Skip to Content Facebook Feature Image

C君結婚麥玲玲師傅人情夠買樓首期?黃紫恩搵師傅做媒人︰擺酒實請佢

娛圈事

C君結婚麥玲玲師傅人情夠買樓首期?黃紫恩搵師傅做媒人︰擺酒實請佢
娛圈事

娛圈事

C君結婚麥玲玲師傅人情夠買樓首期?黃紫恩搵師傅做媒人︰擺酒實請佢

2023年11月21日 14:00 最後更新:14:14

麥玲玲師傅自爆當年封C君大封結婚人情,「C君自己都話啲錢夠首期買樓,佢係我徒弟,無計嘅。」

由堪輿學家麥玲玲帶領2位J2ers黃紫恩(Jojo)、吳兆麟(Alan)主持的清談節目《玲玲友情報》明晚(11月22日)一集主題為「發達唔係咁樣發」,請來有「好老闆」之稱的上市公司主席陳洪楷做嘉賓,分享小富由儉的慳錢心德。

更多相片
明晚主題為「發達唔係咁樣發」。

麥玲玲師傅自爆當年封C君大封結婚人情,「C君自己都話啲錢夠首期買樓,佢係我徒弟,無計嘅。」

玲玲師傅請來上市公司主席陳洪楷任嘉賓。

玲玲師傅請來上市公司主席陳洪楷任嘉賓。

上市公司主席陳洪楷

上市公司主席陳洪楷

節目中大爆C君獲玲玲師傅大封結婚人情。

節目中大爆C君獲玲玲師傅大封結婚人情。

(左起)嘉賓上市主席陳洪楷、Alan。

玲玲師傅在節目中同嘉賓、上市公司主席陳洪楷分享投資及慳錢心得,席間陳洪楷自言未發跡前,試過封5,000元作為好朋友結婚人情,當時人情「公價」普遍為1,000元左右,收人情的好友到現在仍經常提起。玲玲師傅認為值得,接住她掐指計數,邊數邊說︰「C君(鄭詩君)結婚我都畀咗……」屈起手指足有7隻,7位數意味人情過百萬?玲玲師傅續說︰「C君自己都話啲錢夠首期買樓,佢係我徒弟,無計嘅。」在場眾人都露出艷羨的目光,玲玲師傅笑言就算有錢,未必人人捨得花,不少有錢人都很節儉。

嘉賓陳洪楷自言發跡前,封過最大一封人情為5,000元。

嘉賓陳洪楷自言發跡前,封過最大一封人情為5,000元。

玲玲師傅自爆當年封C君大封結婚人情。

玲玲師傅自爆當年封C君大封結婚人情。

玲玲師傅越數越多手指。

玲玲師傅越數越多手指。

玲玲師傅越數越多手指。

玲玲師傅越數越多手指。

Jojo被玲玲師傅的出手嚇了一驚。

Jojo被玲玲師傅的出手嚇了一驚。

玲玲師傅澄清只是封了10萬蚊人情。

玲玲師傅接受訪問時澄清,節目內容是跟C君慣常開的玩笑而已,她大笑說︰「嗰時C君玩整蠱電話,話要結婚不過無錢畀首期,叫我幫佢畀。明知佢玩電話,我話好呀,你去揀樓啦。之後佢成日同人講我幫佢畀首期買樓,其實只係封咗10萬蚊人情。」談到二人師徒關係,原來始於主持新城電台節目, 玲玲師傅讚C君聰明且頗有慧根,所以二人屬半份師徒關係。

C君2019年與拍拖5年的「港台之花」黃天頤拉埋天窗。

2019年C君與拍拖5年的「港台之花」黃天頤拉埋天窗,兄弟團星光熠熠包括洪永城、黃翠如、蕭正楠及拍檔陸永等,大妗姐亦由視后唐詩詠擔任,晚上在中環四季酒店擺酒宴客。早在擺酒前C君已表明一定要請玲玲師傅來飲,因為她有豪封26萬元人情的「紀錄」,C君當時還講笑話「擺過都要再擺,我應該擺完買到樓啦」。

