Skip to Content Facebook Feature Image

李元元5歲開生日開派對慶祝 擺甫士示範搞笑「港女生日十式」

娛圈事

李元元5歲開生日開派對慶祝 擺甫士示範搞笑「港女生日十式」
娛圈事

李元元5歲開生日開派對慶祝 擺甫士示範搞笑「港女生日十式」

2023年03月26日 21:30 最後更新:23:46

李璨琛和太太梁志瑩(Sophia)2018年誕下囡囡李元元(Lucy),成功捧紅到囡囡變最紅星二代,有近40萬人追蹤,深受網民歡迎。3月25日是Lucy的5歲生日,李璨琛與老婆為愛女搞生日會慶祝,廣邀好友出席外,還在IG直播,與網民同切蛋糕。在直播前,Lucy還拍片示範「港女十式」,比心心、擺不同表情亦難不倒Lucy,還對着鏡頭大送飛吻。

李璨琛和太太梁志瑩的大女轉眼間已經5歲生日。

李璨琛和太太梁志瑩的大女轉眼間已經5歲生日。

BB時期的Lucy已經臉圓圓好可愛。

BB時期的Lucy已經臉圓圓好可愛。

BB時期的Lucy好似公仔。

BB時期的Lucy好似公仔。

Lucy小時候。

Lucy小時候。

Lucy兩頰的肉肉,一直Keep住。

Lucy兩頰的肉肉,一直Keep住。

Lucy只有幾個月大。

Lucy只有幾個月大。

1歲時的Lucy曾經紮過辮仔。

1歲時的Lucy曾經紮過辮仔。

Lucy打扮好似日本幼稚園學生。

Lucy打扮好似日本幼稚園學生。

Lucy人見人愛。

Lucy人見人愛。

Lucy媽未有公開囡囡1歲生日時慶祝相。

Lucy媽未有公開囡囡1歲生日時慶祝相。

Lucy的睡衣都著好多年。

Lucy的睡衣都著好多年。

壽星女Lucy着上美人魚裙開生日會,還戴上《冰雪奇緣》(Frozen)的生日帽。昨晚9時半,Lucy開live切蛋糕,爸爸李燦琛、媽媽Sophia、剛滿月的妹妹Sucy也有出鏡,同場還有Lucy的朋友仔一同慶祝。Sucy一出場,Lucy全程望實妹妹,好有家姐風範。當李燦森問到兩個小朋友最喜歡蛋糕上的哪款糖果,貼心的Lucy更溫柔對朋友說:「我畀人揀先。」之後才說自己喜歡gummy bear(軟糖熊)。

更多相片
李璨琛和太太梁志瑩的大女轉眼間已經5歲生日。

李璨琛和太太梁志瑩(Sophia)2018年誕下囡囡李元元(Lucy),成功捧紅到囡囡變最紅星二代,有近40萬人追蹤,深受網民歡迎。3月25日是Lucy的5歲生日,李璨琛與老婆為愛女搞生日會慶祝,廣邀好友出席外,還在IG直播,與網民同切蛋糕。在直播前,Lucy還拍片示範「港女十式」,比心心、擺不同表情亦難不倒Lucy,還對着鏡頭大送飛吻。

BB時期的Lucy已經臉圓圓好可愛。

BB時期的Lucy已經臉圓圓好可愛。

BB時期的Lucy好似公仔。

BB時期的Lucy好似公仔。

Lucy小時候。

Lucy小時候。

Lucy兩頰的肉肉,一直Keep住。

Lucy兩頰的肉肉,一直Keep住。

Lucy只有幾個月大。

Lucy只有幾個月大。

1歲時的Lucy曾經紮過辮仔。

1歲時的Lucy曾經紮過辮仔。

Lucy打扮好似日本幼稚園學生。

Lucy打扮好似日本幼稚園學生。

Lucy人見人愛。

Lucy人見人愛。

Lucy媽未有公開囡囡1歲生日時慶祝相。

Lucy媽未有公開囡囡1歲生日時慶祝相。

Lucy的睡衣都著好多年。

Lucy的睡衣都著好多年。

Lucy極可愛。

壽星女Lucy着上美人魚裙開生日會,還戴上《冰雪奇緣》(Frozen)的生日帽。昨晚9時半,Lucy開live切蛋糕,爸爸李燦琛、媽媽Sophia、剛滿月的妹妹Sucy也有出鏡,同場還有Lucy的朋友仔一同慶祝。Sucy一出場,Lucy全程望實妹妹,好有家姐風範。當李燦森問到兩個小朋友最喜歡蛋糕上的哪款糖果,貼心的Lucy更溫柔對朋友說:「我畀人揀先。」之後才說自己喜歡gummy bear(軟糖熊)。

