*

upload_article_image

JW第一次拍劇就要喊 驚緊張得滯喊唔出

劇都拍埋

歌手出身的JW(王灝兒)入行至今一直都專注歌唱事業,然而最近就「踩過界」拍劇,以客串身份跟陳展鵬和林夏薇合演的《逆天奇案》其中一個單元。

網上圖片

網上圖片

JW今日在IG分享一張自己正在讀劇本的照片,並留言表示:「尋日係我人生中第一次客串拍劇!!!一開始真係幾緊張,因為除咗係第一次之外,劇情仲需要我喊,我又好驚我會緊張得滯喊唔出 THANK GOD EVERYONE WERE SUPER NICEEEEEEEE!!! Update more later!!!!」

JW入行至今一直都專注歌唱事業,然而最近就「踩過界」拍劇。 IG圖片

IG圖片