Jojo近日叫玲玲師傅介紹男朋友。

另外,玲玲師傅的超大封結婚人情,令主持之一的Jojo羨慕不已。她接受訪問時半開玩笑表示,將來擺酒無論如何都要請對方,她笑說︰「其實我成日叫師傅介紹男仔畀我,分分鐘佢做埋媒人,所以好大機會實請埋佢。」Jojo又話對儲錢沒有心得,但相信迫到埋身不夠錢用,自然會努力搵錢。

Jojo笑言將來無論如何都要請玲玲師傅飲酒。

Jojo笑言將來無論如何都要請玲玲師傅飲酒。

明晚主題為「發達唔係咁樣發」。

明晚主題為「發達唔係咁樣發」。

玲玲師傅請來上市公司主席陳洪楷任嘉賓。

玲玲師傅請來上市公司主席陳洪楷任嘉賓。

上市公司主席陳洪楷

上市公司主席陳洪楷

節目中大爆C君獲玲玲師傅大封結婚人情。

節目中大爆C君獲玲玲師傅大封結婚人情。

玲玲師傅在節目中同嘉賓、上市公司主席陳洪楷分享投資及慳錢心得,席間陳洪楷自言未發跡前,試過封5,000元作為好朋友結婚人情,當時人情「公價」普遍為1,000元左右,收人情的好友到現在仍經常提起。玲玲師傅認為值得,接住她掐指計數,邊數邊說︰「C君(鄭詩君)結婚我都畀咗……」屈起手指足有7隻,7位數意味人情過百萬?玲玲師傅續說︰「C君自己都話啲錢夠首期買樓,佢係我徒弟,無計嘅。」在場眾人都露出艷羨的目光,玲玲師傅笑言就算有錢,未必人人捨得花,不少有錢人都很節儉。

(左起)嘉賓上市主席陳洪楷、Alan。

(左起)嘉賓上市主席陳洪楷、Alan。

嘉賓陳洪楷自言發跡前,封過最大一封人情為5,000元。

嘉賓陳洪楷自言發跡前,封過最大一封人情為5,000元。

玲玲師傅自爆當年封C君大封結婚人情。

玲玲師傅自爆當年封C君大封結婚人情。

玲玲師傅越數越多手指。

玲玲師傅越數越多手指。

玲玲師傅越數越多手指。

玲玲師傅越數越多手指。

Jojo被玲玲師傅的出手嚇了一驚。

Jojo被玲玲師傅的出手嚇了一驚。

玲玲師傅接受訪問時澄清,節目內容是跟C君慣常開的玩笑而已,她大笑說︰「嗰時C君玩整蠱電話,話要結婚不過無錢畀首期,叫我幫佢畀。明知佢玩電話,我話好呀,你去揀樓啦。之後佢成日同人講我幫佢畀首期買樓,其實只係封咗10萬蚊人情。」談到二人師徒關係,原來始於主持新城電台節目, 玲玲師傅讚C君聰明且頗有慧根,所以二人屬半份師徒關係。

玲玲師傅澄清只是封了10萬蚊人情。

玲玲師傅澄清只是封了10萬蚊人情。

2019年C君與拍拖5年的「港台之花」黃天頤拉埋天窗,兄弟團星光熠熠包括洪永城、黃翠如、蕭正楠及拍檔陸永等,大妗姐亦由視后唐詩詠擔任,晚上在中環四季酒店擺酒宴客。早在擺酒前C君已表明一定要請玲玲師傅來飲,因為她有豪封26萬元人情的「紀錄」,C君當時還講笑話「擺過都要再擺,我應該擺完買到樓啦」。

C君2019年與拍拖5年的「港台之花」黃天頤拉埋天窗。

C君2019年與拍拖5年的「港台之花」黃天頤拉埋天窗。

另外,玲玲師傅的超大封結婚人情,令主持之一的Jojo羨慕不已。她接受訪問時半開玩笑表示,將來擺酒無論如何都要請對方,她笑說︰「其實我成日叫師傅介紹男仔畀我,分分鐘佢做埋媒人,所以好大機會實請埋佢。」Jojo又話對儲錢沒有心得,但相信迫到埋身不夠錢用,自然會努力搵錢。

Jojo近日叫玲玲師傅介紹男朋友。

Jojo近日叫玲玲師傅介紹男朋友。

Jojo笑言將來無論如何都要請玲玲師傅飲酒。

Jojo笑言將來無論如何都要請玲玲師傅飲酒。

往下看更多文章

麥玲玲爆網絡工程師老公「狀元」命格 當初志願︰樓梯底整電器

2023年11月28日 14:00 最後更新:14:28

玲玲師傅直言老公具備「讀得書」的面相!