Lucy的兩歲生日好豐富。

Lucy的兩歲生日好豐富。

Lucy可以食零食。

Lucy可以食零食。

Lucy仲有玩具玩。

Lucy仲有玩具玩。

Lucy好可愛。

Lucy好可愛。

Lucy換衫舉起手指表示3歲生日。

Lucy換衫舉起手指表示3歲生日。

Lucy的3歲生日只是影了幾張相。

Lucy的3歲生日只是影了幾張相。

Lucy慶祝3歲生日,提前幾日自己整蛋糕。

Lucy慶祝3歲生日,提前幾日自己整蛋糕。

Lucy到去年慶祝4歲生日,終於有王冠、彩帶、蛋糕及birthday kiss。 ​

Lucy到去年慶祝4歲生日,終於有王冠、彩帶、蛋糕及birthday kiss。 ​

Lucy最近榮升做家姐。

Lucy最近榮升做家姐。

Sucy上月23日出世。

Sucy上月23日出世。

Lucy去醫院探妹妹Sucy。 ​

Lucy去醫院探妹妹Sucy。 ​

Lucy跟妹妹好似樣。

Lucy跟妹妹好似樣。

Lucy當妹妹如真人娃娃。

Lucy當妹妹如真人娃娃。

Lucy好夠力,抱得好穩。

Lucy好夠力,抱得好穩。

Lucy錫錫斐斐。

Lucy錫錫斐斐。

Sucy跟家姐Lucy好似樣,被網民稱為「Lucy 2.0」。

Sucy跟家姐Lucy好似樣,被網民稱為「Lucy 2.0」。

Lucy好錫細妹Sucy。

Lucy好錫細妹Sucy。

Lucy昨日過5歲生日,在生日直播前,先拍片示範「港女十式」。

Lucy昨日過5歲生日,在生日直播前,先拍片示範「港女十式」。

Lucy昨日過5歲生日,在生日直播前,先拍片示範「港女十式」。

Lucy昨日過5歲生日,在生日直播前,先拍片示範「港女十式」。

身為最紅星二代的Lucy甫士好多。

身為最紅星二代的Lucy甫士好多。

身為最紅星二代的Lucy甫士好多。

身為最紅星二代的Lucy甫士好多。

身為最紅星二代的Lucy甫士好多。

吹完蠟蠋、切完蛋糕,Lucy自豪說自5歲,有姨姨在鏡頭後問Lucy:「5歲要點啊?」爸爸李璨琛即說:「5歲要做功課囉!」旁邊的Lucy顯得木口木面,相隔數秒,李燦森等向鏡頭說再見後,Lucy突然好精靈駁嘴:「聽日都未返學!」李燦森才一言驚醒夢中人說:「係喎!」5歲的Lucy竟然成功講贏爸爸。

表情可愛。

表情可愛。

Lucy着美人魚公主裙。

Lucy着美人魚公主裙。

對住鏡頭送飛吻。

對住鏡頭送飛吻。

昨晚9點半準時開直播,李燦森都有與女兒一同慶祝,同場還有Lucy的朋友。

昨晚9點半準時開直播,李燦森都有與女兒一同慶祝,同場還有Lucy的朋友。

李燦森問到兩個小朋友最喜歡蛋糕上的哪款糖果,貼心的Lucy更溫柔對朋友說:「我畀人揀先。」

李燦森問到兩個小朋友最喜歡蛋糕上的哪款糖果,貼心的Lucy更溫柔對朋友說:「我畀人揀先。」

李燦森問到兩個小朋友最喜歡蛋糕上的哪款糖果,貼心的Lucy更溫柔對朋友說:「我畀人揀先。」

李燦森問到兩個小朋友最喜歡蛋糕上的哪款糖果,貼心的Lucy更溫柔對朋友說:「我畀人揀先。」

待朋友說完後,Lucy才表示自己喜歡gummy bear。

待朋友說完後,Lucy才表示自己喜歡gummy bear。

Lucy剛滿月的妹妹Sucy也有出鏡。

Lucy剛滿月的妹妹Sucy也有出鏡。

剛剛滿月的Sucy好可愛。

剛剛滿月的Sucy好可愛。

Lucy很喜歡妹妹Sucy戴生日帽。

Lucy很喜歡妹妹Sucy戴生日帽。

不斷望住妹妹。

不斷望住妹妹。

吹蠟蠋!

