Skip to Content Facebook Feature Image

「海濱藝遊坊」人頭湧湧中秋氣氛濃 市民霸定靚位自帶美味乳豬賞月

社會事

社會事

社會事

「海濱藝遊坊」人頭湧湧中秋氣氛濃 市民霸定靚位自帶美味乳豬賞月

2023年09月29日 20:43 最後更新:21:42

中秋夜的「海濱藝遊坊」人氣爆棚,本網記者在現場感受到濃濃的假日氣氛,更巧遇有市民為賀佳節竟自帶原隻美味乳豬到現場品味,認真有創意!

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

疫後的首個中秋國慶連假正式拉開序幕,不少港人外遊度假,而更多的市民則選擇留港與親朋好友共渡佳節。其中在灣仔的海濱藝遊坊夜市,由下午5時起人流漸增,入夜後更是人頭湧湧,不少市民一家大細提早來霸定靚位賞月,本網記者在現場感受到濃濃的假日氣氛,更巧遇有市民為賀佳節竟自帶原隻美味乳豬到現場品味,認真有創意!

更多相片
巴士的報記者攝

中秋夜的「海濱藝遊坊」人氣爆棚,本網記者在現場感受到濃濃的假日氣氛,更巧遇有市民為賀佳節竟自帶原隻美味乳豬到現場品味,認真有創意!

巴士的報記者攝

疫後的首個中秋國慶連假正式拉開序幕,不少港人外遊度假,而更多的市民則選擇留港與親朋好友共渡佳節。其中在灣仔的海濱藝遊坊夜市,由下午5時起人流漸增,入夜後更是人頭湧湧,不少市民一家大細提早來霸定靚位賞月,本網記者在現場感受到濃濃的假日氣氛,更巧遇有市民為賀佳節竟自帶原隻美味乳豬到現場品味,認真有創意!

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

從屯門來灣仔參加夜繽紛的黃生黃太

特意從屯門來灣仔參加夜繽紛的黃生黃太向本網記者表示,約下午5時已到達,兩人笑稱主要想食美食,順帶購物。對於計劃洗費,黃生表示沒有上限,「只要啱心水就會買」,二人暫時用了二百元購買臘腸。黃太希望政府可以多辦同類活動,讓他們也可以多些機會出來購物及品嘗不同美食。

從屯門來灣仔參加夜繽紛的黃生黃太

從屯門來灣仔參加夜繽紛的黃生黃太

莫小姐主要售賣飲品,她指人流與生意都比預期要好

檔主之一的莫小姐主要售賣飲品,她指人流與生意都比預期要好,唯一美中不足是28日電力出現問題,影響營業,好彩最後都妥善解決。對於國慶日的夜繽紛特別安排,莫小姐指有關安排使她及其他商戶叫苦連天,因為5點至10點其實是黃金時間,意味著每日最好生意的時段將無法營業將,必將大大影響收入。莫小姐認為封鎖岸邊一帶已足夠,希望政府能讓一眾小販可以繼續營業。

莫小姐主要售賣飲品,她指人流與生意都比預期要好

莫小姐主要售賣飲品,她指人流與生意都比預期要好

兩位女學生Carmen(左)、Eunice(右)特意來灣仔夜繽紛品嘗美食兼欣賞無人機表演,

兩位女學生Carmen和Eunice特意來灣仔夜繽紛品嘗美食兼欣賞無人機表演,Eunice表示期待今晚可以嘗試從未試過的特色食物,兩人更打算觀賞玩無人機後再即刻趕去大坑睇舞火龍,感受中秋氣氛。

陳太一家大細下午4點已到場霸定靚位慶中秋,陳太更豪花四位數買定乳豬等美食

天色漸暗,現場五光十色的燈光亮起,中秋氣氛越來越濃,陳太一家大細下午4點已到場霸定靚位慶中秋,陳太更豪花四位數買定乳豬等美食,「邊睇無人機邊賞月」,絕對羨煞一眾旁人!

