*

upload_article_image

跌爛5萬蚊公仔 大律師 :10歲以下小朋友無法律責任 家長可向展方要求退回賠償

小朋友挨跌價值逾5萬元「天線得得B」公仔的事件,引起各界熱議。

小朋友挨跌價值逾5萬元「天線得得B」Laa Laa公仔的事件,引起各界熱議。大律師陸偉雄向《星島》表示,不同歲數人士有不同法律責任,若涉事小朋友年齡10歲以下,則毋須承擔刑事或民事責任,即展覽方不應向小朋友及其父母索償。

陸偉雄大律師。(資料圖片)

他表示,得悉涉事家長已向展方賠償逾3萬元,他建議家長可向展方要求退回部分賠償。

CCTV片曝光|細路逛玩具店挨爛5萬元「天線得得B」公仔 網民:小朋友好無辜

網上圖片。

他表示,今次意外展覽方亦須負上責任,因為展覽方明顯並無妥善安放展品,「佢一係搵圍欄圍住佢,加埋搵保安睇住佢,一係鎖死佢係地下,唔係就咁放佢地下,整個牌話請勿觸碰就算,小朋友都可能唔識啲字。」

- 閱讀更多 -

往下看更多文章