吹蠟蠋!

Lucy對住鏡頭比心心。

Lucy對住鏡頭比心心。

李燦森說:「5歲要做功課囉!」之後Lucy就陷入沉思,待李燦森說完再見後,Lucy即精靈駁嘴:「聽日都未返學!」

李燦森說:「5歲要做功課囉!」之後Lucy就陷入沉思,待李燦森說完再見後,Lucy即精靈駁嘴:「聽日都未返學!」

李燦森才一言驚醒夢中人說:「係喎!」5歲的Lucy竟然成功講贏爸爸。

李燦森才一言驚醒夢中人說:「係喎!」5歲的Lucy竟然成功講贏爸爸。

Lucy 3月25日踏入5歲,好快就會升讀小一!

Lucy 3月25日踏入5歲,好快就會升讀小一!

Lucy極可愛。

Lucy極可愛。

Lucy的兩歲生日好豐富。

Lucy的兩歲生日好豐富。

Lucy可以食零食。

Lucy可以食零食。

Lucy仲有玩具玩。

Lucy仲有玩具玩。

Lucy好可愛。

Lucy好可愛。

Lucy換衫舉起手指表示3歲生日。

Lucy換衫舉起手指表示3歲生日。

Lucy的3歲生日只是影了幾張相。

Lucy的3歲生日只是影了幾張相。

Lucy慶祝3歲生日,提前幾日自己整蛋糕。

Lucy慶祝3歲生日,提前幾日自己整蛋糕。

Lucy到去年慶祝4歲生日,終於有王冠、彩帶、蛋糕及birthday kiss。 ​

Lucy到去年慶祝4歲生日,終於有王冠、彩帶、蛋糕及birthday kiss。 ​

Lucy最近榮升做家姐。

Lucy最近榮升做家姐。

Sucy上月23日出世。

Sucy上月23日出世。

Lucy去醫院探妹妹Sucy。 ​

Lucy去醫院探妹妹Sucy。 ​

Lucy跟妹妹好似樣。

Lucy跟妹妹好似樣。

Lucy當妹妹如真人娃娃。

Lucy當妹妹如真人娃娃。

Lucy好夠力,抱得好穩。

Lucy好夠力,抱得好穩。

Lucy錫錫斐斐。

Lucy錫錫斐斐。

Sucy跟家姐Lucy好似樣,被網民稱為「Lucy 2.0」。

Sucy跟家姐Lucy好似樣,被網民稱為「Lucy 2.0」。

Lucy好錫細妹Sucy。

Lucy好錫細妹Sucy。

Lucy昨日過5歲生日,在生日直播前,先拍片示範「港女十式」。

Lucy昨日過5歲生日,在生日直播前,先拍片示範「港女十式」。

Lucy昨日過5歲生日,在生日直播前,先拍片示範「港女十式」。

Lucy昨日過5歲生日,在生日直播前,先拍片示範「港女十式」。

身為最紅星二代的Lucy甫士好多。

身為最紅星二代的Lucy甫士好多。

身為最紅星二代的Lucy甫士好多。

身為最紅星二代的Lucy甫士好多。

吹完蠟蠋、切完蛋糕,Lucy自豪說自5歲,有姨姨在鏡頭後問Lucy:「5歲要點啊?」爸爸李璨琛即說:「5歲要做功課囉!」旁邊的Lucy顯得木口木面,相隔數秒,李燦森等向鏡頭說再見後,Lucy突然好精靈駁嘴:「聽日都未返學!」李燦森才一言驚醒夢中人說:「係喎!」5歲的Lucy竟然成功講贏爸爸。