陳太一家大細下午4點已到場霸定靚位慶中秋,陳太更豪花四位數買定乳豬等美食

陳太一家大細下午4點已到場霸定靚位慶中秋,陳太更豪花四位數買定乳豬等美食

現場有反恐特勤隊隊員高調巡邏維持秩序

據本網記者在現場所見,中秋夜的灣仔海濱絕對是越夜越精彩,現場不斷有市民入場,甚至連過紅綠燈都都要大排長龍,現場更有反恐特勤隊隊員高調巡邏維持秩序,確保活動順利進行,市民可以過一個安心歡樂的中秋夜。

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

特意從屯門來灣仔參加夜繽紛的黃生黃太向本網記者表示,約下午5時已到達,兩人笑稱主要想食美食,順帶購物。對於計劃洗費,黃生表示沒有上限,「只要啱心水就會買」,二人暫時用了二百元購買臘腸。黃太希望政府可以多辦同類活動,讓他們也可以多些機會出來購物及品嘗不同美食。

從屯門來灣仔參加夜繽紛的黃生黃太

從屯門來灣仔參加夜繽紛的黃生黃太

從屯門來灣仔參加夜繽紛的黃生黃太

從屯門來灣仔參加夜繽紛的黃生黃太

檔主之一的莫小姐主要售賣飲品,她指人流與生意都比預期要好,唯一美中不足是28日電力出現問題,影響營業,好彩最後都妥善解決。對於國慶日的夜繽紛特別安排,莫小姐指有關安排使她及其他商戶叫苦連天,因為5點至10點其實是黃金時間,意味著每日最好生意的時段將無法營業將,必將大大影響收入。莫小姐認為封鎖岸邊一帶已足夠,希望政府能讓一眾小販可以繼續營業。

莫小姐主要售賣飲品,她指人流與生意都比預期要好

莫小姐主要售賣飲品,她指人流與生意都比預期要好

莫小姐主要售賣飲品,她指人流與生意都比預期要好

莫小姐主要售賣飲品,她指人流與生意都比預期要好

兩位女學生Carmen和Eunice特意來灣仔夜繽紛品嘗美食兼欣賞無人機表演,Eunice表示期待今晚可以嘗試從未試過的特色食物,兩人更打算觀賞玩無人機後再即刻趕去大坑睇舞火龍,感受中秋氣氛。

兩位女學生Carmen(左)、Eunice(右)特意來灣仔夜繽紛品嘗美食兼欣賞無人機表演,

兩位女學生Carmen(左)、Eunice(右)特意來灣仔夜繽紛品嘗美食兼欣賞無人機表演,

天色漸暗,現場五光十色的燈光亮起,中秋氣氛越來越濃,陳太一家大細下午4點已到場霸定靚位慶中秋,陳太更豪花四位數買定乳豬等美食,「邊睇無人機邊賞月」,絕對羨煞一眾旁人!

陳太一家大細下午4點已到場霸定靚位慶中秋,陳太更豪花四位數買定乳豬等美食

陳太一家大細下午4點已到場霸定靚位慶中秋,陳太更豪花四位數買定乳豬等美食

陳太一家大細下午4點已到場霸定靚位慶中秋,陳太更豪花四位數買定乳豬等美食

陳太一家大細下午4點已到場霸定靚位慶中秋,陳太更豪花四位數買定乳豬等美食

據本網記者在現場所見,中秋夜的灣仔海濱絕對是越夜越精彩,現場不斷有市民入場,甚至連過紅綠燈都都要大排長龍,現場更有反恐特勤隊隊員高調巡邏維持秩序,確保活動順利進行,市民可以過一個安心歡樂的中秋夜。

現場有反恐特勤隊隊員高調巡邏維持秩序

現場有反恐特勤隊隊員高調巡邏維持秩序

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

Tags:

國慶中秋

往下看更多文章

夜繽紛|藝術館科學館太空館延長周末開放時間至明年1月1日

2023年11月22日 15:24 最後更新:18:30

康文署表示,為響應「香港夜繽紛」推動夜間活動,署方轄下三間博物館將繼續延長周末的開放時間。

香港藝術館FB圖片

香港藝術館FB圖片

香港太空館。資料圖片

香港太空館。資料圖片

香港藝術館、香港科學館及香港太空館至明年1月1日,逢星期五、六、日及公眾假期,除12月24日及31日實施特別開放時間外,將延長開放至晚上10時,太空館天象廳亦會在每個特別延長開放的晚上加開天象電影節目。

資料圖片

資料圖片

康文署轄下三間博物館將繼續延長周末的開放時間。資料圖片

康文署轄下三間博物館將繼續延長周末的開放時間。資料圖片

你 或 有 興 趣 的 文 章