*

upload_article_image

林秀怡媽媽罕有現身 似足韓國貴婦同阿女餅印一樣

兩母女係100%似樣!

今年31歲的林秀怡,早於2009年入行的她,早期一直擔任閒角甚至是「冇名冇對白」角色,直至近年知名度稍升,她的工作才增加。

林秀怡媽媽罕有現身似韓國貴婦母女100%似樣 離婚後獨力養家母女相依為命

林秀怡經常在IG分享日常生活。

近日林秀怡在社交平台分享多張與媽媽慶生的照片,並留言:「同娘親補祝生日,個蛋糕真係好靚,娘親第一次收兩層既蛋糕,仲要係佢最愛既(嘅)花黎,每一朵都要好用心整,手藝真係唔係度度有,靚之餘,蛋糕我選左(咗)柚子味,好食好清新,個蛋糕一送到,個個都wa wa聲,同埋個蛋糕係有意思嫁(㗎)真係好有心」林秀怡更向媽媽表愛意說:「20朵黃玫瑰代表赤城的心,20的諧音是愛你一生,綠葉代表長青不老,銀珠代表寶貝!成個蛋糕是媽媽:您是我今生的寶貝,我愛您,青春常註。」網民都留言指兩人「唔會走失」,事關母女長相幾乎一樣!有人留言指兩人雙眼激似,就連笑容及神情都相似。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章