身為最紅星二代的Lucy甫士好多。

身為最紅星二代的Lucy甫士好多。

表情可愛。

表情可愛。

Lucy着美人魚公主裙。

Lucy着美人魚公主裙。

對住鏡頭送飛吻。

對住鏡頭送飛吻。

昨晚9點半準時開直播,李燦森都有與女兒一同慶祝,同場還有Lucy的朋友。

昨晚9點半準時開直播,李燦森都有與女兒一同慶祝,同場還有Lucy的朋友。

李燦森問到兩個小朋友最喜歡蛋糕上的哪款糖果,貼心的Lucy更溫柔對朋友說:「我畀人揀先。」

李燦森問到兩個小朋友最喜歡蛋糕上的哪款糖果,貼心的Lucy更溫柔對朋友說:「我畀人揀先。」

李燦森問到兩個小朋友最喜歡蛋糕上的哪款糖果,貼心的Lucy更溫柔對朋友說:「我畀人揀先。」

李燦森問到兩個小朋友最喜歡蛋糕上的哪款糖果,貼心的Lucy更溫柔對朋友說:「我畀人揀先。」

待朋友說完後,Lucy才表示自己喜歡gummy bear。

待朋友說完後,Lucy才表示自己喜歡gummy bear。

Lucy剛滿月的妹妹Sucy也有出鏡。

Lucy剛滿月的妹妹Sucy也有出鏡。

剛剛滿月的Sucy好可愛。

剛剛滿月的Sucy好可愛。

Lucy很喜歡妹妹Sucy戴生日帽。

Lucy很喜歡妹妹Sucy戴生日帽。

不斷望住妹妹。

不斷望住妹妹。

吹蠟蠋!

吹蠟蠋!

Lucy對住鏡頭比心心。

Lucy對住鏡頭比心心。

李燦森說:「5歲要做功課囉!」之後Lucy就陷入沉思,待李燦森說完再見後,Lucy即精靈駁嘴:「聽日都未返學!」

李燦森說:「5歲要做功課囉!」之後Lucy就陷入沉思,待李燦森說完再見後,Lucy即精靈駁嘴:「聽日都未返學!」

李燦森才一言驚醒夢中人說:「係喎!」5歲的Lucy竟然成功講贏爸爸。

李燦森才一言驚醒夢中人說:「係喎!」5歲的Lucy竟然成功講贏爸爸。

Lucy 3月25日踏入5歲,好快就會升讀小一!

Lucy 3月25日踏入5歲,好快就會升讀小一!

關注一下過去24小時娛圈事Top 5熱話。

與醫生老公結婚兩年「造人」成功!朱慧敏已陀B八個月

現年42歲的前港姐亞軍朱慧敏(Queenie)與於2021年與心臟科權威陳良貴(Jason)醫生結婚後,淡出娛樂圈,轉做健康KOL,孖老公在網上開直播講解醫療知識,想不到結婚兩年的她原來已「造人」成功!

▼詳情點擊圖片查看或按連結

TVB新晉咪神宣布離巢 陳欣茵:我單身了!

27歲的J2er陳欣茵2017年受TVB邀請加入big big channel及J2節目《#後生仔傾吓偈》,到2021年正式簽約成為「親生女」。陳欣茵憑着甜美的外表、34D驕人的身材加上傻大姐的性格俘虜無數宅男粉絲,獲封TVB新晉咪神,豈料她突然在社交平台宣布與TVB結束五年賓主關係。

▼詳情點擊圖片查看或按連結

Lucy李元元升K3小肚腩好突出 曬小朋友字跡可愛度爆燈

話咁快大個女,Lucy現時已5歲是K3學生,對比當年第一日返學,長大了不少。雖然高了,但穿上運動服的她燦爛笑容及標誌性小肚腩依舊,對住鏡頭完全未驚過,更舉起OK手勢。李太更曬出Lucy字跡寫上「下午高班孝」,小朋友手指肌肉未發達,寫的字東歪西倒但相當可愛。媽媽留言祝福Lucy:「如果你是花朵,希望你能在自己最喜歡的季節裏,綻放成自己想要的樣子#開學日很快樂 #露西的微笑」好感人呀!

▼詳情點擊圖片查看或按連結

王敏慈當選港姐季軍後即閃? 大騷無影原來已返北京繼續進修

被不少人認為是應屆三甲之中最有潛力的王敏慈,樣子甜美,貌有幾分似ANGELABABY,又是科班出身,理應受到大台重用。不過當選後的大節目卻不見芳蹤,令人有些意外。據指王敏慈已經回到北京中央戲劇學院繼續進修。

▼詳情點擊圖片查看或按連結

文華再爆金句「工人係為錢打工」 楊Sir無間道身份敗露慘死網民嗌不捨

《破毒強人》9月4日晚一集,文華亦再爆金句,當章琳(胡定欣飾)問他如何拉攏福田手下全叔(冼灝英飾)時,文華一句:「工人嘅流動係跟住錢嚟行,福田畀一蚊,我咪畀夠兩蚊咯」,及「工人係為錢打工,唔係為人打工」!而憑正義形象成功入屋的楊Sir亦在是集領便當。

▼詳情點擊圖片查看或按連結

你 或 有 興 趣 的 文 章