錫妹妹李斐斐。

李元元好錫妹妹李斐斐。

一家為Sucy搞百日宴,大排筵席。

一家為Sucy搞百日宴,大排筵席。

一家為Sucy搞百日宴,大排筵席。

一家為Sucy搞百日宴,大排筵席。

一家為Sucy搞百日宴,大排筵席。

一家為Sucy搞百日宴,大排筵席。

Sucy表情都非常搞笑。

Sucy表情都非常搞笑。

Sucy表情都非常搞笑。

Sucy表情都非常搞笑。

Sucy表情都非常搞笑。

Sucy表情都非常搞笑。

Sucy身上的服裝,其實是家姐Lucy仍是BB時穿過的舊衫。

Sucy身上的服裝,其實是家姐Lucy仍是BB時穿過的舊衫。

BB衫擺了4年半,Lucy媽原來好慳家。

BB衫擺了4年半,Lucy媽原來好慳家。

Lucy當年穿過。

Lucy當年穿過。

Lucy當年的BB衫,穿得好瘦。

Lucy當年的BB衫,穿得好瘦。

有對比下,Sucy比家姐更好肉地。

有對比下,Sucy比家姐更好肉地。

兩姊妹穿同系列已非第一次,日前Sucy在百日宴上的打扮,正是接手Lucy的舊衫,是Lucy當年在百日宴上穿的同一件,Lucy媽為囡囡打扮後,還發現Sucy比Lucy更大隻,笑言家中有兩個「腫李」:「唔記得咗講妹妹同家姐喺百日宴都係着返同一款衫,嘻嘻!睇返啲相發現妹妹原來仲腫脹過家姐,屋企又多一個腫李,晚晚都真係歡樂滿東華」。

Lucy抱着妹妹合照。

Lucy抱着妹妹合照。

Lucy與媽媽經常有搞笑互動。

Lucy與媽媽經常有搞笑互動。

Lucy是網民的寵兒。

Lucy是網民的寵兒。

Lucy大跳Jisoo新歌《Flower》的開花舞。

Lucy大跳Jisoo新歌《Flower》的開花舞。

Lucy的妝容令人發笑。

Lucy的妝容令人發笑。

兩姊妹穿上底衫好可愛。

兩姊妹穿上底衫好可愛。

Sucy一開始不太願意被Lucy抱抱。

Sucy一開始不太願意被Lucy抱抱。

Lucy有自己轉表情,而Sucy亦有變化。

Lucy有自己轉表情,而Sucy亦有變化。

Lucy對合照好滿意。

Lucy對合照好滿意。

Sucy終於笑。

Sucy終於笑。

Sucy接住換表情。

Sucy接住換表情。

兩姊妹每一張表情都不同。

兩姊妹每一張表情都不同。

細細個已好有戲。

細細個已好有戲。

完美演繹喜怒哀樂。

完美演繹喜怒哀樂。

仲有伸脷。

仲有伸脷。

Lucy姊妹同打扮表現10種表情。

Lucy姊妹同打扮表現10種表情。

李元元(Lucy)參觀寵物展,大膽的她不怕用手摸蜥蝪、大蛇等爬行動物,媽媽笑指囡囡將來可以做動物管理「元」。

李元元(Lucy)由出世至今一直以萌爆精靈俘虜網民的心。Lucy剛剛去亞洲國際博覽館睇寵物展覽,5歲的她表現得相當興奮,除了可愛旳狗狗吸引到她之外,一些等爬行動物如蜥蝪、大蛇等同樣吸引到她的注意,還伸手去觸摸,還面露笑容十分開心。

李元元Lucy手抱蜥蝪,完全不感到害怕。

李元元Lucy手抱蜥蝪,完全不感到害怕。

就算見到大蟒蛇,Lucy還是顯得十分淡定。

就算見到大蟒蛇,Lucy還是顯得十分淡定。

媽咪梁志瑩(Sophia)在社交平台分享Lucy親親各類型動物的可愛相,她貼文寫道:「動物管理『元』 #由狗到蛇再到蜥蜴全部都唔驚 #老母表示只能遠觀不能褻玩 #老母驚驚」。網民除了激讚李元元可愛,還笑她「沙煲咁大個膽」。

大蟒蛇也不驚,小蛇對Lucy來說當然是小兒科啦。

大蟒蛇也不驚,小蛇對Lucy來說當然是小兒科啦。

可愛狗狗當然得Lucy歡心。

可愛狗狗當然得Lucy歡心。

今年5歲的Lucy是李璨琛與太太梁志瑩的寶貝女兒,Lucy一出世媽媽便經常於社交平台分享她的可愛相及生活趣事,一直成為網民的追捧。至於今年2月出世的妹妹李斐斐(Sucy)同樣得意精靈。李璨琛一家四口不時分享幸福家庭照以及影片,惹來網民經常追看。

李元元及李斐斐得意又精靈。

李元元及李斐斐得意又精靈。

李元元是新一代星B。

李元元是新一代星B。

你 或 有 興 趣 的 文 章