*

upload_article_image

又與緋聞女友約會 黃又南疑似激嬲太子女

女仔係要氹㗎~

黃又南不知不覺已經35歲,入行17年都無正式公開過有女朋友,惟近年身邊出現一位珠寶店太子女莊莎娜(Sarah),又南對此表示「朋友關係,識咗好耐,發展隨緣」更強調自己單身,但又南與Sarah又頻頻見面,約行街約晚飯,關係相當親密。

又南好多Job,近日同蘇麗珊拍電影《冥通銀行特約翻生爭霸戰》。

早年又南爸爸因為生意失敗兼沉迷賭博,欠下七百萬元巨債,又南要為父擔起還債重任,日以繼夜開工,近年終於還清。之前因為一身債而不敢拍拖,無債一身輕的他近年同Sarah行得好埋,但又南表示兩年沒有拍拖,至今仍然單身,「我都好想拍拖,亦好鍾意有家庭有小朋友,以前計劃30歲結婚生兩個小朋友,而家發現冇得計劃,只能隨緣。」

又南多次被拍到同Sarah約會,既然咁夾咯,就拍拖啦。

日前晚上,兩位朋友全黑情侶裝現身銅鑼灣利園飯聚,又南將車泊在利園停車場後與Sarah去食西餐,兩個人玩手機多過聊天,但氣氛其實OK,玩加食用了兩個小時。又南付款後,兩人前後腳離開,氣氛突然變得不多好,之後女方獨自去印停車場飛,男方自己行去停車場先,感覺兩人好似鬧完交,有些不妥。

兩人食飯時各自掛住玩手機。

兩人食飯時各自掛住玩手機。

因為是朋友,不是情侶,所以兩人無拖手,但個樣亦不太寬容,刻意前後腳。

又南行得好快,Sarah無他咁好氣,慢慢行。

兩人等電梯時都無乜兩句。