*

upload_article_image

陳氏家族霸地建屋60年 「逆權侵佔」失敗決定自毀家園

不少香港人都夢想自己有個安樂窩,不過3月5日TVB節目《東張西望》報道一個家庭拆毀自己家園的故事。陳氏一家居於文錦渡沙嶺村近60年,早在1957年陳爸爸從內地逃亡至沙嶺材一帶,當時仍然滿地泥濘,陳爸爸出錢出力用水泥鋪路,還在沙嶺村建屋,在當地落地生根。陳氏女兒稱當時已獲業主答應讓:「既然你都開墾咗,就由得你哋喺度落腳啦!」

東張西望丨霸地建屋60年一個原因「逆權侵佔」失敗自毀家園  網民圍插厚顏無恥太貪心

《東張》報道文錦渡陳氏一家拆毀自己家園的故事。

約1971年,有個自稱姓甘的業主與陳爸爸訂立租約,陳小姐聲稱父稱唔識字:「我爸爸喺唔清唔楚嘅情況下,俾姓甘呢個人立咗租約、簽咗名、交咗租,之後一直都相安無事,姓甘嘅業主都有嚟收吓租。」甘姓業主只佔2/6業權,其他業主則未有出現。

東張西望丨霸地建屋60年一個原因「逆權侵佔」失敗自毀家園  網民圍插厚顏無恥太貪心

《東張》報道文錦渡陳氏一家拆毀自己家園的故事。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章