堪輿學家麥玲玲帶領黃紫恩(Jojo)、蔡景行(行仔)和陳欣茵(Yan Yan)主持的清談節目《玲玲友情報》,逢周三晚11點J2(82台)播映。明晚(29日)一集主題為「讀書唔係咁樣讀」,再請來元祖級補習天后June Leung擔任嘉賓。

今節主題是「讀書唔係咁樣讀」,一般父母深信讀到書等如搵到錢。

今節主題是「讀書唔係咁樣讀」,一般父母深信讀到書等如搵到錢。

玲玲師傅話學霸有樣睇,第一樣是睇耳仔高低。

玲玲師傅話學霸有樣睇,第一樣是睇耳仔高低。

玲玲師傅話額頭飽滿代表讀書叻。

玲玲師傅話額頭飽滿代表讀書叻。

為人父母最關心的,莫過於子女學業,深信讀得書就有好出路。原來是否讀得書確實有樣睇,今集節目玲玲師傅會教大家從面相分析。首先看耳仔,耳仔高過眉代表聰明、記性好;耳仔生得後同低代表鹹濕。眉毛整齊同靚,表示執行能力同計劃能力強,額頭高而飽滿不單讀書叻,而且官祿運非好,高薪厚祿。她自爆老公是讀書叻之人,中七未畢業便以資優生身份入讀大學。

原來耳仔低代表鹹濕。

原來耳仔低代表鹹濕。

Jojo斷捨難有儲劇本同學業筆記習慣。

Jojo斷捨難有儲劇本同學業筆記習慣。

Jojo透露因為母親關係,令自己愛上學習。

Jojo透露因為母親關係,令自己愛上學習。

玲玲師傅接受訪問時大爆老公年年考第一的威水史,她笑說︰「佢唔係名校出身,喺香港仔一間工業學院畢業,嗰時諗住畢業係樓梯底整電器。」因為成績優異所以中五畢業,便以資優生資格入讀理工,之後再跳入港大修讀孖E學系(電子工程系),玲玲師傅補充話︰「本來醫科都收咗佢,但係佢鍾意計數,佢係第一代從事寬頻嘅電子工程師。」玲玲師傅直言老公具備「讀得書」的面相,包括耳仔高、眉毛齊及具「狀元」的命格。玲玲師傅話不少客人,特別是港媽最關心子女是否讀得書,她語重心長表示︰「我會直接講得定唔得,其實讀書只係其中一樣,小朋友可以有好多樣才能。父母都設身處地諗下,自己細個讀書係咪咁叻,對自己有冇咁樣要求先。」

玲玲師傅老公為網絡工程師,讀書時為學霸一名。

玲玲師傅老公為網絡工程師,讀書時為學霸一名。

玲玲師傅透露老公經常誇口「唔知咩係考第二」。

玲玲師傅透露老公經常誇口「唔知咩係考第二」。

林敏驄同玲玲師傅講「年年考包尾」,所以不知道何謂考第二。

林敏驄同玲玲師傅講「年年考包尾」,所以不知道何謂考第二。

節目中Jojo自爆原本對讀書不感興趣,發掘出讀書樂趣,是自小學一年級開始,因為媽咪一項舉動令她大受感動︰「小一入咗間英文小學,讀書唔係太好,自此一返屋企就喊,有日媽咪忽然將我托管咗畀鄰居阿姨。有幾個月嘅星期二8點鐘,媽咪會準時喺屋企消失。」最後謎底解開,有日Jojo返家見到多了份學校的英文教材,才知道媽咪每星期上夜校學英文。受媽咪的身體力行感召,她自此沒有一刻再想過放棄學業。

補習天后June身體力行考公開試,體驗考生感受。

補習天后June身體力行考公開試,體驗考生感受。

你 或 有 興 趣 的 文 章