Skip to Content Facebook Feature Image

冬瓜盅680蚊!10人食海鮮餐埋單近3千 食客斥「劏客」網民卻咁話……

社會事

冬瓜盅680蚊!10人食海鮮餐埋單近3千 食客斥「劏客」網民卻咁話……
社會事

社會事

冬瓜盅680蚊!10人食海鮮餐埋單近3千 食客斥「劏客」網民卻咁話……

2023年06月04日 12:30 最後更新:14:36

貴價海鮮餐再度引起關注!

近日,一名居於石籬的街坊在社交媒體上開po公審,指他們一行10人近日在葵涌一間小廚用餐,結賬時被要求支付2844元,其中的冬瓜盅更是收費高達680元。事主更指「我們沒有詢問蒜蓉開邊蝦的價格,卻被收取了498元,這比在大酒樓的價格還要高」。事主抨擊餐廳欺騙消費者,並呼籲街坊在點餐前要確認價格。雖然有些網友認為該餐廳的價格過高,但也有人反駁說,原本就應該問清楚價錢,且每人花費300元以內的海鮮餐並不算太貴。

網民上傳帳單,不滿「廚房雜項」,即冬瓜盅要680元。(fb「我們都是石籬邨長大的」圖片)

網民上傳帳單,不滿「廚房雜項」,即冬瓜盅要680元。(fb「我們都是石籬邨長大的」圖片)

該街坊在Facebook群組「我們都是石籬邨長大的」中發文分享了自己的經歷,並建議大家在光顧該餐廳前要確認好價格。他認為,大酒樓的冬瓜盅價格通常在200元以下,然而他們在付賬時才驚覺,該店的冬瓜盅竟然要價680元。此外,他們對蒜蓉開邊蝦的價格也感到震驚,因為這比他們在大酒樓的價格還要高。

網民上傳帳單,不滿「廚房雜項」,即冬瓜盅要680元。(fb「我們都是石籬邨長大的」圖片)

網民上傳帳單,不滿「廚房雜項」,即冬瓜盅要680元。(fb「我們都是石籬邨長大的」圖片)

帖子中的照片顯示,蒜蓉開邊蝦的份量相當大,而扇貝則有大約10隻。帳單上的小菜價格在68元至100元之間,例如土魷肉餅68元、黑椒牛仔骨煲98元、豉汁蒸白鱔118元,而價格較高的則有一隻霸王雞,價格為188元。其中最貴的幾道菜為「廚房雜項」冬瓜盅,價格680元,蒜蓉粉絲蒸扇貝700元,以及蒜蓉開邊蝦498元。

網民上傳帳單,不滿「廚房雜項」,即冬瓜盅要680元。(fb「我們都是石籬邨長大的」圖片)

網民上傳帳單,不滿「廚房雜項」,即冬瓜盅要680元。(fb「我們都是石籬邨長大的」圖片)

發文者認為一般的小菜價格都在合理範疇,但對冬瓜盅的價格感到不滿,希望提醒街坊點餐時需要確認價格,否則可能會像他們一樣承受高昂的花費。

他也透露,當他們問店員為何冬瓜盅的價格如此高昂時,店員稱價格是由廚師設定的,並將其描述為「廚房雜項」。他們對此表示不滿,斥價錢竟貴過大酒樓。

網民上傳帳單,不滿「廚房雜項」,即冬瓜盅要680元。(fb「我們都是石籬邨長大的」圖片)

網民上傳帳單,不滿「廚房雜項」,即冬瓜盅要680元。(fb「我們都是石籬邨長大的」圖片)

帖文引來街坊熱議,雖然有人認為菜色看起來不錯,但價格確實偏高。但也有網友分享他們的海鮮用餐經驗,認為該餐廳的價格並不算太高。但多數人認為冬瓜盅的價格確實偏高,但也要視乎其內含的食材,更指除非是高級餐廳,否則街頭小吃的價格不應該這麼高。

帖文隨後被轉發到其他社區群組中,也有不少網友認為事主未問清楚價錢,需要承擔一部分責任「在點餐前,你有問清楚價格嗎?或者是你太大意,沒有詢問就被騙了。」「一定要問清楚價格,尤其是菜單上沒有列明價格的菜品,因為可能會有陷阱。」、「坦白說,如果看到菜單上沒有價格,就應該詢問一下。」

往下看更多文章

來歷不明Video Call 襲港以「AI換臉」呃錢 誤接即墮詐騙陷阱

2023年09月29日 11:30 最後更新:21:31

不少市民近日收到來歷不明的視像通話(Video Call),誤接即有機會墮詐騙陷阱!

近日不少網民表示收到來歷不明的視象通話(Video Call)。(連登討論區圖片)

近日不少網民表示收到來歷不明的視象通話(Video Call)。(連登討論區圖片)

有網民於連登討論區以「詐騙電話已經玩到會打Whatsapp Video Call」為題發文,指收到來歷不明的WhatsApp視象通話(Video Call),懷疑是詐騙電話。很多網友紛紛留言,大呻同樣被滋擾「兩個鐘打左四五次黎」、「我friend連收3次,每次都唔同區號打黎」、「今日同一number仲要打兩次」、「同一個電話打左3次,頂唔順block左」、「我都收到,連續幾日打幾次」。

網民大呻非常困擾。(連登討論區圖片)

網民大呻非常困擾。(連登討論區圖片)

有網民指試過誤接Video Call,對方通常會即刻收線「都係一聽果下佢即刻cut線」、「一聽對方就自動cut線」、「手快快接咗佢即收線」;又有人稱接聽後只看到廣告相片,並未有任何真人對話。不過一旦接聽了這些陌生的視像通話,就有可能已經墮入詐騙陷阱。

有網民指試過誤接Video Call,對方即刻收線;又有人稱接聽後只看到廣告相片。(連登討論區圖片)

有網民指試過誤接Video Call,對方即刻收線;又有人稱接聽後只看到廣告相片。(連登討論區圖片)

香港警方曾提醒市民,深度偽造技術(AI Deepfake)的崛起已經成為詐騙集團新的利器。他們會先在視像通話中盜取受害者的樣貌和聲音等生物特徵,然後利用深度偽造技術來合成或修改影片,進行詐騙。他們的詐騙技倆包括:

有網民分享其友人曾誤墮陷阱。(連登討論區截圖)

有網民分享其友人曾誤墮陷阱。(連登討論區截圖)

警方呼籲,為免誤墮詐騙陷阱,市民應該時刻保持警覺,切勿接聽來不明來歷的視像通話。此外,切勿輕易提供個人的生物辨識資料。如果懷疑視頻通話的真實性,可以要求對方在鏡頭前做特定動作,或提出個人問題以驗證其身份真偽。如果有任何懷疑,可以致電警方防騙易熱線,18222,或者利用「防騙伺服器」或「防騙伺服App」查核懷疑有詐的網址、電郵、電話號碼、社交平台帳戶、收款帳戶等等。

帖文來源:連登討論區

你 或 有 興 趣 的 文 章