*

Executive日記——「數碼娛樂領袖論壇」 重量級領袖同你線上分享

  香港過去一年受疫情影響,多咗人留喺屋企打機,所以電競活動一直無停。數碼港朋友就話,佢哋正從三大方面推動數碼娛樂同電競行業發展,包括支援業界將實體比賽轉為線上舉行,今年仲合共舉辦十二場比賽同活動,下周五同周六仲舉辦「數碼娛樂領袖論壇」(簡稱 DELF),請來本港同海外重量級領袖作線上分享。
  下周五起連續兩日舉辦嘅「數碼娛樂領袖論壇」,以「數碼娛樂新常態:從遊戲邁向電競」為題,同時舉行香港延展實境協會成立典禮及首屆 APRU eSport MetaGame Conference。面對疫情嘅挑戰,數碼港今年合共舉辦十二場比賽及活動,等愛打機者不受疫情影響,投入其中。數碼港朋友話,佢哋亦會開放園區作為試點,讓初創企業運用5G網絡,進行實景測試以及展示產品。
Kelly Chu